aanvoerder


aanvoerder 1.0

degene die een groep of beweging leidt en vaak ook vertegenwoordigt; degene die een groep of beweging aanvoert; leider; ook: instantie die een groep aanvoert, zoals een land of een bedrijf

Semagram


Een aanvoerder…

is een persoon

 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] voert een groep aan (bv. een gemeenschap, een volk, een partij, een bende, etc.) en vertegenwoordigt die groep ook vaak

  Algemene voorbeelden


  'Dit is het Begin,' sprak de oude druïde en ging op zijn hurken zitten, omhoogturend langs zijn opgerichte staf. De vier jongere druïden wierpen hun staven neer en tuurden ook hurkend omhoog langs de staf van hun aanvoerder.

  De Prologen, Martin Michael Driessen,

  Ter Beek vindt dat Kok, meer dan ooit tevoren, de centrale regie in de partij moet gaan voeren. Maar moet hij als premier niet juist boven de partijen staan? "Ja, maar hij hoeft die regie ook niet als premier te voeren, maar als aanvoerder binnen de partij."

  NRC,

  De jongens, die inmiddels weer zijn opgepakt, zouden hebben verteld dat één van hen als aanvoerder optrad en erin is geslaagd de anderen op sleeptouw te nemen.

  Meppeler Courant,

  Hij was, althans in mijn ogen (of zag ik mezelf weerspiegeld in hem?) een stuk bedaagder. Maar dat belette hem niet opnieuw zijn plaats op te eisen als aanvoerder van de artiesten, dichters en andere flaminganten die nog steeds bijeenkwamen in de Hulstkamp. Zijn jarenlange verblijf in een wereldstad had zijn reputatie alleen versterkt. Ik speelde voor chauffeur, die Paul en zijn volgelingen bracht waar ze wilden zijn.

  Emmeke, Jan Lampo,

  Zoals vroeger slopen wij naar elkaar toe in het hoge gras en verscholen ons in de diepe kuilen die de uitgegraven boomwortels hadden nagelaten. Huiverend zaten wij gevaarlijke rovers te zijn. Dank zij de vreemde fantasie van mijn broer was hij voorlopig nog de leider. Nog was hij de eenzame schrandere aanvoerder die alles plande maar zelden echt meedeed.

  De lange geboorte, Lut Ureel,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de impliciete aanvoerder
  • natuurlijke aanvoerders

  Binnen de klasgroep heeft zich rond de figuur van Frank een nogal dominante (want mondige en populaire), ook voor de leerkrachten bijzonder zichtbare subgroep uitgekristalliseerd. Frank geldt als de impliciete aanvoerder, maar die positie buit hij niet meteen uit. Brenda is het trouwe meisje van 'de leider', Karel en Sam zijn diens onmiddellijke secondanten.

  http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/medewerkers/expertise/Vanhove/Download/Vanhove%20-%20methodologie%20part%20obs.pdf

  Zo groeide de tweeling op als herdersjongens. Maar hun koninklijke afkomst verloochende zich niet. Ze werden al gauw als de natuurlijke aanvoerders gezien. Met hun makkers gingen ze dan ook de rovers in de buurt te lijf, die ook niet alles op zich lieten zitten en wraak zochten.

  http://scoutsheikant.scoutnet.be/giverprogramma.htm

  (Zie ook sommige subbetekenissen, zoals 1.2.)
  • de militaire aanvoerder
  • militaire aanvoerders
  • politieke aanvoerders

  De militaire aanvoerder van de opstandelingen, Filips van Kleef, maakte van Sluis zijn uitvalsbasis.

  http://www.knokke-heist.be/product.asp?id=736

  Voor de regeringstroepen van president Rabbani en diens militaire aanvoerder, Ahmed Shah Massoud, vormt de verdrijving van de Talibaan een nieuw succes, nadat ze vorige week de studenten al uit een zuidwestelijke buitenwijk hadden gewerkt.

  NRC,

  Het stadsbestuur staat onder curatele van de militaire aanvoerders van de Talibaan.

  NRC,

  Als Zjirinovski iets te pochen had over zichzelf, dan was het dat hij nooit lid van de communistische partij is geweest terwijl alle andere politieke aanvoerders (Jeltsin incluis) medeverantwoordelijk zijn voor het Sovjet-bewind van weleer.

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • de aanvoerder van de beruchte Dijkgraafpleingroep
  • de aanvoerder van extreemrechts
  • de aanvoerder van een gemeenschap
  • de aanvoerder van het geheime genootschap

  Hij was in tal van projecten en hulpprogramma's beland, maar had nooit meer dan kleine jeugdstrafjes gehad, terwijl de politie in Amsterdam-West hem als een van de aanvoerders beschouwt van de beruchte Dijkgraafpleingroep, die een spoor van vernieling trok door Osdorp.

  Het Parool,

  De vergelijking die zij eerder maakte tussen VVD-leider Bolkestein en de Belgische aanvoerder van extreem-rechts, F. de Winter.

  NRC,

  Vaststaat dat hij op sommige plaatsen tevens de aanvoerder van een gemeenschap was en een belangrijke inbreng had bij politieke beslissingen.

  http://pfinederland.cjb.net/

  Aanvoerder van het geheime breigenootschap is sinds 1985 de Amerikaans-Engelse ontwerper Kaffe (spreek uit: Keef) Fassett.

