abstinent


abstinent 1.0

zich vrijwillig onthoudend van verslavende genotsmiddelen zoals alcohol en drugs, of van seksuele omgang

Algemene voorbeelden


De begeleiding ondersteunt de bewoners in hun keuze voor een nuchter leven en start daarom vanuit een abstinent begeleidingskader. Via groepshuizen en studio's waar autonomie voorop staat wil de Schuilplaats een zo realistisch mogelijk verblijf creëren waarin het dagdagelijks leven wordt 'geoefend'.

http://www.vad.be/doorverwijsgids/fiches/schuilplaats.html,

Na drie maanden was Keuch [...] afgekickt. "Ik hield het twee jaar vol om niet te drinken, maar had nog onvoldoende door dat ik mijn leven een andere draai moest geven en me tegen bepaalde risico’s moest wapenen. Op den duur probeerde ik weer sociaal te drinken, maar zo werkt dit niet. Als mijn lichaam alcohol proeft, wil het gelijk meer hebben." In 1982 volgde een tweede opname, waarna Keuch bijna tien jaar lang abstinent was.

http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/elke_dag_drie_jointjes_1_358176,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een abstinent bestaan
 • abstinente mannen
 • abstinente vrouwen

Methadon wordt gezien als een middel waarmee de verslaafde zijn situatie kan stabiliseren en waardoor hij geleidelijk minder drugs kan gaan gebruiken, wat op den duur een overstap naar een abstinent bestaan mogelijk zou maken.

http://www.bureaudriessen.nl/publicaties/slot-met.html,

Verder blijkt dat abstinente vrouwen een grotere kans hebben om vooruit te gaan met hun lichamelijke gezondheid dan abstinente mannen.

http://www.bureaudriessen.nl/publicaties/slot-met.html,

met werkwoord


 • abstinent blijven
 • abstinent worden
 • abstinent zijn

Abstinentie wordt vooraf gegaan door meer gebruik van begeleiding. Als men meer begeleiding heeft gehad, dan is de kans iets groter dat men twee jaar later abstinent is.

http://www.bureaudriessen.nl/publicaties/slot-met.html,

Het is duidelijk dat een methadongebruiker een zeer grote kans heeft om na twee à tweeënhalf jaar nog steeds methadongebruiker te zijn (90%). Er is een vrij kleine kans dat hij abstinent wordt (8%) en een zeer kleine kans dat hij overlijdt (1.5%), maar vergeleken met zijn leeftijdsgenoten is de kans op overlijden ongeveer tien maal groter.

http://www.bureaudriessen.nl/publicaties/slot-met.html,

De derde en grootste groep bestaat uit stabiele gebruikers [...]. Enkele van deze stabiele gebruikers zijn sinds kort abstinent en een enkeling zal abstinent blijven, maar wij weten niet wie.

http://www.bureaudriessen.nl/publicaties/slot-met.html,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


abstinent 2.0

iemand die zich vrijwillig onthoudt van verslavende genotsmiddelen zoals alcohol en drugs, of van seksuele omgang

Semagram


Een abstinent…

is een persoon

 • [Intentionaliteit] onthoudt zich vrijwillig van een genotsmiddel of genotsmiddelen
 • [Object betroffen] onthoudt zich van verslavende genotsmiddelen zoals alcohol en drugs, of van seksuele omgang

  Algemene voorbeelden


  Vrouwelijke abstinenten blijken vaker vooruit te gaan, maar ze gaan ook vaker achteruit. Mannen zijn veel vaker stabiel gebleven qua gezondheid. Afkomst, leeftijd en het aantal jaren methadongebruik hebben geen invloed op de verandering van de medische situatie.

  http://dare.uva.nl/document/88214,

  Jongere abstinenten hebben een iets grotere kans op vooruitgang met de geestelijke gezondheid dan oudere abstinente . Ook in de sociale situatie blijkt er veel te zijn verbeterd. Door abstinenten worden helemaal geen delicten meer gepleegd, men wordt minder vaak opgepakt, de beroepsarbeid neemt iets toe, het contact met de scene neemt af en de waardering voor het eigen maatschappelijk functioneren verbetert sterk. Van meer dan de helft van de abstinenten is de sociale situatie verbeterd, van niemand is de sociale situatie tijdens het tweede interview zeer problematisch.

  http://www.bureaudriessen.nl/publicaties/slot-met.html,

  De weg naar abstinentie. De meeste abstinenten zijn al 6 maanden clean. Het terugvalrisico is bij een kortere duur van de abstinentie groter. Er zijn geen individuele kenmerken of omstandigheden in de sociale situatie die een doorslaggevende rol spelen bij het bereiken van abstinentie.

  http://www.bureaudriessen.nl/publicaties/slot-met.html,