NATO


NATO 1.0

(Engels) The North Atlantic Treaty Organisation, verdragsorganisatie waarbij de Verenigde Staten en tal van West-Europese, later ook Oost-Europese staten, aangesloten zijn die zich verplichten elkaar in tijden van oorlog militair te steunen en te verdedigen; NAVO
Oorspronkelijk opgezet om tegenwicht te bieden tegen de Oostbloklanden, sinds 1955 verenigd in het Warschaupact.

Semagram


De NATO…

is een organisatie

   Hoofdsemagram: NAVO


   Algemene voorbeelden


   Volgens de Republikeinse meerderheidsleider in de Amerikaanse Senaat, Robert Dole, is de NAVO door Bosnië "de complete ineenstorting nabij". "Dole is hier geweest. Hij heeft met de ambassadeurs lang van gedachten gewisseld. Ons unaniem verzet tegen het unilateraal opheffen van het wapenembargo in ex-Joegoslavië maakte hem erg nerveus. Maar over de toekomst van de NATO is hij duidelijk: NATO heeft haar bestaansreden ook in de volgende decennia, maar het moet een NATO zijn die expandeert naar het oosten en waarin de Europeanen een groter aandeel van de verantwoordelijkheden dragen.''

   NRC,

   Ook de magistraten waste je de oren, ook de rijkswacht, de gemeentepolitie, de ongebreidelde liefhebbers van Europa, de Nato, de Veiligheidsraad, Israël, Yasser Arafat, de lui die te veel uitgaven voor landsverdediging, de lui die te weinig uitgaven voor landsverdediging, je kende de stommerds, je gaf ze hun vet.

   Verborgen schade, Aster Berkhof,

   De NATO wordt - zeker op militair gebied - volledig gedomineerd door de Verenigde Staten.

   http://user.online.be/debrug/diabasis/b34elfsep.htm,

   Als centrum voor economische en politieke besluitvorming biedt Brussel onderdak aan de Europese instellingen en de NATO, maar ook het secretariaat-generaal of het uitvoerend secretariaat van meer dan 1300 internationale organisaties.

   http://www.palcobru.be

   Ik bedoel maar, als de westerse samenleving en haar politieke organisaties nog nauwelijks een centrum hebben, - zelfs de VN en de NATO maken een stuurloze indruk - waarom zou de kwaliteit van kunst [...] dan van een centrum moeten afhangen?

   Cultuur is Oorlog, Leo De Haes,

   "Toen de Berlijnse Muur viel, was de NATO op het eerste gezicht haar bestaansrecht kwijt, maar ze heeft zich veel sneller dan een boel andere organisaties aangepast.''

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • (de) ambassadeur bij de NATO
   • (de) ambassadeur van de NATO
   • voor de NATO (zijn)
   • tegen de NATO (zijn)
   • (de) secretaris-generaal van de NATO

   De rol die Kosovo speelt in de westerse strategie werd ooit onomwonden omschreven door de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de NATO, Robert E. Hunter: "Kosovo is de toegangspoort tot gebieden die voor het Westen van cruciaal belang zijn: het Arabisch-Israëlisch conflict, Irak en Iran, Afghanistan, de Kaspische regio en de Trans-Kaukasus."

   http://user.online.be/debrug/diabasis/b34elfsep.htm,

   In de ex-Sovjet-Unie is momenteel volop een kristallisering aan de gang tussen twee tegenstrijdige polen: voor of tegen Rusland, ofwel: voor of tegen de NATO.

   http://user.online.be/debrug/diabasis/b34elfsep.htm,

   De laatste zes secretarissen-generaal van de NATO waren allen Bilderbergers: Joseph Luns, Lord Carrington, Manfred Woerner, Willy Claes, Javier Solana en George Robertson.

   http://user.online.be/debrug/diabasis/b34elfsep.htm,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • NATO-aanval
   • NATO-afdeling
   • NATO-basis
   • NATO-besluit
   • NATO-bombardement
   • NATO-computer
   • NATO-conferentie
   • NATO-diplomaat
   • NATO-draad
   • NATO-gebouw
   • NATO-handvest
   • NATO-interventie
   • NATO-kwalificatie
   • NATO-land
   • NATO-leger
   • NATO-lidstaat
   • NATO-macht
   • NATO-onderdeel
   • NATO-opperbevelhebber
   • NATO-partner
   • NATO-rapport
   • NATO-schietkwalificatie
   • NATO-spellingsalfabet
   • NATO-strategie
   • NATO-structuur
   • NATO-top
   • NATO-troepen
   • NATO-troepenmacht
   • NATO-verband
   • NATO-website
   • NATO-zegel