BNO/b.n.o.


A - Als initiaalwoord

BNO 1.0

((vooral) in Nederland, branche- en werkgeversorganisaties [instellingen en organisaties])

Beroepsvereniging van Nederlandse Ontwerpers

Semagram


De BNO…

is een brancheorganisatie

   Algemene voorbeelden


   De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers is de branchevereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland. De BNO verenigt én vertegenwoordigt meer dan 2500 ontwerpers en 200 ontwerpbureaus en -afdelingen van bedrijven. We zetten ons in voor de zakelijke, maatschappelijke en culturele belangen van onze leden.

   http://www.bno.nl/bno

   De BNO stelt zich ten doel de economische, maatschappelijke en culturele belangen van haar leden te behartigen. Als beroepsorganisatie ziet de BNO erop toe dat de beroepsethiek door haar leden wordt nageleefd. De leden van de BNO hebben zich daartoe verbonden aan een gedragscode. Daarnaast wil de BNO de ontwikkeling van het vak ontwerpen bevorderen.

   http://www.bno.nl/nl/bno/index.html

   De BNO onderscheidt drie hoofdtaken: • Expressieve taken. Vakinhoudelijke, sociale en informatieve activiteiten en bijeenkomsten. • Functionele taken. Belangenbehartiging, juridische en bedrijfsmatige ondersteuning, promotie van het vakgebied. • Vertegenwoordigende taken. Collectieve belangenbehartiging van de ontwerpwereld, naar overheid, bedrijfsleven en onderwijs, alsmede het onderhouden van contacten met zusterorganisaties en internationale partners.

   http://www.bno.nl/nl/bno/index.html

   Als een ontwerper op eigen initiatief (dus niet in opdracht) een klant benadert, kan het verstandig zijn om een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. Leden kunnen bij de BNO een concept-geheimhoudingsovereenkomst opvragen.

   http://www.bno.nl/nl/bno/index.html

   De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) bracht vorig jaar het rapport Concurreren door investeren in industrieel ontwerp uit.

   http://www.rks.nl/,

   De beroepsvereniging van de grafisch ontwerpers BNO eert haar juist benoemde ereleden Jan Bons (1918) en Benno Wissing (1923) met een opstelling in de nieuwe vleugel van het Stedelijk Museum.

   NRC,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • BNO-bureau
   • BNO-bureaumedewerker
   • BNO-directeur
   • BNO-kringen
   • BNO-leveringsvoorwaarden
   • BNO-lid
   • BNO-lidmaatschap
   • BNO-ontwerper
   • BNO-platform
   • BNO-prijs
   • BNO-rapport
   • BNO-voorwaarden
   • BNO-voorzitter
   • BNO-website

   B - Als afkorting

   b.n.o. 1.0

   (voetbal [balsport])

   bezoekers niet opgekomen
   Gebruikt in voetbaluitslagen en op wedstrijdformulieren.

   Algemene voorbeelden


   BNO wil zeggen: Bezoekers niet opgekomen. Dus de bezoekende partij was niet of niet tijdig aanwezig voor de wedstrijd. Wedstrijd moet normaal gesproken wel worden ingehaald.

   http://www.tboek.nl/gastenboek/tumudo/3/,

   Waarschijnlijk gaat Monnickendam ook nog een periode pakken en hopelijk promoveren ze, want naast bovenstaande heeft dezelfde club ons ook nog 2 verliespunten "aangesmeerd". We dachten namelijk in goed overleg een wedstrijd uitgesteld te hebben, maar als ze dan een bno (bezoekers niet opgekomen) op het wedstrijdformulier zetten, zijn blijkbaar alle middelen geoorloofd.

   http://www.meervogels.nl/1254/wedstrijdverslagen/,

   BNO staat toch voor Bezoekers Niet opgekomen? Maar volgens mij heeft de arbiter daar in Emmeloord de spelerspassen ten onrechte afgekeurd van Forward. Daarom zeg ik: reglementaire 0-3 zege voor Forward.

   (onbekend) ,

   De mannen hebben er desondanks zin in en vol ongeduld wachten zij op het verschijnen van de tegenstander. Vergeefs, zo blijkt, want de tegenstander belt even na negenen af naar de vereniging, omdat ze niet genoeg spelers zouden hebben. Deze wedstrijd krijgt daarmee de vermelding BNO, wat staat voor "bezoekers niet opgekomen" en zal opnieuw worden ingepland.

   http://www.pancratius.com/Nieuws/2844/_Pancratius_E5__Amstelland_United_E3__BNO.html,

   Datum 26-09-2009C. Thuis VV Gruno F4. Uit Gorecht F4. Uitslag B.N.O.

   http://www.vvgruno.nl/archief/2009/archiefseptember2009.htm,

   Datum 16-10-2010. Tijd 09:00. Wedstrijd Houten E4 - SMVC Fair Play E1. Uitslag bno.

   http://www.svhouten.nl/svh/asp/teams/index.asp?teamid=e4&print=true,