apotheker


apotheker 1.0

afbeelding

Bron: Fredd Thompson
(CC BY-SA 2.0)

iemand die voor zijn beroep in een apotheek medicijnen verkoopt die ofwel kant en klaar door de farmaceutische fabriek worden aangeleverd, ofwel ter plekke door de apotheker worden gemaakt en die op recept door een arts voorgeschreven kunnen zijn

Semagram


Een apotheker…

is een persoon

 • [Uiterlijk] draagt vaak een witte jas, maar soms ook gewone kleren
 • [Plaats] werkt in een apotheek
 • [Deskundigheid of vaardigheid] heeft een specifieke opleiding gehad
 • [Geslacht] is mannelijk of vrouwelijk
 • [Activiteit of handeling] verkoopt allerlei medicijnen
 • [Betrokkene] werkt indirect samen met een arts die vaak recepten voor de medicijnen schrijft en wordt vaak bijgestaan door een of meerdere apothekersassistenten
 • [Instrument] werkt met vitrinekasten waarin medicijnen staan en heeft soms ook extra potjes, bokalen en flesjes
 • [Object ontstaan] maakt soms ook zelf poeders of zalfjes
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep
 • [Bevoegdheid] mag ook medicijnen verkopen waarvoor de koper een recept nodig heeft

Algemene voorbeelden


De apotheker is de geneesmiddelendeskundige, die vanuit zijn kennis en deskundigheid op het gebied van geneesmiddelen, met inbegrip van de werking, bereiding en distributie ervan, een goede farmaceutische patiëntenzorg en een rationele, doelmatige farmacotherapie bevordert.

http://www.knmp.nl/Binnenwerk.pdf,

Het aantal banen waar een apotheker in de farmaceutische industrie kan ingeschakeld worden is immers enorm.

http://www.vub.ac.be/downloads/sg-apo.pdf,

De belangrijkste taak van de apotheker toen was het bereiden van de geneesmiddelen. Tegenwoordig worden veel geneesmiddelen door de farmaceutische industrie gemaakt, maar in speciale gevallen is de apotheker ook nu nog zeer goed in staat een medicijn op maat van de patient zelf te bereiden. In de loop der jaren is het werk van de apotheker veranderd: stond hij vroeger dag in, dag uit in zijn vijzel te stampen, nu houdt hij zich veel meer bezig met de begeleiding van de geneesmiddelgebruiker en de voorlichting over medicijnen.

http://www.uwapotheker.be/apokrant/apokrant01/pagina1.html#tekst1_1_1,

Het klassieke 'de arts schrijft voor, de apotheker levert af' is een te simpele voorstelling van zaken, zoals blijkt uit bovenstaande opsomming.

http://www.knmp.nl/Binnenwerk.pdf,

Magistrale bereidingen zijn geneesmiddelen die de apotheker zelf vervaardigt.

De Standaard,

Er zijn tamelijk veel vrouwelijke apothekers en een behoorlijk aantal van hen kiest bewust voor parttimewerk, wat binnen een bestaande apotheek dikwijls geen probleem vormt.

http://www.vub.ac.be/downloads/sg-apo.pdf,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een apotheker raadplegen
 • een apotheker om advies vragen

Raadpleeg altijd je arts of apotheker indien je twijfelt.

http://www.bivv.be/main/VeiligRijden/Verkeerstips.shtml?language=nl

Je kunt ook je apotheker of huisarts raadplegen als er onduidelijkheden zijn over bijvoorbeeld de duur tussen inname van de pil en het braken/de diarree.

http://www.e-condooms.nl/

De patient haalt er zijn geneesmiddelen, met of zonder doktersbriefje, of vraagt de apotheker om advies bij bijvoorbeeld incontinentieproblemen of huis-tuin-en-keuken-kwalen.

http://www.uwapotheker.be/apokrant/apokrant01/pagina1.html#tekst1_1_1,

met adjectief ervoor


 • Amsterdamse apothekers
 • een Brusselse apotheker
 • een Vlaamse apotheker

Het bleek toen dat het met de kennis en de bevoorrading van de Amsterdamse apothekers erbarmelijk was gesteld.

NRC,

Het is wellicht hèt moment om het werk van een Brusselse apotheker op rust van naderbij te bekijken.

http://www.amivrihomeo.be/pagesn/nederlands.html

Een van de spelers kreeg medicijnen waar de Vlaamse apotheker verschrikt een sticker 'vergif' op plakte.

De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

 • zelfstandige apothekers

De zelfstandige apothekers hadden de publicatie van de enquête in kort geding laten verbieden omdat ze de opiniepeiling niet meer dan verkapte reclame vonden.