  NRC,

  (In deze voorbeelden betreft het een instantie in plaats van een persoon.)
  • aanvoerder van het consortium
  • de aanvoerder van de NAVO

  Telecom Finland International (TFI), aanvoerder van het consortium waarin ook het Utrechts telecombedrijf Lacis en investeringmaatschappij Gilde deelnamen, had die eis woensdag bij het College gesteld.

  NRC,

  De Verenigde Staten zouden gedurende veertig jaar de onbetwiste aanvoerder van de NAVO blijven.

  http://www.atlcom.nl/,

  gevolgd door naamvalsgenitief


  • de aanvoerder der bedriegers
  • de aanvoerder der gelovigen

  De vergaderzaal van het paleis van Hassan II, koning van Marokko en aanvoerder der gelovigen, zit afgeladen vol met een bont gezelschap.

  NRC,

  Verder wordt Pythagoras de aanvoerder der bedriegers genoemd en Homerus, die het waagde te wensen (hoofdstuk 18 van de Ilias) dat twist en strijd zouden verdwijnen (terwijl strijd voor Heraclitus de grondtoestand van alles is!), verdient het volgens Heraclitus om afgeranseld te worden.

  http://www.phil.uu.nl/fuf/defilosoof/num_12.html,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • leiders en aanvoerders

  Ayacucho, in vertaling de hoek der doden, was voor de Spaanse overheersing een klein gehucht, maar met een grote betekenis, want daar werden oudtijds de belangrijke leiders en aanvoerders van de oude Waricultuur begraven.

  http://users.pandora.be/broederschapjoan/Ndrlnds/Ayacucho/algemeen.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • CDA-aanvoerder
  • clubaanvoerder
  • FARC-aanvoerder
  • gelegenheidsaanvoerder
  • GroenLinksaanvoerder
  • hulpaanvoerder
  • Hunnenaanvoerder
  • huurlingenaanvoerder
  • kandidaataanvoerder
  • legeraanvoerder
  • lijstaanvoerder
  • PvdA-aanvoerder
  • regeringsaanvoerder
  • reserveaanvoerder
  • troepenaanvoerder
  • VVD-aanvoerder

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • aanvoerdersstoel

  Overige woordfamilieleden


  aanvoerder 1.1

  iemand die een militaire groep aanvoert; leider van een militaire groep; militair aanvoerder

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Semagram


  Een aanvoerder…

  is een persoon

  • [Uiterlijk] draagt vaak een uniform
  • [Soort] is een militair
  • [Geslacht] is een man of een vrouw
  • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] moet gehoorzaamd worden
  • [Rang] heeft vaak een bepaalde rang die hoger is dan degenen die aangestuurd worden
  • [Activiteit of handeling] voert een militaire eenheid aan
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent deze functie uit voor zijn beroep

  Algemene voorbeelden


  In de voorkamer bewaarden de acht soldaten hun uitrusting en in de achterkamer sliepen en kookten ze. Daar stonden immers waarschijnlijk vier stapelbedden en een haard. De ruime kamer aan de kopse kant was natuurlijk voor de aanvoerder, de centurio. In een gehele barak leefden ongeveer 80 mannen.

  http://194.158.189.194/functies/pagfunctie.cfm?parameter=379

  'Wat zijn jullie voor mensen,' schreeuwde mijn moeder huilend, toen ze zag dat de mannen mij bleven slaan, mij tegen de grond smeten, op mij gingen staan. 'Dat zul jij wel merken, vuile moffenhoer,' krijste de aanvoerder, de groepscommandant met de ronde kop die als eerste het ingeslagen raam was binnengeklauterd, en hij duwde hardhandig het pistool in de hals van mijn moeder.

  De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • aanvoerder van een bataljon
  • aanvoerder van een SS-eenheid
  • aanvoerder van de VS-troepen

  Hij liep met grote passen bij Barend vandaan, sigaar in de wind, zijn haar verwaaid, aanvoerder van een bataljon dat achter zijn rug een andere richting had gekozen.

  Oprechter trouw, Henk Romijn Meijer,

  Ik kom op je af in het uniform van de aanvoerder van een ss-eenheid.

  Russendisco, Wladimir Kaminer,

  Een onmiddellijk verbod wordt voorgestaan door 38 landen, evenals door verscheidene vooraanstaande Amerikaanse militairen zoals Norman Schwartzkopf, de gepensioneerde aanvoerder van de VS-troepen in de Golfoorlog. Het Amerikaanse leger daarentegen ziet anti-persoonsmijnen als een belangrijk verdedigingswapen.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • hulpaanvoerder
  • huurlingenaanvoerder
  • legeraanvoerder
  • troepenaanvoerder

  Overige woordfamilieleden


  aanvoerder 1.2

  iemand die een muzikaal gezelschap aanvoert, variërend van een klassiek gezelschap tot een popbandje; leidend musicus; frontman

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.2

  Semagram


  Een aanvoerder…

  is een persoon

  • [Geslacht] is een man of een vrouw
  • [Activiteit of handeling] voert een muzikale groep aan (bv. een ensemble, popgroep, bandje, groep instrumenten in een orkest, etc.)

   Algemene voorbeelden


   De harmonische uitwijkingen zijn gedurfder en er is naast de altijd verinnerlijkte met een waas van droefgeestigheid doordrenkte melodiek ook dramatiek aanwezig, die wel door het Sharon Kwartet werd gerealiseerd, maar nog niet in perspektief werd gezet [...]. Gil Sharon, (concertmeester van het Limburgs Symfonie Orkest), natuurlijk een doorgewinterd violist, toonde zich duidelijk een aanvoerder, zelfs in zijn voetbewegingen.

