agent/Agent


A - Met kleine letter

agent 1.0

afbeelding

Bron: Ministerie van Binnenlandse zaken en Veiligheid
(CC BY 3.0)

persoon die voor zijn beroep bij de politie werkt om orde en veiligheid in het openbare leven te handhaven; politieagent

Semagram


Een agent…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Elf andere politieagenten zijn aangehouden wegens medeplichtigheid omdat zij de verdachte vasthielden terwijl de agent hem drie keer in de rug schoot.

   NRC,

   Bij het doorzoeken van de auto vonden de agenten een vuurwapen.

   De Telegraaf,

   Ondanks de strenge veiligheidsmaatregelen kwam het voor de wedstrijd tot een kort treffen tussen harde kernsupporters en politie. Na de wedstrijd gooiden supporters vanuit de Anderlecht-bussen projectielen op de begeleidende agenten. In totaal raakten 6 agenten gewond.

   http://www.antwerpen.be/MIDA/

   Bij botsingen tussen politie en voetbalsupporters zijn gisteravond in Amsterdam vijf agenten gewond geraakt, onder wie vier leden van de bereden politie.

   NRC,

   Ik sta in een bureau voor twee politieagenten die zitten en van wie een mij geen blik gunt. Ik zeg mijn naam. Mijn identiteitskaart wordt op de tafel gelegd. Er wordt mij geen verklaring gevraagd. De agent die mij aankijkt schuift me over de tafel een papier toe.

   Calvados, Elvis Peeters,

   De bejegening van de agent is veranderd. 'De samenleving is veranderd. De burger is veel mondiger geworden en accepteert minder gemakkelijk een correctie van onze kant. De gehoorzaamheid is nog wel eens weg.'

   Meppeler Courant,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   ((vooral) in Nederland)
   • aanhouden

   Hij reed in de nacht van zaterdag op zondag zodanig onzeker door de Domstad dat surveillerende agenten de auto aanhielden.

   Sp!ts,

   Soms visualiseert hij op simpele, bijna kinderlijke wijze zijn verbale vondsten, zoals wanneer een Hollandse agent hem aanhoudt en toeschreeuwt: 'papieren manneke' en Urbanus tovert een van papier geknipt mannetje tevoorschijn.

   Meppeler Courant,

   • arresteren

   Onlangs arresteerden agenten nog een 12-jarige straatdief.

   de Volkskrant,

   Er werd in de lucht geschoten en Kroatische agenten arresteerden mensen zonder geldige identiteitskaart.

   De Standaard,

   De agenten die Obasanjo arresteerden, zouden wel gezegd hebben dat de arrestatie "politiek" was.

   NRC,

   • bekeuren
   • een bekeuring geven
   • een bekeuring uitschrijven

   De agent bekeurde de man op de Balkenweg omdat hij zijn rijbewijs niet wilde tonen.

   http://www.telegraaf.nl/binnenland/11555553/__Relletje_bij_carnaval__.html,

   Poolse agent bekeurt zichzelf om aan quotum te geraken. Een Poolse politieagent heeft zichzelf een bekeuring gegeven, om zo het verplichte minimumaantal boetes te halen.

   http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1193548/2010/12/09/Poolse-agent-bekeurt-zichzelf-om-aan-quotum-te-geraken.dhtml,

   De agenten schreven bekeuringen uit voor snelheidsovertredingen, het niet dragen van een helm en onverzekerd rijden.

   Reformatorisch Dagblad,

   • doorzoeken

   Net zoals na het bombardement op het World Trade Center twee jaar geleden zullen de agenten eerst het puin doorzoeken om te bepalen wat voor auto en wat voor bom de schade heeft veroorzaakt.

   NRC,

   Agenten van de gerechtelijke politie doorzochten ook de privé-woningen van enkele agenten en pakten getuigen uit het misdaadmilieu van Schaarbeek op voor ondervraging.

   De Standaard,

   • het vuur openen

   Agenten openden daarop het vuur op de vluchtauto.

   NRC,

   Volgens de politie werd een man gedood en raakten ten minste drie anderen gewond toen agenten gisteren het vuur openden op een menigte zwarten die een blanke automobilist in het centrum van de stad aanviel.

   NRC,

   Toen de twee weigerden de deur te openen van de kamer waar ze zich bevonden, openden de agenten het vuur.

   De Standaard,

   • in de boeien slaan
   • in de handboeien slaan

   Twee agenten van de Haagse politie sloegen Cohen in de boeien met het doel hem te verwijderen uit de regering.

   http://www.euronet.nl/~stil/

   Twee agenten in uniform slaan de Roemeen in de handboeien en sleuren hem uit mijn gezichtsveld.

   Costa del Crimen, Stan Lauryssens,

   Voordat ik me kon omdraaien, sloeg een potige agent van achteren mijn polsen in de handboeien.

   Nette mensen in een nieuwe tijd, Hans van der Kamp,

   met adjectief ervoor


   • allochtone
   • autochtone agenten
   • een allochtone agent

   Uit het onderzoek van de studenten van Paul Jacobs bleek dat het publiek zich positiever opstelt, na een gewenningsperiode, tegenover allochtone agenten dan een meerderheid van autochtone agenten.

   De Standaard,

   Steden krijgen meer allochtone agenten. De rijkswacht en de politiekorpsen van Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi moeten de komende jaren "tussen vijftig en honderd" rijkswachters en politieagenten van allochtone oorsprong aanwerven.

   De Standaard,

   Tekenend is de situatie bij de politie waar ondanks een multiculturaliseringsbeleid om meer allochtone agenten aan te trekken, vele allochtone politieagenten vertrekken door de sfeer op het werk.

   http://www.lbr.nl/documentatie/doc_factarbeid.html

   Vijf Vlaamse en één allochtone agent, werkzaam in Zaventem, maakten van deze studie hun gemeenschappelijk eindwerk.

   De Standaard,

   • blanke agenten
   • zwarte agenten
   • de zwarte agent

   De twee blanke agenten die de 30-jarige man en 32-jarige vrouw afranselden, zijn op non-actief gesteld.

   De Standaard,

   Ook onder blanke agenten is het moreel laag.

   NRC,

   Die zwarte man werd in 1992 door vier blanke agenten mishandeld.

   De Standaard,

   De beruchte Afdeling Binnenlandse Stabiliteit (ABS), die voorheen werd ingezet om onlusten in de zwarte woongebieden te bestrijden, bestormde vrijdag het Orlando-politiestation dat door stakende zwarte agenten was bezet.

   NRC,

   Ook de samenwerking tussen de verschillende huidskleuren laat te wensen over: bemannen witte 'collega's' tijdens bepaalde diensten de meldkamer, dan worden de mobilofoonoproepen van zwarte agenten simpelweg niet beantwoord.

   http://www.politiebond.nl/Bondsblad/bondsblad.html,

   Ze draaide haar raampje open en ik zag dat de zwarte agent hetzelfde deed.

   Crisis four, Andy McNab,

   • federale agenten
   • lokale agenten

   "Ik heb het niet aan de FBI willen vertellen. Die heeft er niets mee te maken". Een omstander voegt daar aan toe: "Als de federale agenten bij mij zomaar binnenkomen, dan zouden de lijken zich opstapelen voor mijn deur."

   NRC,

   Alle grote steden willen meer agenten [...]. Overigens heeft Charleroi er al wat aan gedaan, met de hulp van 20 vrijgemaakte federale agenten en door een meer geïntegreerde aanpak van de problemen.

   http://www.gva.be/dossiers/-c/crimiant/dossier.asp,

   Twee leden van de Freemen, die in een boerderij in de Amerikaanse staat Montana belegerd worden door het FBI, hebben zich donderdag overgegeven. De 23-jarige Ebert W. Stanton en zijn 52-jarige moeder Agnes verlieten de omsingelde ranch met een pick up en gaven zich aan bij de federale agenten.