De Standaard,

Dit mag je niet zomaar beschouwen als een noodoplossing voortvloeiend uit de vestigingswet die voor zelfstandige apothekers, net als voor tal van andere zelfstandige en vrije beroepen, van kracht is.

http://www.vub.ac.be/downloads/sg-apo.pdf,

Wil men naast ketens ook zelfstandige apothekers op de markt houden en daarbij ook jongeren een kans gunnen, dan dient er iets aan de 'goodwill' bij apothekers te worden gedaan.

http://www.knmp.nl/Binnenwerk.pdf,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


(Synoniem in België is apotheker van wacht.)
 • een dienstdoende apotheker

Het callcenter verwijst dan niet alleen door naar de dichtstbijzijnde apotheek van wacht, maar u wordt ook meteen telefonisch doorverbonden met de dienstdoende apotheker. De apotheker van wacht staat de patiënt onmiddellijk telefonisch te woord.

http://www.aposite.be/coenen3570/?page=63

's Nachts, als er maar één apotheek open is, is het netwerk wél toegankelijk voor de dienstdoende apotheek.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/742030/2003/04/03/NMa-verdenkt-acht-apotheken-in-Assen-van-verboden-prijsafspraken.dhtml,

De voorgeschiedenis: op 4 juni legde een deurwaarder op last van Stedenbouw de werken aan de doortocht in Paal stil na een klacht van de eigenaar van de apotheek (niet te verwarren met de dienstdoende apotheker).

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=QB2T7I1J,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • gediplomeerde apothekers
 • gekwalificeerde apothekers

De organisatie vreest dat hierdoor de geneesmiddelenverdeling zal worden gedomineerd door de commercie. Daarom stelt zij voor dat alleen gediplomeerde apothekers een apotheek in eigendom kunnen krijgen.

De Standaard,

De distributie van de meeste zelfzorgmiddelen hoort in handen te blijven van gekwalificeerde apothekers.

http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • apotheker van beroep

Hij was apotheker van beroep en zag de noodzakelijkheid van een plaatselijk ziekenhuis in.

Meppeler Courant,

Nemen wij alleen maar het honderdduizend gulden kostende toilet aan het Zuideindigerpad dat vorig jaar op ceremoniele wijze werd ingeplast door onze wethouder van cultuur [...]. Alleen de doktoren en apothekers ageerden er fel tegen en onder leiding van burgemeester Knoppers, die zelf apotheker van beroep was, probeerden zij er wat aan te doen.

Meppeler Courant,

Het in Trikale gevestigde Kertus is een familiebedrijf van de derde generatie. Vader Stephanos Koulouridas, apotheker van beroep, heeft de apotheek jaren geleden overgenomen van zijn vader.

www.analist.be/reports/arseus-2008.pdf,

((vooral) in België. Synoniem in Nederland en België is de dienstdoende apotheker.)
 • apotheker van wacht

De inwoners konden steeds terecht bij een apotheker van wacht uit de regio As-Opglabbeek-Opoeteren.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=B32K2RUS,

Overdag kan hij via dat nummer (24 op 24 uur bereikbaar) informeren naar de apotheker van wacht in zijn buurt. Belt hij dat nummer na 22.00 uur, dan wordt hij niet alleen doorverwezen naar de dichtstbijzijnde apotheek van wacht, maar wordt hij ook meteen telefonisch doorverbonden met de dienstdoende apotheker.

www.listel.be/dl.php?file=ftp/pkPOPLanaken2010-1.pdf,

Als je op bivak gaat moet je weten: wie de dokter van wacht is; wie de apotheker van wacht is; wie de tandarts van wacht is; waar het dichtstbijzijnde ziekenhuis is.

http://www.jeugdwerknet.be/spelensite/doc/Cursus/c10.htm

Medische wachtdienst. Er worden geen namen van dokters of apothekers van wacht meer opgegeven. Na het vormen van het centrale wachtnummer krijgt men een afspraak met de dokter van wacht van de respectieve wijk (enkel in het weekend en op feestdagen).

http://www.gent.be/

in voorzetselgroep


 • raad vragen aan een apotheker

Vraag bij het samenstellen van jouw reisapotheek ook steeds raad aan je arts of apotheker voor het kiezen van de producten die je zal meenemen.

http://safier.studentenweb.org/medischeinfo.htm

Vraag raad aan uw apotheker.

http://www.uwapotheker.be/apokrant/apokrant12/pagina1.html,

Vraag bij twijfel raad aan de apotheker.

