VN-commandant


VN-commandant 1.0

commandant van een legereenheid die onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties (VN) valt; commandant van de Verenigde Naties (VN)

Semagram


Een VN-commandant…

is een commandant; is een persoon

 • [Organisatie of instelling] is in dienst van de Verenigde Naties (VN)

  Algemene voorbeelden


  De beslissing of er daadwerkelijk luchtaanvallen komen, heeft de NAVO gedelegeerd aan zijn commandant in Zuid-Europa, admiraal Leighton Smith. Die zal in samenspraak met de VN-commandant vaststellen of er een aanval zal worden uitgevoerd.

  NRC,

  De uiteindelijke beslissing blijft echter bij de VN-commandanten te velde, die om de luchtsteun moeten verzoeken.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de Poolse VN-commandant

  Incidenten aan deze kant van de grens komen niet meer voor, zegt de Poolse VN-commandant Leszek Kocik.

  NRC,

  met eigennaam


  De VN-vredesmacht in Bosnië-Herzegowina zal desnoods met geweld verhinderen dat Serviërs hun zware wapens weghalen uit depots die door de VN worden bewaakt. Met dit dreigement heeft de VN-commandant Michael Rose woensdag gereageerd op een aankondiging van de Bosnische Serviërs dat zij drie van die depots bij Sarajevo zullen leeghalen.

  Meppeler Courant,

  De Bosnische minister voor betrekkingen met de VN, Hasan Muratović, zou door VN-commandant generaal Rupert Smith persoonlijk op de hoogte zijn gebracht van deze zaak, aldus BN-press.

  Meppeler Courant,

  De vredestroepen van de Verenigde Naties zullen geweld gebruiken om de gedemilitariseerde stad Srebrenica te verdedigen als deze wordt aangevallen. Dat heeft VN-commandant Lars-Eric Wahlgren vandaag gezegd.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • VN-commandant in Angola
  • VN-commandant in Bosnië

  Van alle VN-commandanten in Bosnië tot nu toe is de Canadese generaal Lewis MacKenzie, samen met de Fransman Philippe Morillon, de meest controversiële geweest.

  NRC,

  VN-commandanten in Angola hebben een rijk vocabulaire ontwikkeld om aan te geven dat de oorlog voorbij is, maar nog niet helemaal.

  NRC,