algemene vergadering van aandeelhouders


algemene vergadering van aandeelhouders 1.0

vergadering van een vennootschap waarbij verantwoording afgelegd wordt aan de aandeelhouders

Semagram


Een algemene vergadering van aandeelhouders…

is een vergadering

 • [Betrokkene] is er voor de aandeelhouders om zeggenschap in de onderneming uit te oefenen

  Algemene voorbeelden


  De gezamenlijke aandeelhouders zijn verenigd in de algemene vergadering van aandeelhouders. Tot die vergaderingen heeft iedere aandeelhouder toegang.

  http://www.notarislelystad.nl/

  Naast de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van bestuurders, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders nog een aantal andere belangrijke bevoegdheden. Het betreft hier onder meer de bevoegdheid om de statuten te wijzigen, nieuwe aandelen uit te geven en te besluiten tot ontbinding van de vennootschap.

  http://www.notarislelystad.nl/

  Vorige week vrijdag keurde de algemene vergadering van aandeelhouders het ondernemingsplan goed.

  De Standaard,

  Daarvan komt 400 miljoen van investeringskredieten, de rest van een kapitaalverhoging waarover de algemene vergadering van aandeelhouders zich op 26 januari moet uitspreken.

  De Standaard,

  Drs. A. Soetekouw is opgestapt als bestuurder van de stichting die de aandelen van Orco Bank beheert, zo is gisteren bekendgemaakt. Zijn positie was onhoudbaar geworden, nadat vorige week donderdag op een informatieve vergadering van aandeelhouders declaraties van de ex-bankier openbaar waren gemaakt.

  NRC,