   De Standaard,

   Volgens Ivanko heeft ook een vrouw in het gebied haar beklag gemaakt bij VN-personeel dat toezicht houdt op de politiediensten, omdat ze door lokale agenten ondervraagd was over haar banden met een oppositiepartij.

   De Standaard,

   • een jonge agent
   • jonge agenten
   • jonge en onervaren agent
   • jonge agent met weinig ervaring

   Tom stond een moment tegen een wagen geleund om even op adem te komen, toen er een jonge agent bij hem kwam staan en hem een sigaret aanbood.

   Ritueel des doods, Willem Zebregs,

   Vorig jaar werd ontdekt dat sommige jonge agenten die vier jaar geleden hals over kop werden aangenomen drughandelaars zijn.

   NRC,

   Dat is de wijk waar een jonge en onervaren agent twee weken geleden een zigeuner neerschoot.

   De Standaard,

   Het gaat om een jonge agent met weinig ervaring.

   De Standaard,

   Vroeger had hij als jonge agent vaak de regels aan zijn laars gelapt.

   Pandora, Pieter Aspe,

   Ik werd naar de kant gezwaaid. De jonge agent was vriendelijk en correct. "Iets gedronken, mijnheer?", vroeg hij met een gezonde professionele achterdocht.

   De Standaard,

   • een potige agent
   • potige agenten

   Hij heeft zijn vingers in elkaar geschoven en zijn huilende gezicht zorgvuldig in dat masker gelegd terwijl een potige agent achter hem op zijn rug klopt en zegt: Stil maar, stil maar.

   Cherry, Mary Karr,

   Acht potige agenten in burger waakten de klok rond over de veiligheid van Princen.

   NRC,

   Twee potige agenten die zich verdekt hadden opgesteld in het struikgewas, deden wat van hen gevraagd werd.

   De vijfde macht, Pieter Aspe,

   • de vrouwelijke agent
   • mannelijke en vrouwelijke agenten

   Maar het rokje van de vrouwelijke agent (agente, meervoud agentes) heet toch agentenrokje.

   De Standaard,

   De vrouwelijke agent zei tegen Helena dat ze haar zou moeten arresteren, waarop Helena reageerde met: "Prima."

   Alle families zijn psychotisch, Douglas Coupland,

   Het Rotterdamse korps heeft inmiddels erkend dat het prijsverschil oneerlijk is, omdat mannelijke en vrouwelijke agenten hetzelfde kledingbudget krijgen.

   De Standaard,

   • Brusselse agenten
   • een Franse agent
   • Nederlandse agenten

   Uniformen, voor Brusselse agenten, voor hostessen, voor kelners en onthaalpersoneel, de Bisschop gaat met onderaannemers werken maar zorgt er voor dat de kwaliteit van het maatwerk onveranderd blijft.

   De Standaard,

   "Dat betekent in de praktijk dat we het pistool volgend jaar hebben," gnuift een Franse agent.

   Rotterdams Dagblad,

   Nederlandse agenten mogen doorrijden tot Berlijn of München; onze Duitse collega's mogen Arnhem niet eens zien liggen.

   http://www.politiebond.nl/Bondsblad/bondsblad.html,

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   (Wordt in België ook een agent van dienst genoemd.)
   • een dienstdoend agent
   • dienstdoende agenten

   Ze knikte naar Adam en wendde zich daarna tot Byrne. 'Bent u de dienstdoende agent?' 'U moet mij hebben, ja,' zei hij op zijn hoede.

   Bezeten van mij, Nicci French,

   De dienstdoende agenten in Meppel belden de gegevens door aan hun collega's in Zwolle die de verdachten opwachten.

   Meppeler Courant,

   Er is een lijk met een schotwond, geen moordwapen en een team politiemedewerkers die, van toevallig dienstdoend agent tot patholoog-anatoom, hun werk onzorgvuldig verrichtten.

   NRC,

   Hij legt het op de balie en zegt tegen de dienstdoende agent: Ik heb net mijn vrouw neergeschoten.

   Cherry, Mary Karr,

   Bosmans gaf hem een stevige handdruk, legitimeerde zich eveneens bij een van de dienstdoende agenten en liep om het huis heen.

   Naakte zielen, Luc Deflo,

   Dienstdoende agenten in short zochten troost in een hamburger: voor sportsensatie waren ze in dit Europese duel blijkbaar niet aan het goede adres.

   De Standaard,

   ((vooral) in Nederland)
   • een surveillerend agent
   • surveillerende agenten

   Hij gaf zich gisteravond aan bij een surveillerende agent.

   Het Parool,

   Surveillerende agenten hebben afgelopen nacht een gestolen auto aangetroffen aan de Pieter Brueghellaan.

   Meppeler Courant,

   Surveillerende agenten ontdekten de brand om half vijf vanochtend, en konden door snel ingrijpen voorkomen dat die oversloeg naar een aantal andere bedrijven die in hetzelfde pand gehuisvest zijn.

   NRC,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   (Synoniem is agent in uniform, het antoniem is agent in burger.)
   • een geüniformeerde agent
   • geüniformeerde agenten

   Verder waren er een vijftal geüniformeerde agenten aanwezig, evenals een tweetal agenten in burger, waarschijnlijk detectives.

   Ritueel des doods, Willem Zebregs,

   De conducteurs doen hun normale werk, bijgestaan door een geüniformeerde agent.

   NRC,

   Ten slotte bestaat bij een deel van de bevolking de roddelvrees in de buurt bij een toevallig bezoek van geüniformeerde agenten.

   http://users.pandora.be/graffiti/graffiti/info.htm

   's Morgens nog waren leerlingen van de scholengemeenschap Martin Luther die afscheid kwamen nemen van Sedra getuige van de spectaculaire aanhouding van twee verdachten op een scooter, die op de vlucht waren voor geüniformeerde agenten.

   Rotterdams Dagblad,

   Geuniformeerde agenten krijgen steeds vaker te maken met geweld van groepen en komen ook vaker in levensgevaarlijke situaties.

   ANP,

   Hij opende zijn ogen en zag twee geüniformeerde agenten staan, met hun gezichten voorovergebogen tegen de ruit.

   God’s gym, Leon de Winter,

   • gewapende agenten

   Sinds de aanslagen vliegen nu op sommige vluchten ongeüniformeerde, gewapende agenten mee, de zogenoemde 'sky marshals'.

   de Volkskrant,

   Britse media meldden dat tot een proef zou zijn besloten met gewapende agenten in burger op transatlantische vluchten.

   ANP,

   Gewapende agenten patrouilleren door de gangen.

   NRC,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: in

   (Synoniem is geüniformeerde agent, het antoniem is agent in burger.)
   • een agent in uniform
   • agenten in uniform

   De vrouw werd teruggeduwd door een agent in uniform, Lord en Timpe werden op de achterbank van een auto gezet.

   De vrouwenoppasser, Peter de Zwaan,

   Justitie heeft al met de Spoorwegen afgesproken dat geweld tegen NS-medewerkers zwaarder wordt bestraft, zoals dat ook gebeurt bij agressie tegen agenten in uniform.

   Algemeen Dagblad,

   Inmiddels blijkt dat niet alle lokale secties van de Fasp, de grootste vakbond van agenten in uniform, opgetogen zijn over het besluit van de nationale leiding om schouder aan schouder met Act Up of de Revolutionaire Communistische Liga (LCR) te gaan staan.

