aaltje


aaltje 1.0

afbeelding

Bron: Joel Mills
(CC BY-SA 3.0)

microscopisch klein wormpje dat meestal in de bodem van organische stof leeft, maar soms ook parasitair op planten of dieren leeft; nematode; rondworm, zoals het azijnaaltje, het in de grond levende aaltje Caenorhabditis elegans, de aardappelaantastende Globodera rostochiensis of de tegen slakken bruikbare nematode Phasmashaditis hermaphrodita

Semagram


Een aaltje…

is een worm; is een dier

   RijkAnimalia; Dieren
   StamNematoda; Rondwormen

   Algemene voorbeelden


   Aaltjes zijn microscopisch kleine wormpjes, vaak niet meer dan 0,5-1 mm lang, die in een grote verscheidenheid voorkomen in zowel bodem- als watermilieus. In de bodem kan hun dichtheid variëren van 2 tot 20 miljoen individuen per vierkante meter. Een groot deel van deze aaltjes leeft op de wortels van planten en kunnen zodoende flinke schade teweegbrengen binnen de land- en tuinbouw.

   http://www.pireco.nl/nl/Plant-plagen/Bodem-Ongedierte/Aaltjes.php

   Arjen onderzoekt hoe nematoden (aaltjes) planten parasiteren. Hij wil daar lering uit trekken en nieuwe methoden voor gewasbescherming ontwikkelen.

   http://www.initiativesofchange.nl/andernieuws/p1nov98.html,

   Longworm, haarworm, aaltje, nierworm en hartworm komen in Nederland sporadisch voor. Bij verzoek om een geneesmiddel tegen een bepaalde worminfectie kan het nuttig zijn een eventueel verblijf in het buitenland te melden, evenals het gewicht van het katje.

   http://www.absmid.demon.nl/mainpage.htm

   Het aaltje is wereldwijd berucht als veroorzaker van de aardappelmoeheid. Normaal worden jonge aardappelcystenaaltjes in het voorjaar uit hun beschermende cyste gelokt door een wekstof die de aardappelplant uitscheidt. De cyste is het opgezwollen afgestorven vrouwtje dat een paar honderd bevruchte eicellen kan bevatten. De jonge aaltjes bewegen naar de groeiende wortel van de aardappelplant. Vervolgens dringen ze de wortels binnen om hun leven als parasiet te beginnen.

   http://www.stw.nl/

   Naast de slakkenkorrels zijn er parasiterende aaltjes of nematoden (Phasmashaditis hermaphrodita) op de markt tegen naaktslakken [...]. De aaltjes kunt u via uw tuincentrum kopen.

   http://www.milieuvriendelijktuinieren.nl/nieuwsbr/2000_2.htm

   De genen van de zandraket, een plantje, lijken veel op de genen die zijn gevonden bij de mens, het fruitvliegje en het aaltje C. elegans.

   De Telegraaf,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • parasitaire aaltjes
   • schadelijke aaltjes

   Het parasitaire aaltje Phasmarhabditis hermaphrodita is in staat slakken te doden.

   NRC,

   Herkauwers als koeien, schapen en geiten laten bacteriën in hun maag het werk doen. Zij kunnen met enzymen, en met relatief veel tijd, de stevige plantencelwand afbreken. Parasitaire aaltjes hebben die tijd niet. Het aardappelcystenaaltje Globodera rostochiensis, dat de gevreesde aardappelziekte veroorzaakt, dringt binnen twee minuten een wortel binnen.

   http://www.kennislink.nl/publicaties/glijmiddel-voor-aaltjes

   Zo brengen vlinderbloemigen, door hun intern biosysteem, heel wat stikstof in de bodem, terwijl bijvoorbeeld aardappelen en uien aantrekkers zijn van bepaalde schadelijke aaltjes.

   De Standaard,

   De promovenda ontdekte dat bladrammenas en gele mosterd over verschillende strategieën beschikken om zich tegen de schadelijke aaltjes te verdedigen.

   NRC,

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • parasiterende aaltjes

   Naast de slakkenkorrels zijn er parasiterende aaltjes of nematoden (Phasmashaditis hermaphrodita) op de markt tegen naaktslakken.

   http://www.milieuvriendelijktuinieren.nl/nieuwsbr/2000_2.htm

   De volwassen kever en larve van de Otiorrhynchus sulcatus is vooral schadelijk op druiven, blauwe bosbessen en aardbeien. De roomkleurige larven vreten ondergronds aan de wortels. De kevers vreten 's nachts aan de bladeren. Signaalplanten zijn o.a. Primula en struikbonen. In de handel kan je parasiterende aaltjes Heterorhabditis megidis en Steinernema carpocapsae kopen.

   http://www.tuinkrant.com/artikel/hou-je-fruittuin-gezond-van-bladluizen-en-rupsen,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: in

   • aaltjes in de bodem
   • aaltjes in de grond
   • aaltjes in zijn grond

   Probleem: De aanwezigheid van verschillende soorten aaltjes in de bodem kan grote schade aanrichten aan een aardbeiengewas.

   http://www.aardbeien.net/index2.htm

   Dat zijn in het bijzonder aardappelmoeheid (veroorzaakt door aaltjes in de grond) en een hardnekkige schimmelziekte.

