abstinentie


abstinentie 1.0

vrijwillige onthouding, vooral van verslavende genotmiddelen als alcohol en drugs, of van seksuele omgang

Semagram


Abstinentie…

is onthouding

 • [Betrokkene] geldt voor verslaafden bij hun behandeling
 • [Object betroffen] betreft meestal drugs, alcohol of seksuele omgang
 • [Motief] gebeurt vrijwillig

  Algemene voorbeelden


  Er zijn crisisinterventiecentra die specifiek gericht zijn op problematisch middelengebruik. Zij houden zich bezig met crisisopvang, fysieke ontwenning, motivatie voor verdere abstinentie en zorgen voor een verdere oriëntatie naar het meest geschikte behandelprogramma. Hun doelgroep bestaat vooral uit illegale druggebruikers.

  http://www.vad.be/doorverwijsgids/

  Uit de gegevens blijkt duidelijk dat abstinentie de beste uitkomst is van een verslavingscarrière.

  http://www.bureaudriessen.nl/publicaties/slot-met.html,

  Combinatiemogelijkheden


  met voorzetselgroep


  • abstinentie van drugs

  Algehele abstinentie van legale en illegale drugs is in onze samenleving niet haalbaar, dus moeten meer realistische doelstellingen worden nagestreefd, zoals: 1. het verhogen van de beginleeftijd van het gebruik [...] 4. het verminderen van middelenmisbruik.

  http://www.minsoc.fgov.be/cabinet/2001_01_19_federale_beleidsnota_drugs.htm,

  met adjectief ervoor


  • periodieke abstinentie
  • seksuele abstinentie
  • volledige abstinentie
  • vrijwillige abstinentie

  Nogal eens wordt het probleem van de erectile disfunctie acuut wanneer de man een nieuwe relatie aangaat. Een typisch verhaal is dat van een man wiens echtgenote is overleden [...]. Na een periode van rouw en seksuele abstinentie, drijft het gevoel van eenzaamheid de man alsnog naar een nieuwe relatie waarin vraag ontstaat naar seksuele prestatie.

  http://www.infertiliteit.org/sexdisf.html

  De meeste psychiatrische ziekenhuizen hebben een specifieke afdeling voor verslavingsproblematiek [...]. Meestal wordt er gestreefd naar volledige abstinentie en is dit ook een voorwaarde tijdens de behandeling.

  http://www.vad.be/doorverwijsgids/

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  abstinentie 2.0

  het bewust afzien van een daad die men kan stellen of van een recht dat men heeft

  Semagram


  Abstinentie…

  is afstand

  • [Object betroffen] betreft handelingen die men kan stellen of zaken waarop men recht heeft, zoals het stemrecht
  • [Oorzaak, reden of aanleiding] gebeurt bewust en weloverwogen

   Algemene voorbeelden


   Wanneer men in enquêtes de kiezers naar hun motieven om te gaan stemmen vraagt, dan levert dat vooral noties op van burgerzin, burgerrecht en democratische plicht. Van de niet-stemmers in enquêtes zegt een minderheid onvrede te hebben met de politiek als motief voor hun abstinentie.

   http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

   De psychoanalyticus zit achter de bank; hij luistert met welwillende neutraliteit en onthoudt zich van oordelen of suggesties (abstinentie).

   http://www.npg-utrecht.nl/