   De Standaard,

   • een agent in functie

   Bildsten werd gearresteerd op beschuldiging van aanranding van een agent in functie en diefstal.

   http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/1887377/2011/01/27/Vrouw-viel-agent-aan-met-dildo-uit-zelfverdediging.dhtml,

   De aanvaller wordt formeel verdacht van het hinderen van een agent in functie.

   http://www.bndestem.nl/regio/bergenopzoom/10819801/Caf%C3%A9ganger-op-Markt-neemt-agent-in-wurggreep-en-wordt-aangehouden.ece,

   Politiehonden moeten worden beschouwd als agenten, heeft het hoogste gerechtshof in Noorwegen beslist. Bijgevolg moet geweld tegen de dieren op dezelfde manier worden berecht als geweld tegen een agent in functie.

   http://www.demorgen.be/dm/nl/994/stand-der-dingen/article/detail/302163/2008/06/05/Noor-riskeert-drie-jaar-voor-neermeppen-politiehond.dhtml,

   • agenten in opleiding

   In het gewest Brussel zijn vier agenten in opleiding, en 15 hulpagenten, 3 agenten en één officier in dienst.

   De Standaard,

   Door agenten in opleiding mee te rekenen komt Remkes nog een paar duizend hoger uit.

   Het Parool,

   Voorzetsel: met

   • agenten met snorren
   • een agent met een snor
   • de agent met de snor

   'Politiemannen met snorren, dat is een dooddoener. Er zijn lang niet zo veel agenten met snorren als de mensen denken', zegt hoofdcommissaris Wim Van Hulle.

   http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=IP1MKK41,

   'Ik stel voor dat Arie met John' - hij wijst op John Drijver, een jonge blonde agent met een snor - 'nagaan wat er met dat verdwenen meisje gebeurd is vanaf het moment dat ze ons land is binnengekomen.'

   Dossier vrouwenhandel, Ed van Eeden,

   Terwijl hij naar binnen stapte kwam de agent met de snor naar buiten.

   Het schot, Hilbert Kuik,

   Voorzetsel: op

   • agenten op de fiets
   • agenten op mountainbikes

   De agenten op de fiets ondersteunen surveillances met politieauto's.

   De Telegraaf,

   Ze worden gekoppeld aan nieuw te vormen 'biketeams', die bestaan uit agenten op mountainbikes.

   de Volkskrant,

   'Blauw, blauw, giroblauw past bij jou ', zingt een junk voordat twee agenten op mountainbikes op de pillenbrug arriveren.

   de Volkskrant,

   Voorzetsel: van

   • een agent van de verkeerspolitie
   • een agent van de waterpolitie
   • agenten van de Oostendse politie
   • agenten van de politie van New York
   • agenten van de hoofdstedelijke reinigingspolitie Amsterdam Oost
   • agenten van het bureau Warmoesstraat
   • agenten van het korps Zuid-Holland Zuid

   Zelfs op de nadering tussen Kiseljak en Sarajevo, op de beruchte Servische kontroleposten Sierra One tot Sierra Four, word je vandaag achternagewuifd door militieleden die niet schrikbarender meer lijken dan een agent van de verkeerspolitie.

   De Standaard,

   'In de zomer ruiken de honden al na een paar dagen een lijk', zegt een agent van de waterpolitie die sinds maandag een zoekpatroon vaart op het Nuldernauw.

   Metro,

   Agenten van de Oostendse politie die een aantal reclameborden van het circus Malter wegnamen aan de circustent naast de Oostendse renbaan, raakten slaags met de artiesten.

   De Standaard,

   In februari werden vier agenten van de politie van New York (NYPD) vrijgesproken op alle punten van de aanklacht wegens doodslag in de zaak van Amadou Diallo, een ongewapende West-Afrikaanse immigrant die in 1999 voor zijn huis was doorzeefd met 41 kogels.

   http://www.amnesty.nl/landeninfo.html

   Twee keer in de maand trekken twee agenten van de hoofdstedelijke reinigingspolitie Amsterdam Oost in, op zoek naar fietswrakken.

   NRC,

   De verhalen zijn niet noodzakelijkerwijs waar (een aantal agenten van het bureau Warmoesstraat wordt corruptie verweten zonder dat deze daar ooit voor zijn veroordeeld, drie Chinezen wordt zelfs een dubbele moord in de schoenen geschoven die officieel onopgelost is gebleven), maar de litanie aan anekdotes geeft een goede schets van de verwording van de dijk.

   NRC,

   Een 46-jarige agent van het korps Zuid-Holland Zuid is vandaag gearresteerd nadat hij met een pistoolschot de vriend van zijn ex-vrouw zwaar had verwond.

   NRC,

   Voorzetsel: te

   (Synoniem is bereden agenten.)
   • agenten te paard

   Maar kijk niet vreemd op wanneer twee agenten te paard over de straat gaan en allebei stront nalaten voor makkelijk twintig honden.

   http://www.ruudverdonck.nl/archief/COLS02031.html,

   Daar heet het: "Twee agenten te paard in de Kalverstraat zijn wat mij betreft al te gek om los te lopen."

   NRC,

   Zielens wilde protesteren, maar dat werd belet door een grote groep betogers die in paniek terugweek voor een twintigtal 168 agenten te paard, die met getrokken sabel vanuit de richting van de Suikerrui het plein opreden.

   Emmeke, Jan Lampo,

   Buiten op straat, voor de entree, sommeerden twee agenten te paard de massa door te lopen.

   Engelen van het duister, Jan Siebelink,

   In een grote cirkel rond het station zijn samenscholingen van verslaafden weliswaar op grond van een nieuw artikel in de APV verboden en houdt de politie gemiddeld tien junkies per dag aan, maar waar ze vroeger overzichtelijk onder de abri's van Perron Nul stonden, zwerven ze nu overal rond, ondanks dertig man extra politie, ondanks agenten te paard, ondanks de nieuwe APV.

   NRC,

   met eigennaam


   Zowel agent Janssens als wachtmeester Peeters haalden opgelucht adem, toen er een oproep gedaan kon worden.

   Pagadders, Leo Geerts,

   'Kom', de commissaris nam hem bij de arm en trok hem mee de kamer uit, de gang door tot in het kleine kamertje waar agent Kiekenmans stond.

   Pagadders, Leo Geerts,

   Agent Philippe J. moest een alcoholtest afnemen van de hoofdbrigadier, maar omdat het resultaat voorspelbaar was blies hij zelf in het zakje.

   De Standaard,

   Agent Vermeulen zal uw verklaring opschrijven, nietwaar Lode?

   Cargo, Patrick Conrad,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • agenten, ambulancemedewerkers en brandweerlieden
   • agenten, surveillanten en toezichthouders
   • militairen, brandweerlieden, agenten en reddingswerkers

   Aan de andere kant geeft Den Bakker toe dat de zwaailichtprogramma's ook een beeld gaven van wat agenten, ambulancemedewerkers en brandweerlieden zoal doen.

   Haarlems Dagblad,

   Verbetering van de veiligheid zou volgens het regeerakkoord langs verschillende wegen vorm worden gegeven, zoals uitbreiding van het aantal agenten, surveillanten en toezichthouders, maar ook door uitbreiding van de celcapaciteit, versterking en reorganisatie van het openbaar ministerie, maatregelen inzake jeugdcriminaliteit en verslavingszorg, alsmede investeringen in apparatuur.

   http://www.bsk.utwente.nl/bw/index.html

   Duizenden militairen, brandweerlieden, agenten en reddingswerkers hebben zich deze week naar het rampgebied gespoed.

   NRC,

   ((vooral) in België)
   • een agent of rijkswachter
   • agenten en rijkswachters

   Telkens een agent of rijkswachter een nummerplaat in zijn draagbare computer tikt, kan hij onmiddellijk zien of het om een gestolen auto gaat.

   De Standaard,

   Agenten en rijkswachters kunnen de gids gebruiken om personen met sociale en gezondsheidsproblemen van alle aard snel door te verwijzen naar de meest gepaste dienst.

   De Standaard,

   Wie op reis vertrekt, kan dus aan agenten en rijkswachters vragen geregeld een kijkje te komen nemen rond hun huis.

   De Standaard,

   • agenten en militairen
   • agenten en soldaten
   • soldaten en agenten

   Vierduizend agenten en militairen zijn naar Napels gehaald om de plaatselijke politie te helpen, onder andere om het publiek achter de afzettingen overal in de stad te houden.