   Meppeler Courant,

   Van het Absolutely Free Festival tot Gent Jazz, de band mikt steeds op de overrompeling. Hoog tijd dus om aanvoerder/gitarist Rodrigo Fuentealba eens aan de tand te voelen.

   http://www.enola.be/muziek/interviews/22535:scratch-a-snuffest-manngold-ik-wilde-coole-muziek-maken-zonder-met-iets-of-iemand-rekening-te-moeten-houden,

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • aanvoerder van Aka Moon
   • aanvoerder van het huisorkest

   De saxofonist en componist, tevens aanvoerder van het beroemde Aka Moon, presenteerde hier een nieuw instrument: de aulochrome.

   De Morgen,

   "Veel hebben wij met literatuur niet te maken," gaf de aanvoerder van het huisorkest toe - hij had intussen ook een stukje uit Nietzsches Also sprach Zarathustra voorgelezen.

   De Standaard,

   met substantief erachter


   • aanvoerder altviool

   Kris Hellemans is aanvoerder altviool in het Symfonieorkest Vlaanderen en treedt op als vervanger in verscheidene Belgische orkesten.

   http://www.revueblanche.be/nl/Home_files/Verkoopsdossier%20Revue%20Blanche%20nl.pdf

   met eigennaam


   De stem van aanvoerder Ian McCullogh bezat even veel dramatische expressie als die van Jim Morrison, secondant Will Sergeant wist die op onnavolgbare wijze op gitaar te ondersteunen.

   http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/archief/article/detail/2727619/1999/05/10/Echo-The-Bunnymen-meer-dan-echo-uit-het-verleden.dhtml,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • lessenaaraanvoerder

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • aanvoerdersstoel

   Overige woordfamilieleden


   aanvoerder 1.3

   politiek aanvoerder, die aanhangers naar de partij trekt; lijsttrekker

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.3
   Betrokken betekenissen4.0 : 1.3

   Semagram


   Een aanvoerder…

   is een persoon

     Algemene voorbeelden


     De gemeentelijke lijst heeft dezelfde aanvoerder als het landelijke Leefbaar Nederland: de Rotterdamse socioloog Pim Fortuyn.

     NOS Nieuws,

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: van

     • aanvoerder van de lijst
     • aanvoerder van de Lijst Fortuyn
     • aanvoerder van de linkse eenheidslijst

     Bij het CDA is J.A. van Dommelen opnieuw aanvoerder van de lijst van 15 kandidaten waaronder drie vrouwen.

     Meppeler Courant,

     Want Fortuyn lijkt bezig met een onweerstaanbare opmars naar de landelijke politiek als aanvoerder van zijn eigen Lijst Fortuyn.

     NRC,

     Tijdens de campagnetocht is duidelijk dat de grootste zorg bij de bevolking de onveiligheid is. Ook de socialistische aanvoerder van de linkse eenheidslijst, Maurice Ravanne, beseft dat, en verzekert dat links "niet gelijk staat met laxisme".

     De Standaard,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • CDA-aanvoerder
     • GroenLinksaanvoerder
     • kandidaataanvoerder
     • lijstaanvoerder
     • PvdA-aanvoerder
     • VVD-aanvoerder

     Overige woordfamilieleden


     aanvoerder 2.0

     iemand die een sportteam aanvoert; leider van een sportteam; captain; kapitein

     Betekenisbetrekking


     specialisering
     Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

     Semagram


     Een aanvoerder…

     is een persoon

     • [Waarneembaarheid] is vaak herkenbaar door het dragen van een band bij zijn sporttenue
     • [Geslacht] is een man of een vrouw
     • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] heeft een voorbeeldfunctie
     • [Activiteit of handeling] draagt verantwoordelijkheid voor zijn team en speelt wel zelf met zijn team mee

     Algemene voorbeelden


     Van elke ploeg is er één der spelers aanvoerder. Deze draagt een duidelijk zichtbare band om de linkerbovenarm. Hij vertegenwoordigt de ploeg en is verantwoordelijk voor een behoorlijk optreden van zijn spelers. Indien bij de ploeg geen coach aanwezig is, geeft hij de scheidsrechter kennis van elke wijziging in de ploeg, kan hij om een time-out verzoeken en deelt hij de scheidsrechter en de coach van de tegenpartij mee, welke aanvaller als de niet-schietende speler moet worden beschouwd.

     http://www.knkv.nl/

     Hij gaf als aanvoerder zijn jonge ploegmaats het voorbeeld, wiste in het kampioenschap bijna in zijn eentje de twaalf punten achterstand op Newcastle weg en verloor sinds hij in Engeland voetbalt nog nooit een bekerwedstrijd.

     De Standaard,

     Sinds het vertrek van John de Wolf naar Wolverhampton is De Goey de nieuwe captain van Feyenoord [...]. In de wandelgangen wordt zijn volgzame karakter als reden genoemd. Van Hanegem kan slecht tegen kritiek en mondige types als Peter Bosz kunnen dan maar beter geen aanvoerder worden.

