animaal


animaal 1.0

dierlijk

Algemene voorbeelden


Heel veel mensen leefden op een trap van ontwikkeling waarop een nesjomme nog bezig was zich te vormen. De meesten waren nog niet eens daaraan toe. Dat waren animale wezens, zonder een greintje innerlijke vrijheid en zelfbewustzijn; volgelingen, onderworpen aan instincten, die dwangmatig tot handelen werden gedreven en die zich volstrekt niet bewust waren van de implicaties.

Alles wat het geval is, Milo Anstadt,

De stugheid van zijn vader, de angsten van zijn moeder, de bijna animale veerkracht van zijn grootmoeder worden op intens liefdevolle wijze beschreven, als een late vervulling van het gebod 'Eert Uw Vader en Uw Moeder'.

NRC,

Om in de animale bedreigingen te blijven: er ligt ook nog een adder onder het gras.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • animale drift
  • animale impuls
  • animale opwinding
  • animale virologie

Hebben vrouwen dan echt geen animale driften?

Sluitingstijd, Vincent Neyt,

Vooral in de humane en animale virologie wordt al op veel grotere schaal gebruik gemaakt van PCR diagnostiek naast ELISA.

http://library.wur.nl/way/bestanden/clc/1838178.pdf,

Er waren genoeg dingen waarmee hij zich gelukkig kon prijzen als hij over Sepulveda Boulevard reed — de palmen, het licht van de oceaan en de animale opwinding om in brede stromen zonder brokken de stad uit te rijden — maar het meest gelukkig prees hij zich met het feit dat hij nooit meer iets met een Nederlandse vrouw hoefde te hebben.

Gouden bergen, Herman Stevens,

'Toen ik ook 's morgens, onmiddellijk na het opstaan en nog vóór het ontbijt, begon te drinken, sloeg de onrust om in angst. Weerloos voelde ik mij overgeleverd aan een organische kwaal, een behoefte die, onafhankelijk van mijn wil, in mijn lichaam woekerde [...]. Het drinken werd een soort animale drift.'

Roger van de Velde, een blik door door het tralieluik, Stefan Brijs,

Zou Leopold door sleutelgaten gluren? Of was hij een spiritualist, een ideokraat, die de demonen van de zinnelijke wereld met de bliksemende ontladingen van zijn briljant intellect elektrokuteerde? Of was hij zonder meer 'abnormaal', een man zonder animale impulsen, een bovenmenselijk gedrocht in feite?

Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

Minder snel verloopt de genetische adaptatie van DNA virussen, en nog minder snel de genetische aanpassing van de gastheer. Praktische consequenties die aan deze inzichten kunnen worden ontleend hebben voornamelijk betrekking op het zoveel mogelijk beperken van transmissie. Kennis omtrent de determinanten van transmissie is daarbij onmisbaar, evenals brede kennis van de animale en humane virologie.

http://www.isis.rivm.nl/inf_bul/,

met ander, nevengeschikt adjectief


  • humane en animale
  • animale en humane

Door toename van het waterpeil steeg het aantal muskieten, de vector voor Rift Valley fever virus, en nam lokaal de humane en animale bevolking in dichtheid toe.

http://www.isis.rivm.nl/inf_bul/,

Minder snel verloopt de genetische adaptatie van DNA virussen, en nog minder snel de genetische aanpassing van de gastheer. Praktische consequenties die aan deze inzichten kunnen worden ontleend hebben voornamelijk betrekking op het zoveel mogelijk beperken van transmissie. Kennis omtrent de determinanten van transmissie is daarbij onmisbaar, evenals brede kennis van de animale en humane virologie.

http://www.isis.rivm.nl/inf_bul/,