aanstellingsbrief


aanstellingsbrief 1.0

brief waarin officieel vermeld wordt dat iemand aangesteld is in een bepaalde positie, dat iemand een bepaalde baan verworven heeft; brief waarin, waarmee een aanstelling bevestigd wordt; brief waarmee men aangesteld wordt
Ook dienend als document waarmee aangetoond kan worden dat men een bepaalde baan of positie heeft verworven of dat men aan daarin opgenomen vereisten voldoet of moet voldoen.

Semagram


Een aanstellingsbrief…

is een brief; is een geschrift

 • [Functie] dient ter bevestiging dat iemand is aangenomen voor een bepaalde baan, voor een bepaalde functie

  Algemene voorbeelden


  De personeelsdienst stuurt een aanstellingsbrief van de rector naar de betrokkene en nodigt de betrokkene uit om zijn/haar arbeidsovereenkomst te komen ondertekenen.

  http://www.kuleuven.ac.be/personeel/procedures/aanstellingassistent.htm

  Het sectiebestuur stelde zich aanvankelijk hard op, maar nam uiteindelijk genoegen met een minnelijke schikking. Een beslissing waarvan het bestuur zegt dat die niet onder druk van de bondscoach is genomen. Toch scheelde het niet veel of Hiddink had met zijn aanstellingsbrief gezwaaid. De door de wol geverfde oefenmeester heeft het sectiebestuur gewezen op de mogelijke consequenties van een strafzaak.

  NRC,

  Nog vervloekt hij de dag dat hij eind jaren vijftig voor één jaar DAF verliet om elders te gaan werken. Was dat niet het geval geweest dan had hij zijn 40 jaar al volgemaakt en was hij al vervroegd uitgetreden. In de enveloppe van DAF zaten niet twee, maar zat slechts één brief: de ontslagbrief en géén aanstellingsbrief voor de nieuwe DAF.

  NRC,

  Belanghebbende werd per 1 januari 1979 benoemd als statutiair directeur van C BV (in oprichting), waarvan K algemeen directeur was. Zijn aanstellingsbrief vermeldt het vereiste van het volgen van een aantal cursussen waaronder de "Big League Sales Course".

  http://utopia.knoware.nl/users/oterhaar/juriscos/hof_dh85.htm

  Neem uw aanstellingsbrief en legitimatie mee!!!!

  http://www.google.nl/search?q=cache:Q-duidacGUwJ:www.library.uu.nl/debibliotheek/bibliothekenenme/bibliotheekfarma/fsbdoc/aanvraagformulierlenerspas.xls+aanstellingsbrief+site:.nl=nl=lang_nl=UTF-8