     NRC,

     Er dreigde een scheiding der geesten in het Beierse voetballandschap toen voorzitter Scherer in vice-voorzitter Rummenigge een geduchte concurrent bleek te hebben. "Ik ambieer geen functies", zegt Beckenbauer. "Ze hebben me altijd gevraagd. Eerst als aanvoerder, toen als Teamchef, toen weer als trainer van Bayern, vervolgens als voorzitter."

     NRC,

     'Ik heb de aanvoerder in de rust nog gezegd dat zijn team het wat kalmer aan moet doen en niet zo moet schoppen tegen de benen van de tegenstander. Maar blijkbaar heeft dat niet geholpen.'

     Meppeler Courant,

     Combinatiemogelijkheden


     als subject bij een werkwoord


     • verantwoordelijk zijn voor
     • de verantwoordelijkheid hebben
     • vertegenwoordigen

     Bij een wedstrijd waaraan een team voor de vereniging deelneemt is de aanvoerder verantwoordelijk voor de gedragingen van de leden van het team.

     http://amadeiro.myweb.nl/,

     Indien een partij de wedstrijd beëindigt met een groter aantal spelers dan de tegenpartij, moet deze partij haar aantal spelers verminderen tot het aantal van de tegenpartij en de scheidsrechter op de hoogte brengen van de naam en het nummer van elke uit te sluiten speler. De aanvoerder heeft deze verantwoordelijkheid.

     http://www.knvb.nl/knvb1/pdf/Spelregels_Veldvoetbal.pdf,

     Als het noodzakelijk is vertegenwoordigt de aanvoerder zijn ploeg op het veld.

     http://www.volic.org/home.htm

     als object bij een werkwoord


     (Zie ook de combinatie "voorafgegaan door als".)
     • aanwijzen

     Uit hun midden wijzen de geregistreerde spelers van een team een aanvoerder (captain) aan, die geacht wordt aan de uit deelname aan de competitie voortvloeiende verplichtingen van het team te voldoen.

     http://www.dartsbond-almere.demon.nl/overige/reglement.htm,

     met adjectief ervoor


     • de kersverse aanvoerder
     • de nieuwe aanvoerder
     • de voormalige aanvoerder

     De reden dat de kersverse aanvoerder Jeroen Brouwers tegen teams wilde spelen die een klasse lager spelen dan Meppel zelf was dat het de eerste echte wedstrijden van het seizoen waren.

     Meppeler Courant,

     Het is typerend dat doelman De Goey - verre van een leiderstype - na het vertrek van De Wolf de nieuwe aanvoerder werd.

     NRC,

     Een Britse ex-officier, de zoon van een voormalige aanvoerder van het Engelse cricketteam, en een legertje Zuid-Afrikaanse huurlingen staan terecht in Zimbabwe op beschuldiging van het beramen van een staatsgreep in Equatoriaal-Guinea.

     http://www.standaard.be/archief/dag/index.asp?snel=0=14/08/2004=DST14082004_009,

     • een voorbeeldige aanvoerder

     Nilis en vooral Degryse werkten en tackelden alsof de rest van hun carrière er van afhing en Scifo was een voorbeeldige aanvoerder.

     De Standaard,

     Enzo speelde een degelijke wedstrijd en was een voorbeeldige aanvoerder.

     De Standaard,

     met adjectivisch voltooid deelwoord


     • de geblesseerde aanvoerder

     Door een dijblessure staat de vaak geblesseerde aanvoerder al weken aan de kant bij Standard.

     De Standaard,

     De aanval ten slotte wordt gevormd door de veel te geblesseerde aanvoerder Karl-Heinz Rummenigge, de eeuwig gevaarlijke veteraan Klaus Fischer en de zenuwslopende draaitol Pierre Littbarski.

     http://www.voetbalwereld.be/forum/viewtopic.php?t=384,

     Bij zijn zoektocht naar personeel dat kan voetballen riep trainer Trapattoni de 35-jarige Hansi Pflügler op als vervanger van de geblesseerde aanvoerder Helmer.

     NRC,

     met telwoord ervoor


     • beide aanvoerders

     Van wangedrag is ook sprake indien beide ploegen om beurten het spel ophouden (§ 16g). De scheidsrechter waarschuwt beide aanvoerders gelijktijdig zodra hij deze speelwijze van beide ploegen constateert.

     http://www.korfbal.be/download/spelregels_2001.pdf,

     Een speler van RCH sloeg een speler van Dwingeloo, die met eenzelfde wapenfeit antwoordde. Voor de scheidsrechter reden genoeg er een punt achter te zetten. Ook een uitgebreid gesprek met de beide aanvoerders kon het tij niet meer keren.

     Meppeler Courant,

     De eerste vaste spelregels werden in 1815 op Eton College ontworpen, in een poging om meer orde in het spel te krijgen. Daarin werd evenwel niet voorgeschreven hoeveel spelers aan iedere kant mochten worden opgesteld, dat net als de spelduur werd overgelaten aan het voorafgaande akkoord tussen beide aanvoerders.

     http://www.voetbalkroniek.be/elf.htm

     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: van

     • de aanvoerder van het elftal
     • de aanvoerder van FC Den Bosch
     • aanvoerder van het team

     "De regering denkt dat de juiste beslissing is genomen, maar voor ons is het beter als we kunnen spelen", verklaarde Egu Augustine (ex-AA Gent en Kortrijk), de aanvoerder van het Nigeriaanse elftal.

