NIOZ


NIOZ 1.0

((vooral) in Nederland, (vooral) geschreven taal, oceanografie [natuur])

Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek
Voorheen gebruikt als afkorting van Nederlands Instituut voor het Onderzoek der Zee.

Semagram


Het NIOZ…

is een onderzoeksinstituut

   Algemene voorbeelden


   Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek is het nationale oceanografische instituut van Nederland. Het instituut maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De missie van het NIOZ is het verkrijgen en communiceren van wetenschappelijke kennis van zeeën en oceanen voor een goed begrip en duurzaam beheer van onze planeet. De nadruk ligt op grensverleggend en onafhankelijk fundamenteel onderzoek aan processen in kustzeeën en oceanen. Daarnaast voert het NIOZ ook onderzoek uit dat voortkomt uit maatschappelijke vragen wanneer dit goed past bij het fundamentele werk.

   http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/organisatie/ORG1236180/,

   Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek is het oceanografisch instituut van Nederland én een van de belangrijkste oceanografische centra ter wereld. Vanuit een unieke locatie, direct aan de Waddenzee op het prachtige eiland Texel, werken we samen met ruim 250 collega's: wetenschappelijk onderzoekers, laboranten, technici, bemanningsleden voor schepen en ondersteunend personeel. Ons jaarbudget bedraagt zo'n 22 miljoen euro.

   de Volkskrant,

   Wetenschappers zijn bezorgd over de hoge concentraties van het bestrijdingsmiddel toxafeen in vissen en zoogdieren die leven in de noordelijke delen van de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Het Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) zijn bezig met studies naar de werkelijke giftigheid van het middel. Katoentelers gebruiken de organochloorverbinding.

   NRC,

   Het NIOZ en Ecomare ontvingen eind 1999 voor hun product de 'Milieuprijs voor de Scheepvaart 1999' van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

   http://www.kvnr.nl/download/jaarverslag2000.pdf,

   In WO van 6 april wordt door dr. Han Lindeboom van het NIOZ gepleit voor het instellen van visreservaten op zee ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

   NRC,

   Uit recent gepubliceerd onderzoek van het NIOZ is echter gebleken dat minder dan 1% van de in de zeebodem aanwezige Noordkrompen door een passerend boomkornet wordt opgevist.

   NRC,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • NIOZ'er

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • NIOZ-directeur
   • NIOZ-haven
   • NIOZ-haventje
   • NIOZ-medewerker
   • NIOZ-onderzoek
   • NIOZ-onderzoeksschip
   • NIOZ-practicum
   • NIOZ-schip