adelbrief


adelbrief 1.0

brief, oorkonde, waarmee iemand of een geslacht tot de adelstand verheven wordt of waarin erkend wordt dat iemand of een geslacht tot de adelstand behoort; brief, bewijs van adeldom

Semagram


Een adelbrief…

is een oorkonde; is een brief; is een geschrift

 • [Functie] dient als bewijs dat iemand of een geslacht tot de adelstand verheven is of tot de adelstand behoort

  Algemene voorbeelden


  Adelbrieven brengen soms merkwaardige verbanden aan het licht. Zo is de beroemde Franse generaal en politicus La Fayette (1757-1834) een voorvader van Paola langs haar moeders zijde.

  De Standaard,

  De adelbrief wordt versierd met een wapenschild en blazoen en wordt uitgevoerd door een erkend kalligraaf. Dit officiële document kan, afhankelijk van de ontwerper en de kwaliteit van de uitvoering, tussen de 500 en de 2500 euro kosten. Daar bovenop komen 750 euro registratierechten en 12 euro kanselarij en zegelrechten.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_adel,

  Pas als de Raad van de Adel en de titularis het eens zijn over het ontwerp komt het op de adelbrief. Dit tweetalige document dat met de hand geschreven wordt op perkament, bestaat uit een aantal pagina's met een ministamboom waarop de ouders van de beneficiaris worden vermeld, zijn eigen identiteit, eventueel de naam van zijn echtgenote en tenslotte de elementen die het verlenen van de adelstand of titel ondersteunen.

  http://joodsactueel.be/2009/04/23/uitgelicht-joodse-baron-julien-klener/,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een adelbrief verlenen (aan iemand)
  • adelbrieven verlenen (aan iemand)

  Op 4 mei 1553 verleent Keizer Karel V adelbrieven aan de drie gebroeders Porquin en werd het wapen toegekend.

  http://www.genealogie-perquin.nl/Porquin/Memo_bestanden/02003a.html

  Vaste verbindingen


  een adelbrief lichten


   Zie: een adelbrief lichten

  adelbrief 2.0

  iets wat als het ware een bewijs van adeldom is; iets wat een krachtige aanbeveling inhoudt voor de betrokken persoon of zaak; bewijs van kundigheid; dat wat als het ware een aanbevelingsbrief is; eretitel

  Betekenisbetrekking


  metafoor
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

  Semagram


  Een adelbrief…

  is een titel; is een bewijs

  • [Onstoffelijke inhoud] is een bewijs van kundigheid; is een aanbeveling

   Algemene voorbeelden


   Op Boris' flessen staat Pyotr Smirnov en erfgenamen in Moskou, officieel leverancier van het koninklijk hof. Nu zou een buitenlands concurrent evengoed adelbrieven op zijn flessen mogen aanbrengen. En het zit Boris al zo dwars dat die concurrent de nobele naam Smirnov durft te usurperen.

   De Standaard,

   's Middags mocht hij een document in ontvangst nemen waarop vermeld stond dat hij wegens S-5 was afgekeurd. S-5 was in die jaren een adelbrief. Zijn geestelijke stabiliteit bevond zich volstrekt onderaan op een schaal waarin de één perfectie uitdrukte. Op het station belde hij zijn moeder: 'Mam, ik ben afgekeurd!'

   God’s gym, Leon de Winter,

   Dat de "cultus van het idealisme" zo zeer beoefend wordt in het Vlaams-nationalisme, heeft zeker te maken met het feit dat deze politieke familie werd getekend door twee kollaboraties, gevolgd door twee zuiveringen, met gebroken politieke en maatschappelijke carrières als gevolg. In de tegenkultuur die hieruit volgde, waren opoffering en mislukking adelbrieven.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   als object bij een werkwoord


   • iemand adelbrieven geven
   • haar adelbrieven geven
   • zijn adelbrieven geven

   L'Equipe gaf de sportjournalistiek haar adelbrieven door haar pagina's open te stellen voor schrijvers.

   De Standaard,

   Aanvankelijk vermeldt hij dan ook bij zijn verslagen van experimenten de namen van degenen die getuige zijn geweest en in sommige gevallen geeft hij hun adelbrieven erbij om duidelijk te maken dat het betrouwbare lieden betreft.

   http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

   • adelbrieven hebben

   Museeuw en Van Lierde hadden ook de nodige adelbrieven op wereldvlak, maar blijkbaar slaan de Spelen nog altijd iets meer aan.

   De Standaard,

   Misschien vinden sommigen dat een ouderwets standpunt, meneer Zwijsen, maar hoe dan ook: heimwee naar gij heb ik niet. Toegegeven, dat voornaamwoord heeft oude adelbrieven.

   De Standaard,

   • adelbrieven opleveren (bij iemand)

   In zijn campagnes kende Bucaram zich de bijnaam el loco, de "gek" of de "gedrevene" toe. Dat was voor hem een manier om afstand te nemen van een politiek establishment dat in de ogen van het publiek corrupt en oneerlijk is. Ook de titel "gesel van de oligarchie" leverde hem bij het groeiende aantal armen adelbrieven op.