   NRC,

   Een bouwbedrijf uit Hokkaido, honderden agenten en soldaten namen deel aan de reddingswerkzaamheden.

   De Standaard,

   Tijdens het pausbezoek patrouilleerden 40.000 soldaten en agenten in Caracas.

   De Standaard,

   Vaste verbindingen


   agent in burger


   1. (Het antoniem is agent in uniform of geüniformeerd agent.)
    agent die geen uniform draagt en eruit ziet als een normale burger; ongeüniformeerde agent

    Synoniem: ongeüniformeerde agent

    Verder waren er een vijftal geüniformeerde agenten aanwezig, evenals een tweetal agenten in burger, waarschijnlijk detectives.

    Ritueel des doods, Willem Zebregs,

    Een van de argumenten is dat een agent in burger escalatie kan voorkomen. "Blauw kan bij de jeugd agressie oproepen. En een deel van de jeugd is bovendien uit op een confrontatie met de politie."

    Dagblad van het Noorden,

    Nadat enkele agenten in burger de studenten de toegang tot het Sint-Pietersplein hadden ontzegd, zetten de demonstranten hun actie even verderop voort.

    De Standaard,

    Een agent in burger volgde hem en uiteindelijk kon de schutter worden gearresteerd.

    NRC,

    Agenten in burger rijden rondjes in anonieme wagens. Als een bewoner politiehulp vraagt, gaat de discrete patrouille eerst kijken.

    De Standaard,

    Omdat ik alles goed wilde zien, begaf ik mij, net zoals andere individuele betogers, dagbladschrijvers en een stuk of wat mannen van wie ik vermoedde dat het agenten in burger waren, naar het begin van de straat.

    Emmeke, Jan Lampo,

   bereden agent


   1. ((vooral) in Nederland)
    politieagent van de bereden politie; politieagent te paard

    Op Broadway staat op iedere hoek een bereden agent en de surveillancewagens rijden af en aan maar de misdaad bloeit er ongestoord tussendoor en neemt alleen maar toe.

    De doosjesvuller en andere vondsten, Janwillem van de Wetering,

    Naast de gewone politieopleiding, volgt een bereden agent een zware opleiding. Hierbij leren ze hun paard kennen maar ook hoe ze moeten omgaan met grote groepen mensen.

    http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/de-maatschappij/wat-moet-je-allemaal-doen-bij-de-politie-te-paard,

    De Amsterdamse Bereden Politie is opgericht in 1900. Omdat men geen ervaring bezat op dit gebied, werd veel kennis ontleend aan de reeds bestaande Bereden Politie te Rotterdam. De Amsterdammers gingen in Rotterdam te rade over wat voor uitrusting een bereden agent nodig had aan laarzen en dergelijke.

    http://www.redactie-boekverzorgers.com/kantoor.html

   gebiedsgebonden agent


   1. ((vooral) in Nederland)
    politieagent die zich bezighoudt met de leefbaarheid en veiligheid in een bepaalde buurt; wijkagent

    Synoniem: buurtagent; buurtcoördinator; buurtregisseur; gebiedsagent; netwerkinspecteur; wijkagent

    Semagram


    Een gebiedsgebonden agent…

    is een persoon

    • [Organisatie of instelling] werkt bij de politie
    • [Soort] is een politieagent
    • [Plaats] werkt in een specifieke wijk
    • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

    "De politie maakt een ontwikkeling door, trekt de wijk in, zet gebiedsgebonden agenten in."

    http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2479945/1999/03/09/Ik-ben-mijzelf-in-politie-uniform.dhtml,

    GroenLinks stelt dat de politie meer op de fiets moet gaan surveilleren in Capelle. Bovendien moet iedere wijk een gebiedsgebonden agent krijgen en moet het bureau aan de Slotlaan altijd bereikbaar en bezet zijn.

    http://www.ad.nl/ad/nl/1401/ad/integration/nmc/frameset/varia/kobala_article.dhtml?artid=rd058368,

    In veel wijken in Nederland is de wijkagent weer bekend. Soms bekend als gebiedsgebonden agent, buurtcoördinator, netwerkinspecteur of buurtregisseur. Een gebiedsagent in de wijk betekent dat bewoners, winkeliers, bedrijven, horecaondernemingen, buurtverenigingen, scholen, organisaties en instanties een vast aanspreekpunt in de buurt hebben voor politiezaken. Samen werken al deze partners aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

    http://www.politie.nl/PolitieABC/Politietaken/in_de_wijk.asp

   agent van dienst


   1. ((vooral) in België)
    agent die aan het werk is; dienstdoend agent

    Synoniem: dienstdoend agent

    De agent van dienst, die alles van verdachte pakjes onder auto's afwist, gaf de zaak meteen door aan de afdeling Ontmijning.

    De Standaard,

    De agent van dienst in het receptiekantoortje bij de ingang, een jonge kerel met bakkebaarden, keek hem ongeïnteresseerd aan.

    De Coltmoorden, Jef Geeraerts,

   oom agent


   1. ((vooral) in Nederland)
    vriendelijke politieagent die met burger op goede voet staat en die soms als te zachtaardig gezien wordt
    Wordt soms spottend of zelfs denigrerend gebruikt.

    In 1965 werd hij op 29-jarige leeftijd agent in het Rotterdamse korps [...]. Maar hij was toch vooral de gemoedelijke oom agent. Zo hebben de Meppelers hem leren kennen. We zullen hem missen.

    Meppeler Courant,

    Technisch is tegenwoordig vrijwel alles mogelijk en het is met de beste wil van de wereld niet in te zien waarom er nog drugshandelaren zijn die 'oom agent' om de tuin weten te leiden.

    Rotterdams Dagblad,

    Steken hun eigen moeder neer voor een geeltje. En als die gasten even jammeren, staat oom agent met een pleistertje klaar.

    NRC,

    De chef van de afdeling recherche van de politie in Meppel kuiert vanaf vrijdag als vrij burger door de Hoofdstraat en niet meer als een vriendelijk-alerte oom agent.

    Meppeler Courant,

    Speciaal om die reden heb ik mijn beltegoed opgewaardeerd en heb ik het nummer van het dichtstbijzijnde politiebureau (2 minuten verderop) in het adresboek van mijn telefoon geprogrammeerd. Het vermoedelijke scenario ken ik natuurlijk aan de hand van de verhalen van JT, HM en TL, en ik heb geen zin om met me te laten sollen of getuige te zijn van allerlei onverkwikkelijkheden. Dus mag oom agent het komen opknappen als het er ooit zover komt.

    http://www.amsterwitched.nl/

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • agent-brigadier
   • agent-chauffeur
   • agentenbroek
   • agentenkorps
   • agentenpester
   • agentenuniform
   • agent-hoofdbrigadier
   • agent-in-opleiding
   • agentmaatschappij
   • agentstatus
   • agent-toezichter

   agent 2.0

   iemand die voor zijn beroep bij een geheime dienst (een inlichtingendienst of veiligheidsdienst) of een militaire organisatie werkt en vaak in het geheim onderzoek doet of in een organisatie infiltreert; medewerker bij geheime dienst

   Semagram


   Een agent…

   is een persoon

   • [Uiterlijk] kan een uniform dragen, maar dit is niet altijd het geval
   • [Organisatie of instelling] werkt voor een geheime dienst, een politiedienst zoals een inlichtingendienst of veiligheidsdienst van een overheid
   • [Plaats] werkt in een kantoor of juist op straat
   • [Activiteit of handeling] handhaaft de veiligheid of spoort gevaarlijke personen op, vaak in het geheim
   • [Betrokkene] kan te maken hebben met militaire operaties
   • [Instrument] heeft vaak een wapen
   • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

   Algemene voorbeelden


   Volgens de KGB-funktionarissen slaagde de CIA erin een van zijn agenten in de bouwploeg te krijgen. Die kon de hoofdkabels in de ondergrondse tunnels merken en de eerste aftapapparaten aanbrengen.