     De Standaard,

     De aanvoerder van FC Den Bosch sabelde Van Hulten met niet misverstane woorden neer nadat hij NEC in de laatste minuut een strafschop gaf.

     De Telegraaf,

     De laatste man en de spelverdeler zijn de mensen die over het algemeen het meest in balbezit zijn. Deze spelers moeten dan ook een goed spelinzicht hebben. Deze spelers zijn ook meestal aanvoerder van het team, een soort 'spelende trainer'.

     http://www.voetbalmanager.nl/

     in voorzetselgroep


     • zonder de aanvoerder

     Paris Saint Germain moet het over twee weken stellen zonder aanvoerder Roche die na een tweede gele kaart op een schorsing kan rekenen.

     NRC,

     De Mannschaft zal het woensdag op Wembley in zijn halve finale tegen Engeland maar wellicht ook nadien, moeten doen zonder zijn aanvoerder Jürgen Klinsmann (kuitspierverrekking).

     De Standaard,

     Karlsruher SC moet het bij de wedstrijd om de UEFA-beker van dinsdag tegen PSV doen zonder aanvoerder Lars Schmidt en libero Jens Nowotny.

     Meppeler Courant,

     met eigennaam


     "Ontzettend stom", zo verwoordde zijn trainer Louis van Gaal de rode kaart van Davids. "Dat hoort niet bij Ajax." Aanvoerder Danny Blind stelde vooral scheidsrechter Van Vliet verantwoordelijk. "Als er eentje de schuldige is, dan ben jij het", zo schreeuwde hij in het gezicht van de arbiter die even daarvoor de wedstrijd had gestaakt.

     NRC,

     Onder de bezielende leiding van aanvoerder Tony Herreman liet Charleroi zich tegen de touwen drukken en na die niet gefloten superzuivere strafschop vrijwaarde Petry de nipte maar logische overwinning van de thuisploeg.

     De Standaard,

     met ander, nevengeschikt substantief


     • aanvoerder en aanvaller
     • aanvoerder en libero
     • libero en aanvoerder

     Duitsland moet op Old Trafford aantreden zonder verdedigende middenvelder Steffen Freund, lange tijd in de belangstelling van Anderlecht, en zonder aanvoerder en aanvaller Jürgen Klinsmann.

     De Standaard,

     Dadelijk, als aanvoerder en libero Lothar Matthäus (33) van een zware blessure hersteld is, komt er nog een probleem bij. Namelijk of Bayern met Matthäus vooral via de lengte-as moet opereren of de tactiek via zijn vele spelmakende middelvelders moet opzetten.

     NRC,

     Libero en aanvoerder Helmer moest uitvallen omdat hij weer last kreeg van de hamstringblessure die hij in de laatste minuut van de wedstrijd tegen Ajax had opgelopen.

     NRC,

     • aanvoerder en boegbeeld
     • de aanvoerders en de coaches
     • de scheidsrechter en beide aanvoerders
     • trainer, aanvoerder en begeleider

     De coach die in zijn spelerstijd als middenvelder jarenlang aanvoerder en boegbeeld van Cercle was, keert straks terug naar "zijn" groen-zwart.

     De Standaard,

     De aanvoerders en de coaches van beide ploegen worden voor het begin van de tweede speelhelft door de scheidsrechter geïnformeerd.

     http://www.korfbal.be/download/spelregels_2001.pdf,

     Het loten wordt door de eerstgenoemde scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd in tegenwoordigheid van de andere scheidsrechter en van de beide aanvoerders uitgevoerd.

     http://members. tripod. lycos. nl/pacelli/index. html

     Belangrijk is dat de roeier heeft begrepen wat de boodschap is. Het verdient daarom aanbeveling om de roeier hetgeen verteld is in eigen worden te laten herhalen [...]. Als coach ben je een manager. Je moet zorgen dat alles op rolletjes loopt. Je bent trainer, aanvoerder en begeleider.

     http://www.mijnlieff.nl/sport/roeien/basiscoachboek.pdf,

     • aanvoerder en viceaanvoerder

     Mocht het tot een schorsing van De Boer en Davids komen, dan zal de FIFA die vermoedelijk overnemen. Het Nederlands elftal verliest dan in één klap zijn aanvoerder en vice-aanvoerder.

     de Volkskrant,

     De KNVB gaf in mei aan het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de opdracht onderzoek te verrichten naar de mogelijke relatie tussen voeding en verhoogde gehalten van nandrolon bij de internationals Frank de Boer en Edgar Davids. De aanvoerder en vice-aanvoerder van het Nederlands elftal werden in maart positief bevonden op het gebruik van het verboden middel.

     http://www.knvb.nl/knvb1/yearlyreport20002001/yearlyreport1.sps,

     voorafgegaan door als


     (Zie ook de combinatie "als object bij een werkwoord".)
     • iemand als aanvoerder aanwijzen

     Eén van de spelers van het team moet als aanvoerder worden aangewezen en herkenbaar zijn aan het dragen van een band om een bovenarm, in kleur afwijkend van de kleur van het tenue.

     http://www.knvb.nl/knvb1/pdf/Spelregels_Zaalvoetbal.pdf,

     Heel lichtvaardig wordt vaak iemand in het team "vrijwillig" aangewezen als aanvoerder.

