achterstandsschool


achterstandsschool 1.0

(onderwijs algemeen, overig)

school die in kwaliteit achterblijft bij andere scholen en zwak scoort, bijvoorbeeld omdat het onderwijsaanbod te wensen overlaat, de leerlingen een leerachterstand hebben, er veel schoolverzuim is en er vele andere problemen zijn, zoals botsingen tussen leerlingen

Semagram


Een achterstandsschool…

is een school

   Algemene voorbeelden


   In 1978 kwam een professor aan McGill University in zijn onderzoek op een achterstandsschool tot een opmerkelijke constatering: kinderen die hadden leren lezen bij een bepaalde docente, "Miss A", hielden daar blijvend een enorme voorsprong aan over. Het was een spijkerharde kwantitatieve correlatie. Maar omdat de onderzoeksmode toentertijd voorschreef om de oorzaken van leerachterstand vooral te zoeken in sociaal-economische omstandigheden buiten de school, werd het onderzoek terzijde geschoven.

   http://hetkind.org/2011/12/25/hulde-aan-de-ongelofelijke-juf-a/,

   Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen dit jaar voor het eerst extra financiering wanneer een derde van de leerlingen uit een van de 305 achterstandswijken komt. De definities van deze 'leerplusregeling' kloppen echter niet: het Amsterdamse Barlaeus Gymnasium is plotseling een achterstandsschool.

   http://www.aob.nl/default.aspx?id=272&article=6046&q=&m=,

   De Stichting Openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht is schoolbestuur van 26 openbare basisscholen in de stad Utrecht, waarvan er 11 als echte achterstandsscholen gekarakteriseerd kunnen worden. En dat zijn dus niet alleen scholen met allochtone leerlingen, maar evenzeer scholen met autochtone achterstandskinderen.

   http://www.onderwijsachterstanden.nl/zit.php/achtergrond/zitach021.html,

   Sommige schoolleiders bleken voorstander te zijn van de vijfdaagse schoolweek, omdat die de leerlingen structuur geeft. Vooral directeuren van achterstandsscholen vonden dat belangrijk.

   http://www.aob.nl/default.aspx?id=272&article=408&q=&m=,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een zwarte achterstandsschool

   Kan een initiatiefrijke vbo-docent op een zwarte achterstandsschool evenveel verdienen als een havo-docent op een witte school?

   http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/415201/1998/12/15/De-superleraar-moet-meer-verdienen.dhtml,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   • achterstandsschooltje

   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • niet-achterstandsschool