   De Standaard,

   In de weken voor zijn ontsnapping was hij driemaal gearresteerd, bedreigd, verdacht gemaakt als agent voor het Joegoslavische leger en ondergedoken.

   NRC,

   Op de wielrenner Wolfgang Loetzsch had de Stasi maar liefst vijftig agenten gezet, zijn dossier was 1.500 pagina's dik.

   De Standaard,

   Met de Wiv 2002 zijn alle (bijzondere) bevoegdheden die de AIVD bij de uitvoering van zijn taak mag gebruiken en het daarbij te hanteren afwegingskader (zoals subsidiariteit en proportionaliteit) nauwkeurig omschreven. Het gaat hierbij onder meer om observeren, de inzet van agenten en het aftappen van telecommunicatie.

   http://www.aivd.nl

   Volgens Nakdimon had de Mossad in 1965 een kantoor in de Koerdische regio in Noord-Irak waar 15 agenten werkzaam waren.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • agenten van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA
   • agent van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI
   • agenten van de CIA
   • agenten van Staatsveiligheid
   • een agent van de Gestapo
   • een agent van de Tsjeka, de geheime politie
   • een agent van de Stasi
   • agent van de veiligheidsdienst

   Neem nu de geheime dienst van dit land. De tijd van James Bond-achtige figuren in lange regenjassen die in de schaduw van een steegje staan, is lang voorbij. Agenten van de Staatsveiligheid zijn geen duistere figuren meer van wie niemand precies wist wat ze deden en waar ze uithingen.

   De Standaard,

   Een agent van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI is woensdag gearresteerd omdat hij tussen 1987 en 1992 geheimen aan Moskou zou hebben verkocht ter waarde van bijna zeven miljoen frank.

   De Standaard,

   Enkele maanden geleden ontdekte de VU-hoogleraar Ger van Loon in de oude Gestapo-archieven in Moskou dat de eerste Amsterdamse hoofdcommissaris die na de bevrijding werd benoemd in werkelijkheid jarenlang had geopereerd als agent van de Gestapo.

   NRC,

   De charmante bezoeker (Oleg Mensjikov) blijkt niet alleen een ex-minnaar van de generaalsvrouw, maar ontpopt zich ook tot een agent van de Tsjeka, de geheime politie.

   NRC,

   De belangrijkste discussie over wie die rustige en gewetensvolle jongeman was, die op zo mysterieuze wijze aan zijn einde moest komen, vindt evenwel plaats tussen Gesine en de agent van de Stasi, meneer Rohlfs, die zich soms ook wel meneer 'Mesewinkel' of meneer 'Fabian' durft te noemen.

   http://www.phil.uu.nl/esthetica/indexx.html,

   In februari van dit jaar wees Frankrijk agenten van de CIA die waren verbonden aan de Amerikaanse ambassade in Parijs uit wegens "industriële spionage", nadat zij hadden onthuld dat het Franse elektronicabedrijf CSF Thomson steekpenningen had betaald om het SIVAM-contract te winnen.

   NRC,

   Een Milanese rechter die reeds enkele jaren tracht het vastgelopen onderzoek weer vlot te krijgen, verdenkt agenten van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA ervan dat ze weet hadden van de plannen van uiterst-rechts voor de aanslag van 1969.

   De Standaard,

   Ze stond nog in de keuken toen de militairen het huis binnenvielen. Door de half geopende deur zag ze hoe de agenten van de veiligheidsdienst haar vader beetgrepen, haar moeder, die net de maté had rondgedeeld, haar broers, en haar zus, die ogenblikkelijk op de grond ging liggen.

   Voel maar, Jan Brokken,

   Vaste verbindingen


   geheim agent


   1. iemand die voor zijn beroep voor een politiedienst of een veiligheidsdienst werkt zonder dat mensen in zijn of haar omgeving dat weten; spion voor een inlichtingendienst of veiligheidsdienst

    Het aantal geheime agenten alsook Russische en Afghaanse spionnen is ook dit jaar beperkt tot 400.

    http://www.bertones.be/image_map/Begeleidend%20schrijven.doc

    Het openbaar ministerie heeft de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie DEA toegestaan een geheim agent in Nederland te laten infiltreren in de drugsbende van 'Godmother' Thea Moear.

    NRC,

    Deze provocateur had weten binnen te dringen in een Utrechtse verzetsgroep door zich voor te doen als een uit Engeland afkomstige geheim agent.

    Meppeler Courant,

    De KGB ontwikkelde de pil ten tijde van de Koude Oorlog met de bedoeling Russische spionnen alert te houden na drinkgelagen. De geheim agenten konden anderen onder tafel drinken en kort daarna zelf weer volledig nuchter zijn.

    ANP,

    Een Zaïrese geheim agent kon het vertrouwen winnen van Paul Goossens, voormalig hoofdredacteur van De Morgen, zodat Mobutu goed op de hoogte bleef van wat onder meer binnen de SP tegen hem bekokstoofd werd.

    De Standaard,

    Computerverkoper Harry is in de ogen van zijn echtgenoot een aardige doch saaie kerel. Helen weet dan ook niet dat Harry een dubbelleven leidt als geheim agent, die voor de overheidsdienst Omega Sector het internationale terrorisme te lijf gaat.

    Meppeler Courant,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • 007-agent
   • beveiligingsagent
   • bewakingsagent
   • CIA-agent
   • CID-agent
   • CRI-agent
   • DDR-agent
   • DEA-agent
   • deepcoveragent
   • drugsagent
   • dubbelagent
   • FBI-agent
   • Gestapo-agent
   • GMIC-agent
   • inlichtingenagent
   • inlichtingsagent
   • Interpol-agent
   • IRA-agent
   • KGB-agent
   • KLPD-agent
   • Komintern-agent
   • legeragent
   • luchtagent
   • luchtverkeersagent
   • Mossadagent
   • narcotica-agent
   • nepagent
   • NSA-agent
   • PLB-agent
   • privéagent
   • sabotageagent
   • SD-agent
   • Secret Serviceagent
   • Securisagent
   • Securitasagent
   • SGR-agent
   • Shin Bethagent
   • Sisdeagent
   • SOE-agent
   • Sovjetagent
   • Stasiagent
   • SWAT-agent
   • topagent
   • undercoveragent
   • veiligheidsagent
   • verbindingsagent
   • VN-agent

   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   agent 3.0

   iemand die voor zijn beroep een bedrijf of persoon vertegenwoordigt en diens zakelijke belangen behartigt; tussenpersoon

   Semagram


   Een agent…

   is een persoon

   • [Uiterlijk] draagt vaak een pak
   • [Activiteit of handeling] vertegenwoordigt een bedrijf of persoon en probeert producten van dat bedrijf of die persoon te verkopen of komt voor financiële belangen op
   • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

    Algemene voorbeelden


    Onze voorkeur ging ook uit naar een agent met een goede reputatie. Bij zo'n agent vinden onze relaties hetzelfde serviceniveau en kwaliteit terug in de services en werkwijze die ze bij Nijhoff gewend waren.

    http://www.nijhoff.nl/,

    Voortaan noemde Joop Koopman zich Joe Merchant, een naam als van een variétéartiest, en een jaar na zijn aankomst in Los Angeles vond het wonder plaats: zijn agent verkocht een van zijn scripts.

    God’s gym, Leon de Winter,

    Of ze dan niet bevreesd was voor Hollywood? "Uiteraard, maar mijn agent had me op het hart gedrukt niets te tekenen vooraleer ik iemand kompleet vertrouwde."

    De Standaard,

    "Weet je wat het allermoeilijkste is in deze branche? De juiste prijs-kwaliteit verhouding vinden. We hebben nu 600 klanten, met vijf agenten in Frankrijk, en we hebben een reputatie te verdedigen."

