als een vis in het water


als een vis in het water 1.0

helemaal op zijn of haar plaats; helemaal op zijn of haar gemak

Algemene voorbeelden


Ook was de Vlaamse minister-president als een vis in het water wanneer het over het Europa der regio's ging.

De Standaard,

Maar Arnold was hier als een vis in het water. Hij bewoog zich vrij door de ruime en weelderige vertrekken.

Je moet niet denken dat ik altijd bij je blijf, Hans Münstermann,

De laatste had zich in de drukte, het lawaai en de halfmondaine sfeer van het café altijd als een vis in het water gevoeld.

Emmeke, Jan Lampo,

Bart voelde zich in dit gezelschap als een vis in het water.

De hangende man, Koos van Zomeren,

Deze poloër en voorzitter van Tolhekke gaf na zijn verkiezing aan zich 'als een vis in het water te voelen'.

Meppeler Courant,

Ik heb in het verleden bij Philips soms in moeilijke situaties gezeten. En ik heb me daar toch als een vis in het water gevoeld en er geen probleem mee gehad in een lastige situatie te doen wat er van me verwacht werd.

NRC,

Hij snuffelt met kennelijk plezier door zijn rijk gestoffeerde collectie, als een vis in het water beweegt hij zich door zijn enorme museale rijk.

NRC,

Die Italiaanse connectie verklaart waarom hij zich altijd als een vis in het water bewoog in de Belgisch-Italiaanse kolonie in Luik en omstreken.

De Standaard,

In zijn, op westerse leest geschoeide, campagne bewoog Kwasniewski zich als een vis in het water, hij was één met de chefs en één met de man in de straat.

De Standaard,