achterhoedeschool


achterhoedeschool 1.0

(neologisme, onderwijs kwaliteitszorg)

school die in kwaliteit achterblijft bij andere scholen en zwak scoort, bv. omdat het onderwijsaanbod te wensen overlaat, de leerlingen een leerachterstand hebben, er veel schoolverzuim is en er vele andere problemen zijn, bv. botsingen tussen leerlingen

Semagram


Een achterhoedeschool…

is een school; is een instelling; is een organisatie

 • [Plaats] is vaak gevestigd in één van de vier grote steden
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak een school waar lager onderwijs of vmbo-onderwijs wordt gegeven
 • [Toepassingsgebied of bereik] blijft in kwaliteit achter bij andere scholen

  Hoofdsemagram: school


  Algemene voorbeelden


  Net als vorig jaar beoordeelt de inspectie 4 procent van basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs als zeer zwak. Ongeveer 15 procent van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs loopt het risico in deze groep te belanden. Juist deze achterhoedescholen zien veel leerkrachten vertrekken, waardoor hier de meeste onbevoegde docenten voor de klas staan.

  http://www.edu-online.nl/News.asp?ID=67&action=1

  Als scholen in gebreke blijven, moeten ze dicht. Van der Hoeven nam dit toe te juichen besluit naar aanleiding van het jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs, dat deze week werd gepresenteerd. Daaruit blijkt dat één op de 25 scholen zwak presteert. De Inspectie spreekt van achterhoedescholen.

  http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article1226631.ece/Achterhoedescholen

  Hun gezamenlijke angst is dat, nu voorhoedescholen het concept naar behoren hebben uitgewerkt, de achterhoedescholen met de boodschap komen dat het allemaal niet deugt. En dat te veel elementen uit de vernieuwing zullen worden teruggedraaid.

  http://www.lich.nl/infvo008.htm,

  Etymologie


  Aard herkomstinheems woord
  Vroegste datering2002
  Periode opkomst2004