     http://www.korfbalkieviten.nl/wsport/sport.htm

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • Ajaxaanvoerder
     • Antwerpaanvoerder
     • Arsenalaanvoerder
     • Barcelona-aanvoerder
     • Benfica-aanvoerder
     • clubaanvoerder
     • Drenthina-aanvoerder
     • gelegenheidsaanvoerder
     • hulpaanvoerder
     • kandidaataanvoerder
     • Lierseaanvoerder
     • Meko'74-aanvoerder
     • Oranjeaanvoerder
     • PSV-aanvoerder
     • reserveaanvoerder
     • Roda-aanvoerder
     • Roma-aanvoerder
     • Standardaanvoerder
     • STVV-aanvoerder

     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • aanvoerderarmband
     • aanvoerder-doelman
     • aanvoerder-keeper
     • aanvoerdersarmband
     • aanvoerdersband
     • aanvoerdersstoel

     Overige woordfamilieleden


     aanvoerder 3.0

     (Gezegd van de bron van een bepaald verschijnsel en soms ook van dat verschijnsel zelf (bijv. zowel van de maker van een product als van dat product zelf))
     degene die of datgene wat het hoogste op een ranglijst staat; koploper
     Voor de toepassing binnen de sport, zie 3.1.

     Algemene voorbeelden


     Volgens de traditie eindigt 'Bohemian Rapsody' van Queen steevast bovenin die hitlijst van de nostalgie. "Het is een ijzersterk nummer, dus daar ontkom je niet aan", zegt Hordijk. Maar als het aan hem ligt, krijgt de lijst een andere aanvoerder. "Ik zou 'November Rain' van Guns and Roses graag een keer op één zien eindigen."

     http://www.wilminktheater.nl/nl/voorstellingen/recensies.shtml?voorstelling=4253&id=165

     Het marktaandeel van Sony Ericsson zal, als de groei echt doorzet, toenemen van 8 naar 10 procent. Hiermee komt de fabrikant op de vierde plaats in de top vijf. Nokia blijft aanvoerder met 37 procent marktaandeel, gevolgd door Motorola (18 procent) en Samsung (13 procent).

     http://www.marketingfacts.nl/berichten/20070614_verwachte_verkoop_van_meer_dan_1_miljard_mobieltjes_in_2007,

     Rotterdam is landelijk aanvoerder wat betreft het aantal gescheiden gezinnen.

     Rotterdams Dagblad,

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: van

     • de aanvoerder van de Britse hitlijsten
     • de aanvoerder van de lijst
     • de aanvoerder van de nationale hitlijst
     • de aanvoerder van de single top 100
     • de aanvoerder van de verkoopcijfers

     Voor het eerst in 11 jaar heeft een Nederlandse act een nummer-1-hit gescoord in Groot-Brittannië. Het danceduo Bingo Players werd zondag aanvoerder van de Britse hitlijsten met het nummer "Get Up", een samenwerking met hiphopgroep Far East Movement.

     http://www.hetnieuwsvandevooruitgang.nl/tag/hitlijst/

     We zijn niet de aanvoerder van de lijst geworden maar ik ben trots dat we bij de 8 finalisten van de 40.000 aangesloten leerbedrijven horen.

     https://www.facebook.com/130SQN/posts/523130404364843,

     René Froger onttroont deze week zijn mede-Topper Gerard Joling als aanvoerder van de nationale hitlijst.

     http://www.veronicamagazine.nl/entertainment/74-wk-2014/4498-derde-voetbal-nummer-1-dit-wk-is-voor-rene-froger,

     Dark Horse van Katy Perry en rapper Juicy J is de aanvoerder van de Single Top 100.

     http://radio.nl/788383/katy-perry-stoot-john-legend-van-troon-in-hitlijst,

     De Peugeot 207, vaste aanvoerder van de verkoopcijfers op de Belgische markt, is voortaan beschikbaar in twee speciale reeksen.

     http://www.automania.be/nl/auto/peugeot/peugeot-nieuws/twee-speciale-reeksen-voor-de-peugeot-207,

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • hitlijstaanvoerder
     • klassementsaanvoerder
     • lijstaanvoerder
     • ranglijstaanvoerder

     aanvoerder 3.1

     hoogst genoteerde sporter die een land vertegenwoordigt; best presterende sporter, die soms daarom aan een bepaalde wedstrijd mag meedoen of in een team bepaalde privileges geniet; kopman

     Betekenisbetrekking


     specialisering
     Betrokken betekenissen3.0 : 3.1

     Semagram


     Een aanvoerder…

     is een sporter; is een persoon

     • [Soort] is een sporter, bijvoorbeeld een wielrenner of een schaatser
     • [Deskundigheid of vaardigheid] is erg goed
     • [Geslacht] is een man of een vrouw
     • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] heeft een bijzondere prestatie geleverd
     • [Rang] staat het hoogst op een bepaalde lijst of in een klassement
     • [Activiteit of handeling] doet aan sport en wedstrijden, doorgaans op professioneel niveau
     • [Betrokkene] heeft soms voordelen ten opzichte van medesporters, mag bijvoorbeeld aan een bepaalde wedstrijd deelnemen of wordt als belangrijkste door de rest van het team ondersteund

     Algemene voorbeelden


     Jorien ter Mors voert over anderhalve week het Nederlandse dames-shorttrackteam aan voor het WK in Canada [...]. Bij de mannen is Sjinkie Knegt aanvoerder. Ook Freek van der Wart en Daan Breeuwsma doen mee aan de individuele nummers.

     http://www.tvenschedefm.nl/ter-mors-aanvoerder-bij-wk-shorttrack/nieuws/item?53925,

     Mejia heeft dezelfde totaaltijd als Martin en acht renners volgen binnen de minuut, met Fondriest (op elf seconden) als aanvoerder.

