agnost


agnost 1.0

iemand die het niet mogelijk acht om het bestaan of niet-bestaan van hogere machten aan te tonen

Semagram


Een agnost…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Laten we trouwens hopen dat ze niet bestaan, want de goden en geesten uit de meeste religies hebben, om het eens zachtjes uit te drukken, een niet zo prettig karakter. Het mag dus duidelijk zijn: de meeste transhumanisten zijn atheïst of agnost (atheïsten zijn meestal om morele redenen wat feller gekant tegen religie dan agnosten, die meer de nadruk op het "ik weet het niet" leggen).

   http://www.transcedo.org/

   Hoewel ik zelf agnost ben, ben ik ervan overtuigd dat godsdienst een zeer belangrijke sociale rol vervult, en op een niet te evenaren manier het geestelijk leven behoedt en een morele leidraad is voor het overgrote deel van de mensen, die in een puur wereldlijke cultuur zouden verdwalen, ontsporen en in een gevaarlijke morele crisis raken.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • een overtuigd agnost

   Het pleit is dan eigenlijk al beslecht. Huxley keert zich definitief af van de kerk en wordt een overtuigd agnost, een woord dat hij zelf introduceert.

   NRC,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Etymologie


   Vroegste datering1970