    De Standaard,

    Via twee kantoren en zo'n zestig agenten haalde Triodos hier 2,136 miljard frank op, een stijging van 83 procent.

    De Standaard,

    Skywings Travel heeft geen eigen agent op de vakantiebestemming maar onze lokale agent neemt deze verantwoordelijke zich.

    http://www.skywingstravel.nl/

    Combinatiemogelijkheden


    met adjectief ervoor


    • commercieel agent

    Vanaf 1 januari van volgend jaar gaat hij aan de slag als commercieel agent van een bedrijf dat aluminium verwerkt.

    De Standaard,

    met ander, nevengeschikt substantief


    • concessiehouders, commissionarissen, zelfstandige agenten en/of handelsvertegenwoordigers
    • onafhankelijke makelaars en agenten

    Er bestaan verscheidene manieren om een distributienet op te zetten. Het kan bestaan uit concessiehouders, commissionarissen, zelfstandige agenten en/of handelsvertegenwoordigers.

    http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

    Via goed geïnformeerde professionals, zoals onafhankelijke makelaars en agenten, financiële planners, vermogensbeheerders en vele andere financiële specialisten.

    http://www.fortis.com/com-index-nl.html

    Vaste verbindingen


    consulair agent


    1. iemand die voor zijn beroep handelszaken van een land vertegenwoordigt in het buitenland; diplomaat met een lagere status dan een consul

     In 1899 wordt cargadoor (scheepsmakelaar) Pieter F. Auer gevraagd om consulair agent van de Verenigde Staten te worden in Vlissingen [...]. Zijn belangrijkste taak is om producten die naar de Verenigde Staten worden uitgevoerd, voor de invoerrechten te voorzien van een bewijs van waarde. Hij verstrekt ook informatie over Amerikaanse producten aan potentiële leveranciers, maar veel vraag is er niet.

     http://www.geschiedeniszeeland.nl/tab_themas/themas/zeeland_amerika/handelscontacten/

     De Italianen willen niet dat hun consulaat in Genk sluit. Zowel verenigingen, Italiaanse priesters, politici als gewone burgers zijn gisteren aan de consulair agent een tekst gaan afgeven, waarin ze uitleggen waarom het consulaat open moet blijven.

     http://www.hbvl.be/limburg/genk/italianen-protesteren-tegen-dreigende-sluiting-consulaat.aspx,

     Naast 110 ambassades, 27 beroepsconsulaten, één ambassadekantoor te Pristina (Servië-Montenegro), alsmede twee vertegenwoordigingen bij de Palestijnse Autoriteit in Ramallah en in Kabul (Afghanistan), had Nederland begin 2004 wereldwijd circa 360 'honoraire' consulaire posten, bemand met honoraire consuls-generaal, consuls, vice-consuls en consulaire agenten.

     http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=MBZ426289_NOCOOKIES=YES

    gevolmachtigd agent


    1. vertegenwoordiger of tussenpersoon van een financiële instantie of verzekeringsmaatschappij die zelf bevoegd is de financiële producten daarvan te verkopen

     De Belgische banken hadden eind vorig jaar nog 7.668 eigen kantoren. Daarnaast waren er nog 8.977 gevolmachtigde agenten, die werkten in een zelf ingericht kantoor.

     De Standaard,

     Als gevolmachtigd agent kunnen wij nieuwe verzekeringen en wijzigingen op bestaande verzekeringen zelf accepteren.

     http://www.kroller.nl/

     Belangenbehartigers van de verzekeraars, pensioenfondsen, sociale verzekeringsorganen, tussenpersonen, gevolmachtigde agenten, experts, de overheid en de Verzekeringskamer zijn alle verantwoordelijk voor een specifiek facet binnen de verzekeringsbranche.

     http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b9_7_1.htm,

     Maatregelen ten aanzien van het personeel en de agenten. Het is wenselijk om tijdig de aandacht van de medewerkers en de gevolmachtigde agenten te vestigen op de verhoogde risico’s op het witwassen van geld naar aanleiding van het invoeren van de eurobiljetten.

     http://www.cbf.be/pg_pdf/ge00/d1_wk_236_nl.pdf,

     Hier worden nochtans de 15.000 cliënten en 50.000 prospecten bediend die de "gevolmachtigd agent" van Paribas rijk is.

     De Standaard,

    literair agent


    1. persoon die voor zijn beroep de zakelijke belangen van een auteur behartigt

     Bovendien is het waarschijnlijk dat de komende jaren ook een ander 'Amerikaans' fenomeen zijn intrede zal doen: de literaire agent, die de zakelijke belangen van verschillende auteurs behartigt in plaats van de uitgever.

     NRC,

     De markt is voor Nederlandse schrijvers duidelijk aan het veranderen. Dat werkt de komst van literair agenten in de hand - niet alleen voor het buitenland, ook in Nederland. De band met de uitgever zal daardoor verzakelijken. Een agent zal proberen een schrijver zo goed mogelijk te verkopen.

     NRC,

     Tot maandag struinen hier duizenden vakmensen door de verschillende hallen: uitgevers, vertalers, literaire agenten, illustratoren, boekhandelaars en ook wel eens een occasionele schrijver.

     De Standaard,

     De auteur wou zich niet laten grijpen en vroeg de agent een betere uitgever te zoeken. Maar de literaire agent werd boos. Die wou 'omzet halen', deed er niet toe ten koste van wie.

     Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

     Nog beter leek hem een literair agent in Zwitserland in de arm te nemen en die daar een bankrekening op zijn naam te laten openen.

     De natte gemeente van Koos Tak, Rijk de Gooijer & Eelke de Jong,

     In Amerika, zeg ik, wordt tegenwoordig van debuterende auteurs verwacht dat ze samen met hun manuscript een videofilmpje afleveren waarin ze zichzelf voorstellen. Op basis van dat materiaal kan de aspirant-auteur al dan niet aanvaard worden door een literair agent, en zonder literair agent sta je nergens.

     Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

    erkend agent


    1. ((vooral) in België)
     officiële, vaak ook geregistreerde, vertegenwoordiger

     Geen enkele speler is verplicht zich te laten vertegenwoordigen door een erkende agent.

     De Standaard,

     VTB verkoopt zijn producten via 32 eigen kantoren en 60 erkende agenten.

     De Standaard,

     Proximus koos er totnogtoe voor de abonnementen rechtstreeks aan de klanten te verkopen, in de telefoonwinkels of langs erkende agenten.

     De Standaard,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    • subagent

    Als deel van een afleiding


    • agentje

    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • afhandelingagent
    • ANP-agent
    • BAE-agent
    • bankagent
    • betalingsagent
    • boekingsagent
    • deviezenagent
    • Dexia-agent
    • distributieagent
    • FIFA-agent
    • filmagent
    • gelegenheidsagent
    • handelsagent
    • HSA-agent
    • immobiliënagent
    • inningsagent
    • kunstagent
    • luchtvaartagent
    • luchtvrachtagent
    • Metropolitanagent
    • patentagent
    • persagent
    • postagent
    • pr-agent
    • prijsagent
    • productschapsagent
    • projectagent
    • publiciteitsagent
    • publicrelationsagent
    • reclameagent
    • Recordagent
    • reisagent
    • reisbureauagent
    • Renaultagent
    • Ruslandagent
    • scheepsagent
    • scheepvaartagent
    • spelersagent
    • Springeragent
    • stoffenagent
    • textielagent
    • theateragent
    • tijdschriftagent
    • topagent
    • transferagent
    • tussenagent
    • Twin Peaksagent
    • vastgoedagent
    • verbindingsagent
    • verkoopagent
    • verzekeringsagent
    • voetbalagent
    • vrachtagent
    • wervingsagent
    • wisselagent

    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • agentennet
    • agentenselectie

    B - Met hoofdletter

    Agent 1.0

    ((vooral) in Nederland, overheid)

    iemand die voor zijn beroep verantwoordelijk voor het financieringsbeleid van Nederland; directeur van het Agentschap, een onderdeel van het ministerie van Financiën in Nederland; Agent van Financiën; ook: de titel van Agent van Financiën
    Komt voornamelijk voor in de verbinding Agent van Financiën.