http://www.jeugdwerknet.be/spelensite/doc/Cursus/c10.htm

 • opleiding tot apotheker

De opleiding tot apotheker verschaft een polyvalente wetenschappelijke basis die tegemoet komt aan een waaier van professionele activiteiten met name de officina maar ook de industrie, het ziekenhuis, het onderzoek, de administratie of het onderwijs.

http://aivwww.rug.ac.be/Studentenadministratie/Studiegids/2001/NL/INDEX.HTM

Naast de academische opleiding tot apotheker zijn er enkele niet-academische opleidingen die met farmacie verband houden.

http://www.vub.ac.be/downloads/sg-apo.pdf,

Het voorschrijven van geneesmiddelen is op basis hiervan dus het logische werkterrein van de arts. Dat is goed. Er is ook niet aan alle basisvoorwaarden voldaan binnen de opleiding tot apotheker om deze verantwoordelijkheid over te nemen.

http://www.nki.nl/actueel.htm,

met eigennaam


"We zijn zeker bereid om onze medicinale cannabis ook aan andere landen te leveren," aldus apotheker Wim Scholten, hoofd van het BMC.

Rotterdams Dagblad,

"Niet alleen patienten behoren tot de lezersgroep van de Apotheekkrant, ook mensen die geen geneesmiddelen gebruiken zullen artikelen aantreffen die hen interesseren", aldus apotheker De Munck die hoopt dat elke apotheekbezoeker de schat aan informatie mee naar huis neemt "en leest natuurlijk".

http://www.uwapotheker.be/apokrant/apokrant01/pagina1.html#tekst1_1_1,

Die nacht kon apotheker Van Zeebrecht de slaap niet vatten.

Martha, Lut Ureel,

met ander, nevengeschikt substantief


 • artsen en apothekers
 • artsen, farmacologen en apothekers
 • arts of apotheker
 • dokter en apotheker
 • dokters en apothekers
 • huisarts of apotheker

Het BCG-rapport doet over formularia nog een andere uitspraak die van weinig inzicht in de dagelijkse praktijk van artsen en apothekers getuigt.

http://www.knmp.nl/Binnenwerk.pdf,

Omgekeerd gaan Indonesische artsen, farmacologen en apothekers regelmatig naar Nederland.

http://www.lumc.nl/1080/archief/2002/20020906.html,

Mensen die geneesmiddelen nemen zonder of met voorschrift moeten bij hun arts of apotheker nagaan of ze veilig alcohol kunnen drinken.

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbacksub029,

Hij geeft toe dat sommige families moeilijk dokter en apotheker kunnen betalen.

De Standaard,

Ik kan niet tolereren dat dokters en apothekers met hun titel en status vertrouwen wekken maar het gebruiken voor iets anders.

http://www.pz.nl/akb/

Ook werd verteld welke vragen men aan de huisarts of apotheker kan stellen en hoe men ze het beste kan stellen.

Meppeler Courant,

 • drogist of apotheker

Nu nog staan deze zogeheten zelfzorgmiddelen verplicht achter een balie en moet een drogist of apotheker ze aanreiken.

De Telegraaf,

Het is het doel van de registratie om de kwaliteit van homeopathische geneesmiddelen te waarborgen. Vraag ernaar bij de fabrikant of bij uw drogist of apotheker.

http://www.vsminfo.nl/consumnt/index.htm

In de loop der jaren is het beroep van de 'crudener' versnipperd. Een gedeelte werd later kruidenier genoemd, een ander gedeelte drogist of apotheker.

http://www.drogisterijmuseum.nl/collectie/index.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • arts-apotheker
 • collega-apotheker
 • dorpsapotheker
 • gasthuisapotheker
 • hoofdapotheker
 • hospitaalapotheker
 • huisapotheker
 • industrieapotheker
 • internetapotheker
 • KNMP-apotheker
 • leerling-apotheker
 • legerapotheker
 • niet-apotheker
 • officina-apotheker
 • stadsapotheker
 • ziekenhuisapotheker