   NRC,

   Dit onderzoek is uniek doordat het de teler een compleet overzicht geeft van alle aaltjes in zijn grond die de opbrengst of de kwaliteit van zijn gewas kunnen aantasten.

   http://www.nak.nl/main.htm

   in voorzetselgroep


   • tegen aaltjes

   Zo is in de tuin nog de wilde Euphorbia te vinden. Deze werd tussen de worteltjes geplant tegen aaltjes in de worteltjes.

   http://www.stichtingdekievit.dds.nl/wandeling.html

   Tien vaste plantenkwekers hebben gedurende drie jaar nieuwe bestrijdingsmethoden tegen aaltjes getest.

   http://www.gewasbescherming.nl/

   Met behulp van deze kaart kunnen veredelaars veel sneller dan vroeger interessante eigenschappen uit wilde tomaten inkruisen in de cultuurtomaat. Dat is bijvoorbeeld van belang voor het werken aan resistentie tegen aaltjes.

   NRC,

   De werking van de behandeling tegen aaltjes is echter nog onduidelijk, omdat de planten nog niet zijn gerooid en cultuurkoken meerdere jaren achter elkaar moet worden uitgevoerd.

   http://www.gewasbescherming.nl/

   Het stekken van Geranium biedt perspectief in de strijd tegen aaltjes.

   http://www.gewasbescherming.nl/

   Werkt vriezen tegen aaltjes [...]? Vanuit onderzoek bij bolgewassen was bekend dat vriezen effect had en daarom is een nieuwe praktijktest met Astilbe opgenomen.

   http://www.gewasbescherming.nl/

   met ander, nevengeschikt substantief


   • aaltjes, schimmels en onkruiden
   • onkruiden, schimmels en aaltjes
   • schimmelziekten en bacterieziekten, aaltjes en probleemonkruiden

   In de bollenteelt zet men het land na de oogst soms tijdelijk onder water om aanwezige aaltjes, schimmels en onkruiden te doden.

   http://www.nefyto.nl/nl/gewas/index.htm

   Deze middelen worden vaak ingedeeld in vier groepen: herbiciden: middelen ter bestrijding van schadelijke onkruiden; fungiciden: middelen ter voorkoming of ter bestrijding van schimmels; insecticiden: middelen die schadelijke insecten doden of onschadelijk maken; nematiciden: middelen ter bestrijding van aaltjes. Sommige middelen verenigen meerdere functies en bestrijden bijvoorbeeld tegelijk onkruiden, schimmels en aaltjes.

   http://www.nefyto.nl/nl/gewas/index.htm

   Op akkerbouwbedrijven moeten grondbewerkings- en oogstmachines worden schoongemaakt om verspreiding van schimmel- en bacterieziekten, aaltjes en probleemonkruiden via aanhangende grond te voorkomen.

   http://www.gewasbescherming.nl/index2.html

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • microaaltje

   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • aardappelaaltje
   • aardappelcysteaaltje
   • azijnaaltje
   • bietencysteaaltje
   • bodemaaltje
   • cysteaaltje
   • maiswortelknobbelaaltje
   • stengelaaltje
   • wortelknobbelaaltje
   • wortellessieaaltje

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • aaltjesaantasting
   • aaltjesbesmetting
   • aaltjesbestrijding
   • aaltjesdoder
   • aaltjesinfectie
   • aaltjesmanagement
   • aaltjesproblematiek
   • aaltjesproject
   • aaltjesresistentie
   • aaltjessoort

   Als deel van een samenstellende samenstelling


   • aaltjesdodend

   aaltje 2.0

   kleine aal; glasaal; ook: klein visje

   Semagram


   Een aaltje…

   is een vis; is een dier

     Hoofdsemagram: glasaal


     Algemene voorbeelden


     In het vroege voorjaar verschijnen jonge, doorzichtige aaltjes (glasaal, ca. 7 cm lang) voor de Nederlandse kust, die het zoete water in trekken. Eenmaal in het zoete water aangekomen, eten de aaltjes allerlei levende prooien, zoals wormen, watervlooien, kreeftjes, insekten etc. Vanaf een lengte van 25 cm wordt tevens een toenemende hoeveelheid vis gegeten.

     http://home.wxs.nl/~hwdenie/

     Aal heeft in verhouding een klein bekje en daar zal de haak dan ook aan aangepast moeten worden. Voor de kleine aaltjes gebruik ik het liefst een aberdeen no. 6. Voor de grote aal gebruik ik meestal een aberdeen no. 2 of een nummer 1.

     http://www.hengelsport.com/pub/?MIval=HS2_artikelen_zout=12

     Ja, het was wel een lief gezicht zoals de moeder daar dreef met haar kroost terwijl de vader telkens onderdook en dan weer terugkwam met een aaltje om te voeren, maar plotseling veranderde die aanblik totaal, toen hij zag dat een van de rondzwemmende kuikentjes, de grootste, nog maar één poot had.

     Spitzen, Thomas Rosenboom,

     Nu vangen ze met veel gehengel wat miniscule beestjes: bootsmannetjes, haftenlarven en een soort glas-achtige aaltjes.

     NRC,