    Algemene voorbeelden


    Een deel van de Dutch Treasury Certificates (DTC's) - papier dat de Agent in het laatste kwartaal van vorig jaar bij het bankwezen heeft geplaatst - werd tegen marktconforme prijzen voor een periode van een maand door de Agent van geldmarktpartijen teruggekocht.

    NRC,

    Erik Wilders staat als Agent aan het hoofd van het Agentschap, ook bekend als Dutch State Treasury Agency (DSTA). Een van de belangrijkste taken van het Agentschap is de voorbereiding en uitvoering van het financieringsbeleid, en om namens de Staat transacties uit te voeren in financiële markten. Andere verantwoordelijkheden van het Agentschap betreffen de aanbesteding van het betalingsverkeer van het Rijk en het schatkistbankieren. Het Agentschap is een integraal onderdeel van het ministerie van Financiën.

    http://www.dsta.nl/Organisatie/Organisatieschema_Agentschap/Erik_Wilders

    Vaste verbindingen


    Agent van Financiën


    1. ((vooral) in Nederland)
     iemand die voor zijn beroep verantwoordelijk is voor het financieringsbeleid van Nederland; directeur van het Agentschap, een onderdeel van het ministerie van Financiën in Nederland

     Semagram


     Een Agent van Financiën…

     is een persoon

     • [Groep] staat aan het hoofd van het Agentschap, een onderdeel van het ministerie van Financiën in Nederland
     • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is verantwoordelijk voor het financieringsbeleid van Nederland
     • [Deskundigheid of vaardigheid] weet veel van financiën en economie en is goed met cijfers
     • [Activiteit of handeling] bereidt het financieringsbeleid van Nederland voor, voert het uit en controleert het

     Het Agentschap is een integraal onderdeel van het ministerie van Financiën. Het Agentschap is opgericht op 1 mei 1841. De naam 'Agent van Financiën', waarmee de positie van directeur wordt aangeduid, is nog ouder en gaat terug tot de Franse periode van rond 1798.

     http://www.dsta.nl/Organisatie/Organisatieschema_Agentschap/Erik_Wilders

     Vorige week heropende de Agent van Financiën, die voor het Rijk de financiering op de kapitaalmarkt verzorgt, de dertigjarige staatslening van 1993 voor extra intekening door beleggers.

     NRC,

     De Agent van Financiën laat zich in toenemende mate gelden als professionele partij op de Nederlandse geldmarkt.

     NRC,

     De inschrijving op de lening, die wordt verzorgd door de Agent van financiën, die voor de staat de operaties op de kapitaalmarkt verzorgt, begint maandag.

     NRC,

     De vervolguitgifte van de 6,5 procent 10-jarige lening Staat der Nederlanden 1993 heeft volgens de agent van financiën drs H. Bevers, slechts een "povere" 1,2 miljard gulden opgebracht.

     NRC,

     Een medewerker van de Agent van het ministerie van financiën brengt de grote belangstelling voor de staatslening in verband met de verhouding tussen de Duitse en Nederlandse rendementen, "waardoor afscheid wordt genomen van de andere muntsoorten".

     NRC,

    C - Met Engelse uitspraak

    agent 1.0

    (wetenschap in het algemeen, economie [wetenschap], evolutiebiologie [fauna], computers algemeen, psychologie [wetenschap], biologie [wetenschap])

    zelfstandig opererende eenheid in een model, bijvoorbeeld in een wetenschappelijk model dat economie, evolutie of sociale interactie verklaart, en dat vaak door software gesimuleerd kan worden

    Betekenisbetrekking


    Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

    Semagram


    Een agent…

    is een abstracte eenheid

    • [Geheel] behoort tot een model, een denkbeeldig model of software
    • [Functie] simuleert een levend wezen, zodat het model kan nagaan hoe mensen of dieren handelen
    • [Activiteit of handeling] kan in het model zelfstandig handelen
    • [Gebruikswijze] wordt bv. gebruikt in speltheorie of economische modellen
    • [Gebruiker] wordt gebruikt door wetenschappers

    Algemene voorbeelden


    Coördinatie van gedrag zoals in kuddes van dieren of zwermen vogels kan ons eveneens inzicht geven in het type informatieverwerking dat nodig is voor de coördinatie van het gedrag van autonome actoren in een software omgeving (voor een dergelijke factor gebruiken we meestal de term 'agent', in het Engels uitgesproken).

    http://www.ai.rug.nl/sg/1.html

    In het begin van de jaren '90 ontstaat een ontwikkeling in de speltheorie, evolutionaire speltheorie, die probeert te beschrijven hoe zulke agents in de realiteit beslissingen nemen in complexe omgevingen waarin ze bovendien interageren met andere agents.

    http://www.researchportal.be/project/leren-in-multi-agent-systemen-(VUB_19794)/collaboration.html

    Economie en Overheid. Deze richting heeft oog voor de aanwezigheid van de overheid als één van de belangrijkste agenten in de economie.

    http://www. econ. kuleuven. ac. be/ew/admin/Het%20Departement%20Economie. htm

    Speltheorie bestudeert situaties waarin meerdere agenten met mogelijk conflicterende doelen optreden. De niet-coöperatieve speltheorie houdt zich voornamelijk bezig met het modelleren van de strategische interactie tussen de agenten. In de coöperatieve speltheorie worden de onderliggende strategische procedures buiten beschouwing gelaten.

    http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/20136/3/3abstract_dutch.pdf

    Bovendien bestaat het gevaar dat er een kat-en-muis-spel zonder einde ontstaat waarbij de financiële agenten telkens nieuwe gaatjes vinden om de taks te ontlopen terwijl de takserende overheid bezig blijft met die gaatjes te dichten.

    http://www.wereldwijd.be/archief/archief.htm,

    Hierbij gaat men uit van economisch rationele agenten en een perfect geïnformeerde markt, waardoor deze kostencurve een soort theoretische efficiëntiegrens aangeeft.

    http://www.kleurrijkvlaanderen.be/doc/serv_discussienota_milieu_en_innovatie.pdf,

    Vaste verbindingen


    economische agent


    1. De economische agenten zien echter dat de overheid er dan baat bij kan hebben de geldgroei te laten toenemen. Zodoende zal er weinig geloof gehecht worden aan een aangekondigde anti-inflatie politiek en zullen de inflatieverwachtingen hoger komen te liggen, wat dan zal resulteren in een effectief hogere inflatie.

     http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/macrofin/geldtheorie/Hoofdstuk8.PDF

     Niet alleen werknemers en zelfstandigen, maar ook andere categorieën van EU-onderdanen die geen economische agenten zijn, kunnen zich thans beroepen op bepaalde deelaspecten van het vrij personenverkeer.

     http://www.belspo.be/belspo/fedra/acrobat/se01_n.pdf,

     Het derde ingrediënt bestaat uit drie coördinatiemechanismen, die transacties tussen economische agenten mogelijk maken: concurrentie (prikkels), controle (hiërarchie) en coöperatieve ruil (samenwerking tussen een beperkt aantal agenten gedurende een relatief lange periode).

     http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

     Een claim kan zich voordoen wanneer een increment event niet direct gelinkt is aan een decrement event. Dit tijdelijk onevenwicht wordt dan opgevangen door een claim tussen economische agents.

     http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/392/193/RUG01-001392193_2010_0001_AC.pdf,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    • multiagent

    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • sturingsagent
    • uitvoeringsagent

    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • agentgebaseerd
    • agentgeoriënteerd

    agent 2.0

    (computers algemeen, computer, software, computers en internet [computer], ICT overig [informatie algemeen])

    op patroonherkenning gebaseerd, zelfstandig werkend softwareprogramma dat bijvoorbeeld ingezet wordt om internetsites op relevante informatie te scannen; softwareagent

    Betekenisbetrekking


    Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

    Semagram


    Een agent…

    is software

    • [Waarneembaarheid] is soms gekoppeld aan een figuurtje op je scherm dat je helpt en wordt dan ook wel een 'avatar' genoemd
    • [Functie] verricht zelfstandig handelingen op een computer, vaak het verzamelen van informatie
    • [Medium] draait op een computer

     Algemene voorbeelden


     Computer Associates heeft voor een andere oplossing gekozen: een combinatie van regelgebaseerde systemen, neurale netwerken en agents, softwareprogramma's die op basis van patronen beslissingen kunnen nemen. Dergelijke agents moeten wel eerst getraind worden. Experts moeten 'neugents' (samentrekking van neural networks en agents) vertellen welke gegevens belangrijk zijn en welke niet.

