achternaam


achternaam 1.0

wettelijk vastgelegde achternaam die iemand bij de geboorte erft van de vader of moeder en die volgt op één of meerdere voornamen; familienaam

Semagram


Een achternaam…

is een naam

   Algemene voorbeelden


   Dus zie ik mezelf, de eigenlijke langverwachte, liggen in de armen van de letterlijk langverwachte, en ben ik verplicht zijn achternaam te dragen, om zo gebukt te gaan onder de draagkracht van de generaties vóór mij, de achternaam waar schone jurken overheen zijn gegaan, de achternaam die in een grot heeft geleefd als een opgejaagd wild beest, en ik zie mijn vader kijken en mompelen: 'Jij heet... [...] jij heet... jij heet...' maar hij kan het niet over zijn lippen krijgen.

   De langverwachte, Abdelkader Benali,

   Na allerlei gebel kreeg ik de dokter aan de telefoon die mijn vader dood verklaard had. Hij vroeg: "Wat wilt u weten?' Ik zei hem dat ik graag wilde weten hoe en waardoor mijn vader overleden was. "Wie zegt dat de man waarover u spreekt uw vader is?' "Ik heb dezelfde achternaam.' "Wellicht bent u een neef of iemand die zich uitgeeft voor de zoon en sensatie zoekt.'

   De kleine blonde dood, Boudewijn Büch,

   Het kind draagt - als de moeder niet is gehuwd - de achternaam van zijn moeder.

   http://www.adoptie.net/frame/at.htm

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een dubbele achternaam

   Het klikte meteen, zegt Hiddema, "omdat Piet net als ik geen dubbele achternaam had, nooit had gehockeyd en nimmer corpslid was geweest".

   NRC,

   • een vaste achternaam

   Daarom is het misschien goed om ons te realiseren dat de vaste achternaam in Nederland nog niet zo'n heel lange geschiedenis kent.

   http://www.cbg.nl/

   met ander, nevengeschikt substantief


   • achternaam en voorletters

   Aan de hand van een kopie van een recent afschrift van een op naam van de Cliënt gestelde bank- of girorekening worden van de Cliënt gecontroleerd: - Achternaam en voorletters; - Straatnaam en huisnummer; - Postcode en woonplaats; - Land van residentie.

   http://www.diginotar.nl/

   • achternaam en voornamen

   Met onvolledige en/of onjuiste basisgegevens kost het opzoeken extra tijd en kan het voorkomen dat een persoonskaart/-lijst niet wordt gevonden. De efficiënte verwerking van de aanvragen kunt u bevorderen door: [...] de aanvragen alfabetisch op achternaam en voornamen te rangschikken.

   http://www.cbg.nl/

   • achternaam en adres

   In overleg met het pastoraal team ging ik hem bezoeken en hij vroeg me ook of hij met mij mocht corresponderen. Dat kon, als hij zijn brieven - open - aan de pastor zou geven. Die zou dan mijn achternaam en adres er wel op zetten.

   http://www.isna.nl/

   achternaam 2.0

   bij de geboorte verkregen en aangehouden familienaam of, na het voltrekken van een huwelijk of na een officiële partnerregistratie, van de partner aangenomen familienaam die op de voornaam of de voornamen volgt
   In Nederland kan de vrouw na een huwelijk of officiële partnerregistratie, de achternaam van haar man aannemen, maar de man kan ook de achternaam van de vrouw aannemen. De mogelijkheid bestaat om de gekozen achternaam tot een jaar na het huwelijk nog te wijzigen.

   Betekenisbetrekking


   generalisering
   Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

   Semagram


   Een achternaam…

   is een naam

   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is de originele, wettelijk geërfde familienaam of de aangenomen familienaam van de partner

    Algemene voorbeelden


    Altijd heeft zij zonder nadenken haar voornaam genoemd, in combinatie met verschillende achternamen (Blech, Bleeker, wéér Blech, Hannaston).

    Het meesterstuk, Anna Enquist,

    Voor het gebruik van de achternaam van de partner zijn drie mogelijkheden: – eerst de eigen naam, gevolgd door de naam van de partner; – eerst de naam van de partner, gevolgd door de eigen naam; – de naam van de partner in plaats van de eigen naam. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om het gebruik van de achternaam in het dagelijks verkeer. De officiële achternaam die iemand heeft, wijzigt daar niet door.

    http://www.theperfectwedding.nl/naam_veranderen_als_je_gaat_trouwen.html

    Ook ten aanzien van het gebruik van achternamen treden per 1 januari wijzigingen op. Nu heeft binnen een huwelijk alleen de vrouw het recht de naam van haar man te gebruiken. Straks mag de man ook de naam van zijn vrouw gaan gebruiken. Dezelfde regels gaan ook gelden voor partners die hun relatie hebben laten registreren bij de burgerlijke stand. Er zijn drie mogelijkheden: iemand gebruikt de geslachtsnaam van zijn partner in plaats van zijn eigen naam (als u volgend jaar een met Bert de Vries ondertekend stuk aantreft, weet u nu vast dat dat ook van mijn hand is); de naam van de partner volgt op de eigen naam (Lever-de Vries), of de eigen naam wordt vooraf gegaan door die van de partner (de Vries-Lever). Het gaat hier om het gebruik van de achternaam in het dagelijks verkeer.

    http://www.cbg.nl/

    Heel anders is dat gesteld met De bevroren waterval van de Engelse schrijfster Gaye Hicyilmaz (die haar Turkse achternaam van haar echtgenoot heeft).

    NRC,

    Woordfamilie


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • geboorteachternaam
    • meisjesachternaam