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


 • apotheker-bioloog
 • apothekersalcohol
 • apothekersantwoord
 • apothekersassistent
 • apothekersassistente
 • apothekersbedrijf
 • apothekersberoep
 • apothekersbevoegdheid
 • apothekersbokaal
 • apothekersbond
 • apothekersbranche
 • apothekerscampagne
 • apothekerscoöperatie
 • apothekersdiploma
 • apothekersdochter
 • apothekersdoosje
 • apothekersfederatie
 • apothekersflesje
 • apothekersgezin
 • apothekershandboek
 • apothekersjaar
 • apothekersjas
 • apothekerskartel
 • apothekerskast
 • apothekerskosten
 • apothekerskruis
 • apothekerslaboratorium
 • apothekersleerling
 • apothekersmarge
 • apothekersmarkt
 • apothekersmes
 • apothekersopleiding
 • apothekersorganisatie
 • apothekerspot
 • apothekerspraktijk
 • apothekersprijs
 • apothekersrek
 • apothekersrekening
 • apothekersschaal
 • apothekersskink
 • apothekersspul
 • apothekersstand
 • apothekersstudie
 • apothekerstaak
 • apothekerstoog
 • apothekersvennootschap
 • apothekersvereniging
 • apothekersvergoeding
 • apothekersvoorraad
 • apothekersvriend
 • apothekersvrouw
 • apothekersweduwe
 • apothekersweegschaal
 • apothekerswiet
 • apothekerswinkel
 • apothekerszalf
 • apothekerszoon
 • apotheker-uitbater

apotheker 1.1

winkel waar door een apotheker al dan niet op recept verstrekte geneesmiddelen worden verkocht, die hetzij kant en klaar door de farmaceutische fabriek worden aangeleverd, hetzij ter plekke door de apotheker en/of de apothekersassistenten worden bereid; apotheek

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

Semagram


Een apotheker…

is een winkel

   Algemene voorbeelden


   Kathleen Van Brempt diende een amendement in over de continue bevoorrading van apothekers.

   http://www.europa.s-p-a.be/europa/standpunt/actueel.asp?iID=36,

   Het gezondheidscentrum De Binder, waarin onder meer een apotheker is gevestigd, komt op termijn mogelijk vrij.

   https://plannen.almere.nl/pilot_plannen/NL.IMRO.00340000BP3G02/t_NL.IMRO.00340000BP3G02-Toelichting.pdf,

   Maar omdat onze prijs beduidend lager is, loopt de apotheker in euro's geteld wel veel mis. Geen apotheker zal daardoor omvallen.

   Haagsche Courant,

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • bij de apotheker
   • bij de apothekers

   Sinds kort verlenen Samson en Gert ook hun bekendheid aan vitamine C-zuigtabletten die bij de apotheker te koop worden aangeboden.

   De Standaard,

   De bedeling is echter het grootste probleem. Dat geldt ook voor de strategische stocks, die normaal bij de apothekers liggen.

   De Standaard,

   De Laboratoires Vichy bestaan 65 jaar, en vooral de jongste twintig jaar hebben de cosmetica bij de apotheker een belangrijke evolutie gekend.

   De Standaard,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • apotheker en drogist
   • apothekers en drogisterijen

   Het middel is sinds kort vrij verkrijgbaar bij apotheker en drogist in Nederland.

   De Standaard,

   Steeds meer mensen stappen over op het gebruik van homeopatische middelen. De meesten zijn zonder recept verkrijgbaar bij apothekers of drogisterijen.

   http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-1.htm

   apotheker 1.2

   gebouw waar een apotheker werkt en waar al dan niet op recept verstrekte geneesmiddelen kunnen worden verkocht, die hetzij kant en klaar door de farmaceutische fabriek worden aangeleverd, hetzij ter plekke door de apotheker en/of de apothekersassistenten worden bereid; gebouw waarin een apotheek gevestigd is

   Betekenisbetrekking


   metonymie
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.2
   Betrokken betekenissen1.1 : 1.2

   Semagram


   Een apotheker…

   is een gebouw

     Algemene voorbeelden


     Onder andere wordt de mogelijkheid bezien van het parkeren op het terrein achter de apotheker.

     www.uden.nl/ris/dsresource?objectid=7405&type=org,

     De dichtstbijzijnde apotheker bevindt zich naast onze universiteit.

     http://montpelliereline.blogspot.nl/2012/03/een-bezoek-aan-de-dokter.html,

     Combinatiemogelijkheden


     als object bij een werkwoord


     • een apotheker binnenlopen
     • een apotheker binnenvallen

     Ze vielen binnen bij apothekers, veeartsen en vetmesters en zouden op twee plaatsen verdachte preparaten hebben aangetroffen.

     De Standaard,

     Op de terugweg liep hij bij de dienstdoende apotheker binnen en kocht een flesje slaappillen.

     De stenen toren, Jo Claes,

     in voorzetselgroep


     • bij de apotheker

     Bij apotheker Seppion sloeg ik linksaf de Lichtaartse Steenweg op.

     Een lichtgevoelige jongen, Walter van den Broeck,

     Bij de apotheker sloeg ik gelaten de Welvaartstraat in, negeerde iedereen die groette of iets riep en bereikte uiteindelijk de Koperstraat.

     Een lichtgevoelige jongen, Walter van den Broeck,