     NRC,

     Bovendien is zo'n profiel al aan een bepaalde gebruiker gekoppeld, zodat ook bij die persoon behorende gegevens over het gewicht van zoektermen, zoals die in een probabilistisch systeem worden gebruikt, makkelijk bij het profiel bewaard kunnen worden. De eerder beschreven terugkoppelingsmechanismen voor de gewone zoekfunctie zijn dan ook eveneens in de "agents" geïmplementeerd.

     http://www.onlineconferentie.nl/

     Deze agents fungeren als een soort privé-secretaris die namens hun gebruiker allerlei zaken voor hem regelen, variërend van het zoeken van een geschikte baan tot het boeken van een vakantie.

     http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

     Agents zijn applicaties die autonoom beslissingen en acties kunnen ondernemen. Gericht zijn om een beleid te volgen en conflicten kunnen managen. Deel uitmaken van een web en zich richten op kennis en taak verdeling.

     http://semanticweb.hku.nl/index.php?p=information

     Adaptief zijn veronderstelt dat de agent een leervermogen heeft. Een goede agent heeft enige domeinkennis maar leert wat de gebruiker zou willen doen gebaseerd op handelingen van de gebruiker. Dergelijke internetagents moeten nog grotendeels worden ontwikkeld.

     http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/semantisch.html,

     Zij die het opnemen voor portals, engines, agents en filters (niet in de laatste plaats de aanbieders van deze software zelf) doen meestal een beroep op de culturele waarde van de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige informatie.

     http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • intelligente agent
     • intelligente agenten
     • intelligente agents

     Bob is een eerste stap op weg naar de elektronische huisknecht, een intelligent programma dat voor de gebruiker klusjes opknapt, zoals het zoeken van informatie in gegevensbestanden. Computerfabrikant Apple is van plan om volgend jaar zo'n 'intelligent agent' - Copland of Gershwin - op de markt te brengen.

     NRC,

     Het sleutelgegeven hierbij is en blijft de interactiviteit, een functionaliteit die nu ook snel geautomatiseerd dreigt te worden, via de z.g. intelligente agenten en dito analysetools.

     http://www.kvab.be/werking/cawet/cawet_inf/ngt.htm,

     Er is de jongste maanden weer veel te doen rond intelligente software, intelligente agents, intelligente zakapparaatjes en ga zo maar door.

     De Standaard,

     Intelligente agents zijn kleine software programma's die het internet afstruinen om informatie te vinden die beantwoordt aan de instructies van hun gebruikers. Agents zijn dus semi-autonome computerprogramma's die de gebruiker assisteren bij de omgang met computerapplicaties.

     http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/semantisch.html,

     Dit soort informatie kan gezocht worden met behulp van information retrieval-methoden, zoals bijvoorbeeld door gebruik van zoekmachines en het op de resultaten toepassen van informatiefiltering, of door gebruik van intelligente agents, die op de achtergrond informatie verzamelen en deze op periodieke basis aan de gebruiker presenteren.

     http://www.wrr.nl/admin/pdf/voorstudies/v110.pdf

     Als zo'n intelligente agent in de vorm van een herkenbaar persoontje op uw scherm verschijnt, spreken we van een avatar.

     De Standaard,

     • automatische agenten
     • digitale agenten

     Als men op dit moment relevante informatie uit informatiebronnen wil halen is dit alleen maar mogelijk door menselijk bladeren ('surfen') en lezen. De automatische agenten missen immers elke common sense kennis die vereist is om dergelijke informatie uit tekstuele representaties te halen, en zij zijn niet in staat om informatie die verspreid is over verschillende bronnen te integreren.

     http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/semantisch.html,

     Ik geloof dus niet in digitale agenten en avatars, in sprekende computers en eigenwijze paperclips.

     De Standaard,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     • multiagent

     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • gebruikersagent
     • gossipagent
     • indexagent
     • internetagent
     • newsagent
     • softwareagent
     • webagent

     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • agentgebaseerd
     • agentgeoriënteerd
     • agenttechnologie

     agent 3.0

     afbeelding

     Bron: FiveOne51
     (CC BY-SA 3.0)

     iemand die voor zijn beroep als telefonist in een callcenter werkt; callcentermedewerker die telefoontjes beantwoordt; callcenteragent

     Semagram


     Een agent…

     is een persoon

     • [Uiterlijk] draagt een headset
     • [Plaats] werkt in een callcenter
     • [Activiteit of handeling] belt mensen en houdt dan enquêtes om informatie te vergaren of probeert producten te verkopen of wordt gebeld als een klantendienst en helpt dan mensen met een vraag of probleem
     • [Instrument] belt met hulp van een computer met telefoonverbinding en een headset
     • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep
     • [Waardering] wordt als enquêteur en verkoper niet gewaardeerd omdat vaak onder etenstijd gebeld wordt en mensen niet op zulke telefoontjes zitten te wachten

     Algemene voorbeelden


     Afhankelijk van de vraag leggen de agents, de telefonisten, stap voor stap de handelingen uit. Voor de agents is geduldig zijn erg belangrijk. Meenhorst: "Mensen schrijven bijvoorbeeld mee zodat ze niet nog een keer hoeven te bellen. Ook kunnen ze gelijk uitproberen of het lukt terwijl de agent aan de telefoon blijft hangen." De agents geven wel alleen hulp bij vragen over computers, videorecorders en mobiele telefoons.

     Het Parool,

     "Het is zo verdomd belangrijk dat de sfeer in de tent goed is", zegt manager T. Rouwen van het call centre in Arnhem. Hij loopt langs de dames - agents zegt Rouwen - die met hun koptelefoontje op achter de computer zitten en wijst op de verstelbare tafels, de voetenbankjes en armsteunen.

     NRC,

     Gelukkig zie je de taak van call centers steeds meer veranderen van een telefoon-doorsluispunt naar een interactie-centrum, waar het gevoel van de klant omtrent een bedrijf wordt bepaald. Want agents staan het dichtst bij de klant; ze spreken hen als eerste en bepalen of de klant zich al dan niet correct behandeld voelt en of zij de kwaliteit van het gesprek als goed ervaren.

     http://www.brandtpr.nl/

     Wij hebben 5 miljoen klanten en op acht locaties zitten totaal 4.000 agents die ons contact met de klanten onderhouden.

     http://www.brandtpr.nl/

     Combinatiemogelijkheden


     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: in

     • agents in callcenters

     Systemen om de kwaliteit van klantbehandeling door agents in call centers te meten en te verbeteren zijn technologisch voorhanden.

     http://www.brandtpr.nl/

     Voorzetsel: van

     • agents van callcenters

     Jennifer verwacht overigens dat agents van call centers de telefoon steeds vaker zullen moeten laten voor wat hij is: meer en meer loopt de communicatie van bedrijven via e-mail, internet en chat-boxen.

     http://www.brandtpr.nl/

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • callcenteragent
     • telefoonagent