alarmbelprocedure


alarmbelprocedure 1.0

((vooral) in België, politiek)

procedure waardoor een taalminderheid in de Kamer of senaat in België een discriminerend wetsontwerp kan verhinderen

Semagram


Een alarmbelprocedure…

is een procedure

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft een procedure waardoor een taalminderheid in de Kamer of senaat in België een discriminerend wetsontwerp kan verhinderen

  Algemene voorbeelden


  De alarmbelprocedure werd in het leven geroepen bij het begin van de staatshervorming. Ze diende om al te gekke bokkensprongen van de nieuwe assemblées te vermijden. Als een vierde van de vergadering oordeelt dat een voorstel van decreet dreigt te botsen met de grondwet, kan een bijeenkomst worden gevorderd van de voorzitters van Kamer en Senaat, van het Vlaamse Parlement en van de Franse gemeenschapsraad.

  De Standaard,

  "De mensen willen het migrantenstemrecht niet", aldus Dewael [...]. De vice-premier riep op het migrantenstemrecht in het parlement af te handelen. Door de alarmbelprocedure (waardoor het dossier op de regeringstafel zou terecht komen) is Coveliers te ver gegaan. Laat het parlement de eindbeslissing nemen, aldus Dewael.

  Gazet van Antwerpen,

  Sp.a-ondervoorzitster Caroline Gennez noemde dergelijke procedure in strijd met de afspraken uit het regeerakkoord. Ook vice-premier Patrick Dewael (VLD) is geen voorstander van de alarmbelprocedure.

  Gazet van Antwerpen,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een alarmbelprocedure beginnen
  • een alarmbelprocedure gebruiken
  • een alarmbelprocedure inroepen
  • een alarmbelprocedure starten
  • een alarmbelprocedure toepassen

  De alarmbelprocedure kan toegepast worden als driekwart van de leden van een taalgroep in de Kamer meent dat de belangen van een gemeenschap geschaad worden.

  De Standaard,

  Voor vele Franstalige politici en waarnemers is het nauwelijks te geloven. Het financiële lot van hun hogescholen ligt vandaag even mee in de handen van Norbert De Batselier (SP), voorzitter van het Vlaamse parlement. Dat is te wijten aan de Franstalige liberaal Daniel Ducarme (PRL), die de alarmbelprocedure gebruikte om de nieuwe financieringsregeling voor de hogescholen te bestrijden.

  De Standaard,

  Van zodra het migrantenstemrecht in de senaatscommissie is goedgekeurd, bestaat de mogelijkheid om de alarmbelprocedure in te roepen.

  Gazet van Antwerpen,

  De Senaat liet zijn voorstel vallen, maar een parlementslid kan volgens het compromis een alarmbelprocedure starten als hij/zij meent dat het om een politieke vervolging gaat.

  De Standaard,

  In het parlement wordt een alarmbelprocedure ingevoerd die inhoudt dat de werkzaamheden worden opgeschort als drie vierden van de leden van een taalgroep van Kamer of senaat niet akkoord gaan met de gang van zaken.

  http://users.pandora.be/frankie.schram/inl/000.html

  met substantief ervoor


  • een soort alarmbelprocedure

  Het parlementslid zou via een soort alarmbelprocedure kunnen inroepen dat er sprake is van een politieke vervolging.

  De Standaard,