     Meppeler Courant,

     Met Gary Kasparov als aanvoerder veroverde Rusland op de schaakolympiade in Jerevan met 38,5 punten uit 56 voor de tweede opeenvolgende keer het goud.

     De Standaard,

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: van

     • aanvoerder van het klassement
     • aanvoerder van de topschutterslijst
     • aanvoerder van de wereldranglijst

     De Duitser, aanvoerder van het klassement en de belangrijkste gegadigde voor de laatste witte trui, kwam niet verder dan 21.29. Ludwig kon aan het einde van de boulevard, ongeveer halfweg koers, het tricot vergeten door een platte achterband.

     http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/419874/1996/04/05/Ekimov-profiteert-van-pech-Ludwig-in-Driedaagse.dhtml,

     De aanvoerder van de wereldranglijst werd met duidelijke 3-0-cijfers door Wang Tao verslagen.

     De Standaard,

     De Montenegrijn Mijatovic, met 21 goals de aanvoerder van de topschutterslijst, scoorde twee keer en legde daarmee de basis voor de vijfde seizoensnederlaag van Barça.

     De Standaard,

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • klassementsaanvoerder

     aanvoerder 4.0

     degene die een groep of een beweging voorop gaat en zo als voorbeeld of inspiratie dient; persoon die voor een beweging toonaangevend is

     Betekenisbetrekking


     Betrokken betekenissen1.0 : 5.0

     Semagram


     Een aanvoerder…

     is een persoon

     • [Geheel] is in een bepaalde stroming of in een bepaalde beweging te plaatsen
     • [Soort] is vaak een kunstenaar, bijvoorbeeld een schilder of een musicus, of is een wetenschapper
     • [Geslacht] is een man of een vrouw
     • [Activiteit of handeling] geeft een impuls aan een groep of beweging door zelf belangrijke bijdragen op dit vlak te verrichten

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: van

     • de aanvoerders van de Britse invasie
     • de aanvoerders van het genre
     • de aanvoerders van de iconische duiding
     • de aanvoerders van de geconstrueerde kunst
     • de aanvoerders van de modernisten

     Onbetwist gelden de Beatles als de aanvoerders van die Britse invasie, die het aanzien en het geluid van de populaire muziek definitief veranderde.

     http://iaspm.soundscapes.ws/,

     Blur was samen met die andere britpop grootvader, Oasis, aanvoerder van het genre en maakte meer dan eens ruzie met Liam Gallagher en de zijnen.

     http://www.djbroadcast.nl/news/newsitem_id=4137/Blur_weer_voor_even_bij_elkaar.html,

     Had niet reeds in 1940 Erwin Panofsky, de aanvoerder en geniale pleitbezorger van de iconologische duiding, zijn discipline voor altijd verankerd in een traditie waarin het begrip 'humanitas' centraal stond en waar van Cicero tot Kant, over Erasmus en Marsilio Ficino, de studie van het kunstwerk, de 'eruditio', als een moreel proces werd begrepen.

     http://books.google.nl/books?id=wx45i2hr_5wC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false,

     Hoewel hij een belangrijk vertegenwoordiger is van Belgische abstracte kunst en aanvoerder van de geconstrueerde kunst in België, was er over Jo Delahaut [...] sinds 1990 geen retrospectieve tentoonstelling meer georganiseerd

     http://botanique.be/nl/tentoonstelling/jo-delahaut-grenzeloos,

     De Rotterdamse woningen en de daarop volgende ontwerpen van Mecanoo bezorgden het bureau de reputatie van aanvoerders van de 'modernisten zonder dogma', de jonge generatie architecten die vrijelijk putten uit het vormenarsenaal van oude dan wel dode modernisten.

     NRC,

     voorafgegaan door als


     • als aanvoerder
     • als aanvoerders

     In deze tijd waren er twee rivaliserende kunststromingen: het suprematisme (een autonome kunststroming gekenmerkt door abstracte geometrische voorstellingen, met Kasimir Malevich als belangrijkste aanvoerder) en het constructivisme (een stroming die in dienst van de maatschappij wilde staan en kunst aan techniek koppelde).

     http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?id=3473

     Met Andy Warhol en Roy Lichtenstein als aanvoerders is pop-art misschien wel de bekendse stroming uit de beeldende kunst. Minder bekend is dat er naast de Amerikaanse richting ook een Europese tak was.

     http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3314883/2012/09/12/Kunst-van-de-wederopbouw.dhtml,

     aanvoerder 5.0

     degene die goederen aanvoert; iemand die goederen aanlevert; leverancier; ook: instantie die goederen aanvoert, zoals een land of bedrijf; leverancier

     Semagram


     Een aanvoerder…

     is een persoon

     • [Activiteit of handeling] voert op een bepaalde plek goederen aan
     • [Belanghebbende of begunstigde] levert iets aan een afnemer of koper
     • [Product of vrucht] levert een product, dienst of goederen
     • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit om geld mee te verdienen

     Algemene voorbeelden


     Aanbieders en kopers dienen zich dan ook aan de afslagregels te houden. Aanvoerders of vissers vallen onder de groep aanbieders. Groothandelaren, visverwerkende bedrijven en (grotere) detaillisten behoren tot de groep kopers.

