ambachtsschool


ambachtsschool 1.0

((vooral) in Nederland)

middelbare school waar men een opleiding voor een specifiek ambacht kan volgen

Semagram


Een ambachtsschool…

is een school; is een instelling

   Algemene voorbeelden


   Naarmate de industrialisatie verder voortschreed, kregen de ambachtsscholen namelijk te maken met een ontwikkeling waarbij een alsmaar groeiend deel van het curriculum in beslag werd genomen door algemeen vormende vakken.

   http://www.pedagogiek-online.nl/publish/articles/000072/article_content.htm,

   Op een ambachtsschool in Rotterdam leerde hij affiches en letters schilderen.

   NRC,

   Hoogstens mochten jongens 'met hersens' na de zesde klas naar de ambachtsscholen en fabrieksscholen. Officieel mocht je nog niet werken nadat je van school afkwam - de meeste leerlingen bleven een, twee keer zitten en bereikten zo de juiste leeftijd -, maar daar waren in de textielfabriek allerlei oplossingen voor.

   De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

   Ik heb heimwee naar de oude ambachtsschool waar leerlingen echt liefde voor een bepaald vak werd bijgebracht.

   NRC,

   Martinus vond zich, ondanks dat hij op de ambachtsschool gezeten had, niet het type doe-het-zelver.

   http://www.dbtv.nl/HTM/interview_jan_martinus.htm,