   De Standaard,

   • zijn adelbrieven veroveren (voor iets)

   Ook de kleurenlaserprinter is overigens goed op weg zijn adelbrieven te veroveren voor volumedrukwerk.

   http://www.hp.nl/solutions/branches/mkb/it3.html

   • zijn adelbrieven verwerven

   De voorbije tien jaren heeft de epidemiologie van de rampen als nieuwe wetenschapstak zijn adelbrieven verworven.

   De Standaard,

   De fascinatie voor honden deed Vanbutsele op nadat zijn vrouw Ucky's voorganger in huis had gehaald. Een ideaal dier. Hoewel van gewone komaf, verwierf het op tentoonstellingen adelbrieven: discreet, alert, gedisciplineerd, verstandig, betrouwbaar en... hondstrouw.

   De Standaard,

   Van Ostaijens idolatrie voor het bioskoopgebeuren kan, buiten zijn persoonlijke interesse, niet los worden gezien van de verburgerlijking van de kinema. Schrijvers als Van Ostaijen droegen er in de jaren '20 toe bij dat het medium zijn adelbrieven verwierf als kunstvorm.

   De Standaard,

   • adelbrieven (kunnen) voorleggen

   Van den Bossche leidde toen een twee maanden durende staking tegen ... de hervorming van het studieprogramma. Leuke adelbrieven om voor te leggen aan een studentenpubliek.

   De Standaard,

   Op het vlak van de Nationale Defensie kan de familie Vandersmissen, de ouders van de bruidegom, geen soortgelijke adelbrieven voorleggen, maar daar staat dan wel tegenover dat ze zeer verdienstelijk waren en zijn op het kerkelijk vlak, meer bepaald in de missiegebieden.

   De kabouter met het moedervlekje, Louis Verbeeck,

   Onze studentenaantallen hebben een nooit geziene recordhoogte bereikt, tot meer dan 29.000. Onze onderzoeksresultaten zijn natuurlijk niet tot één cijfer te herleiden, maar ook op dat vlak kunnen we mooie adelbrieven voorleggen.

   http://www.kuleuven.ac.be/algemeen/toespraken/rector.htm,

   met adjectief ervoor


   • een literaire adelbrief
   • de nodige adelbrieven
   • leuke adelbrieven
   • mooie adelbrieven
   • oude adelbrieven

   Onze onderzoeksresultaten zijn natuurlijk niet tot één cijfer te herleiden, maar ook op dat vlak kunnen we mooie adelbrieven voorleggen.

   http://www.kuleuven.ac.be/algemeen/toespraken/rector.htm,

   Van den Bossche leidde toen een twee maanden durende staking tegen ... de hervorming van het studieprogramma. Leuke adelbrieven om voor te leggen aan een studentenpubliek.

   De Standaard,

   Misschien vinden sommigen dat een ouderwets standpunt, meneer Zwijsen, maar hoe dan ook: heimwee naar gij heb ik niet. Toegegeven, dat voornaamwoord heeft oude adelbrieven.

   De Standaard,

   Museeuw en Van Lierde hadden ook de nodige adelbrieven op wereldvlak, maar blijkbaar slaan de Spelen nog altijd iets meer aan.

   De Standaard,

   Zonder veel poeha verscheen midden oktober bij Bert Bakker de debuutnovelle De reigerdans van Kristiaan De Wachter (°1966), wiens enige literaire adelbrief tot op heden een verhaal in het tijdschrift Optima is.

   Een kwartet Vlaamse debutanten, Dirk Leyman,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • een adelbrief van iemand of iets

   De butler bleek niet in het minst onder de indruk van de adelbrieven van de Britse fotograaf. Na veel tussenkomsten was de man bereid tot een compromis: hij zou lord Snowdon toelaten tot de gymnastiekzaal en de gastheer daarvan op de hoogte brengen.

   De Standaard,

   Als buyer consulter schuimt ridder de Schaetzen de Europese markt af op zoek naar de mooiste Rolls Royces. Zijn klanten komen uit alle sociale klassen [...]. De ridder-ingenieur viel voor de adelbrieven van Rolls Royce "omdat geen enkel ander automerk zoveel prestige bezit."

   De Standaard,

   Met de adelbrief van Sir Anthony op zak gingen de deuren van de Antwerpse restauratiewereld voor mij wagenwijd open: Scheldeboord in Hemiksem en het visrestaurant Neptunus in de Antwerpse Leopoldstraat werden mijn volgende pleisterplaatsen.

   http://www.hommelhof.be/

   in voorzetselgroep


   • muzikanten met adelbrieven

   Carvalho werd omlijst door uitstekende muzikanten met adelbrieven: Joao Alberto op de twaalfsnarige 'guitarra Portuguesa' en Carlos Macieira op viola (onze gitaar!).

   De Standaard,

   voorafgegaan door als


   • als adelbrief

   Yigal Amir vervulde zijn militaire dienst bij de Golani-brigade, een elite-eenheid. En later screende hij joodse kandidaat-migranten in de voormalige Sovjetunie. Met die ervaring als adelbrief stond Amir een schitterende carrière te wachten.

   De Standaard,

   Om te bewijzen dat hij zulke stellingen niet voor het eerst formuleert, haalt Spitaels als adelbrief aan dat hij zich op het eind van de jaren tachtig ook al verzette tegen een "te laxistische" eerste versie van de pensioenwet van 1990.

   De Standaard,