     http://www.pvis.nl/

     Dagafschriften, prijsinformatie en statistische gegevens kunnen door Nederlandse aanvoerders elektronisch worden opgehaald via TeleVBA of telefonisch via de Prijsinformatiedienst, die werkt met een voice response systeem.

     http://www.vba-aalsmeer.nl/index.html

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: van

     • aanvoerders van grondstoffen
     • aanvoerders van producten

     Bovendien worden China, de VS en India beschouwd als de belangrijkste toekomstige aanvoerders van producten en grondstoffen.

     http://www.pwc.be/nl/press/2011-01-25-ceo-survey.jhtml,

     Bekend is dat de aanvoerders van producten uiteindelijk voor de schade opdraaien. Zij maken de keuze voor de dozen en zij krijgen de claims als de inkoper in het land van bestemming deze schade constateert.

     http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Scheefzakken%20dozen%20Rapport%205%20mrt%202010.pdf,

     met ander, nevengeschikt substantief


     • zowel de aanvoerder als de koper

     Het nationaal en internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijf met professionele visie, groeit uit tot hét viscentrum van Europa en biedt zowel de aanvoerder als de koper vele voordelen.

     http://www.vau.nl/VAU-WEB-NL/

     aanvoerder 6.0

     (fysiotherapie, kinesitherapie [medische discipline])

     spier in een gewricht die een lichaamsdeel zoals een been of een teen in zijwaartse richting naar het lichaam toetrekt; aanvoerende spier; adductor

     Semagram


     Een aanvoerder…

     is een spier

     • [Functie] heeft als functie een lichaamsdeel (zoals een arm, been of teen) zijwaarts naar het lichaam toe te bewegen
     • [Plaats] bevindt zich in een gewricht
     • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld de musculus adductor longus/lange aanvoerder van het dijbeen; musculus adductor brevis/korte aanvoerder van het dijbeen; musculus adductor magnus/grote aanvoerder van het dijbeen; musculus gracilis/slanke dijaanvoerder; musculus adductor hallucis/aanvoerder van de grote teen; aanvoerder van de kleine teen

      Algemene voorbeelden


      Pijn treedt op aan de onderrand van het schaambeen en in de aanhechting van de adductoren (aanvoerende spieren, die de benen sluiten), uitstralend in het verloop van de aanvoerders (binnenzijde bovenbeen), naar buiten in het lieskanaal en naar de onderbuik.

      http://home-1.tiscali.nl/~knmg0260/map%20sportmedisch/chronletsel.html

      Adduceren is aanvoeren, u zoekt dus de aanvoerders, aan de binnenzijde van het dijbeen die het heupgewricht passeren.

      http://userfiles.webprodie.nl/lespieds.com/pdf/antw.%20vr.%20spieren%203.8.2.%20pag.12.pdf

      Spieren kunnen werken als: - buigers (flexoren); - strekkers (extensoren); - afvoerders (abductoren); - aanvoerders (adductoren); - binnenwaartsdraaiers (endorotatoren - pronatoren); - buitenwaardsdraaiers (exorotatoren - supinatoren).

      http://books.google.nl/books?id=aI7mkPp8xeUC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=aanvoerders+afvoerders&source=bl&ots=0IrSErfdwI&sig=SCyvxrcymN_72yu5u1elWHv1_XM&hl=nl&sa=X&ei=adpDU-33Ms7TOYbkgYgC&ved=0CEoQ6AEwBjgK#v=onepage&q=aanvoerders%20afvoerders&f=false,

      Combinatiemogelijkheden


      met adjectief ervoor


      • de grote aanvoerder
      • lange aanvoerders
      • korte aanvoerders

      Adduceren is aanvoeren, u zoekt dus de aanvoerders, aan de binnenzijde van het dijbeen die het heupgewricht passeren. De lende-heupbeenspier, de grote aanvoerder en de slanke dijspier.

      http://userfiles.webprodie.nl/lespieds.com/pdf/antw.%20vr.%20spieren%203.8.2.%20pag.12.pdf

      Er is (heftige) drukpijn op de aanhechting van de lange of korte aanvoerders en/of de buikspieren op de bekkenrand.

      http://home-1.tiscali.nl/~knmg0260/map%20sportmedisch/chronletsel.html

      met voorzetselgroep


      Voorzetsel: van

      • de aanvoerder van het dijbeen
      • de aanvoerder van de grote teen
      • de aanvoerder van de kleine teen

      Met volgende test kan u zien of de adductoren van de benen (aanvoerders van het dijbeen = dijspieren aan binnenzijde van het been) verkort zijn. Ga zijwaarts op een tafel liggen en hef een been gestrekt naar omhoog. Bij een goede lenigheid moet de hoek tussen de benen 60 graden zijn. Tussen 40 en 60 graden is er sprake van een lichte verkorting van de adductoren. Bij 25 tot 40 graden is er een grote verkorting.

      http://www.sparrenweg.info/cedric/artikels/mobilisatie.html

      De dieper liggende spieren van de voetzool zijn de vierkante voetzoolspier, de wormvormige spieren, de korte buiger van de grote teen, de aanvoerder van de grote teen, de aanvoerder van de kleine teen en de onderste tussenbeenspieren.

      http://www.voetverzorging.nl/

      Woordfamilie


      Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


      • dijaanvoerder