adoptiegezin


adoptiegezin 1.0

gezin dat een of meer kinderen adopteert of geadopteerd heeft; gezin met een of meer adoptiekinderen
In de verkleinvorm meestal in toepassing op dieren.

Semagram


Een adoptiegezin…

is een gezin

 • [Activiteit of handeling] adopteert een of meer kinderen

  Hoofdsemagram: gezin


  Algemene voorbeelden


  Het is van groot belang dat adoptiekinderen in hun adoptiegezin en daarbuiten in alle openheid over hun verleden kunnen praten en vragen mogen en kunnen stellen.

  http://www.kindengezin.be/Themas/Specifieke_onderwerpen/Adoptie/default.asp

  Ieder adoptiegezin kan, binnen een jaar na aankomst van hun kind(eren), Video Interactie Begeleiding aanvragen.

  http://www.adoptie.nl/vib/index.html

  Het doel van VIB is adoptiegezinnen ondersteuning bieden bij de ingroei van hun adoptiekind(eren) in hun gezin, zodat de hechting tussen ouder(s) en kind(eren) zo spoedig mogelijk verloopt.

  http://www.adoptie.nl/vib/index.html

  Dit zijn eeneiige tweelingen die door omstandigheden bij de geboorte gescheiden zijn en in verschillende adoptiegezinnen grootgebracht.

  http://www.ub.rug.nl/eldoc/dnpp/pp/vvd/lire/3905/p001.pdf

  Een kind dat wordt geadopteerd komt in een nieuw gezin terecht, een adoptiegezin. Door adoptie word je een lid van de familie. Je hebt dezelfde rechten en plichten als een biologisch kind. Adoptieouders komen dus 'in de plaats' van de biologische ouders. Dit is voor altijd.

  http://www.jongerengids.be/medium/meer-lezen/is-een-adoptiegezin-hetzelfde-als-een-pleeggezin-458.aspx

  Combinatiemogelijkheden


  met substantief ervoor


  • het aantal adoptiegezinnen

  De stichting wil aan de weg blijven timmeren wat betreft het uitbreiden van het aantal adoptiegezinnen.

  Meppeler Courant,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • adoptiegezinnetje

  adoptiegezin 2.0

  gezin dat als het ware is geadopteerd door derden en wordt geholpen op bijvoorbeeld financieel of sociaal-emotioneel gebied

  Semagram


  Een adoptiegezin…

  is een gezin

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is als het ware door derden geadopteerd en wordt geholpen op bijvoorbeeld financieel of sociaal-emotioneel gebied

   Hoofdsemagram: gezin


   Algemene voorbeelden


   De hulp steunt voor een groot deel op de aanwezigheid van Nederlanders die een Pools gezin geadopteerd hebben, de zogenaamde adoptiegezinnen.

   Meppeler Courant,