appels voor citroenen verkopen


appels voor citroenen verkopen 1.0

((vooral) in België)

met praatjes of mooie voorwendsels iets wijsmaken

Algemene voorbeelden


De patron, de verdomde parvenu met zijn groot hart. Verkoopt hij weeral appels voor citroenen!

De verdwazing, Andreas Roels,

Verkoopt hij weeral appels voor citroenen ! "'t is dat de verkoopcijfers zullen dalen", zegt de patron.

De verdwazing, Andreas Roels,