april


april 1.0

vierde maand van het jaar

Semagram


April…

is een maand; is een periode; is een tijd

 • [Deel] bestaat uit dertig dagen
 • [Geheel] maakt deel uit van het jaar en is een lentemaand
 • [Rang of hierarchische positie] is de vierde maand van het jaar op de gregoriaanse kalender
 • [Duur] duurt 30 dagen
 • [Ordening of volgorde] wordt voorafgegaan door de maand maart en gevolgd door de maand mei
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is de maand waarin Pasen meestal wordt gevierd, de maand waarin op 1 april grappen worden gemaakt en, in Nederland, de maand waarin op 30 april Koninginnedag plaatsvindt

Algemene voorbeelden


De aanvragen moeten vóór 1 april worden ingediend.

http://www.mina.be/wiedoetwat/aminal/taken/bosengroen/indexpagina.htm,

De laatste kwart eeuw leverde de droogste aprillen: de droogste in 1996 met 8 mm tegen 52 normaal.

http://www.knmi.nl/voorl/nader/eeneeuwapril.htm,

De wettelijke basis van de recent gehouden enquêtes was het koninklijk besluit van 10 april 1992, dat beantwoordde aan de Europese Verordening (3711/91) van 16 december 1991 (m.b.t. de organisatie van een jaarlijkse enquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap).

http://www.statbel.fgov.be/downloads/lfs_nl.rtf

Op 9 april werd de havenstad Nagasaki door een atoombom getroffen, de tweede atoombom op Japan, deze keer 45.000 doden.

http://www.verzetsmuseum.org/educatie/educabas2.html

De meeste variëteiten bloeien vanaf eind april tot zeker in juni, een enkele bloeit tot aan de eerste nachtvorst.

http://www.neerlandstuin.nl/struiken/vibplic.html

Twee vrouwen of twee mannen kunnen vanaf 1 april 2001 samen een kind in Nederland adopteren.

http://www.minjust.nl/a_beleid/visie/

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • aanstaande april

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • afgelopen april

met voorzetselgroep


 • in april van dat jaar
 • in april van dit jaar
 • in april van vorig jaar
 • 5 april om 15.00 uur
 • 11 april om 16.00 uur enz.

in voorzetselgroep


 • half april
 • in april
 • midden april
 • na april
 • per april
 • rond april
 • sedert april
 • sinds april
 • tegen april
 • tot april
 • vanaf april
 • van april
 • vóór april
 • de derde, laatste enz. week van april
 • de derde, laatste enz. dag van april
 • de eerste zaterdag, zondag enz. van april

met substantief ervoor


 • begin april
 • eind april
 • de maand april
 • (vorig) jaar april

met telwoord ervoor


 • 1 april
 • 2 april
 • 3 april
 • 4 april
 • 5 april
 • 6 april
 • 7 april
 • 8 april
 • 9 april
 • 10 april
 • 11 april
 • 12 april
 • 13 april
 • 14 april
 • 15 april
 • 16 april
 • 17 april
 • 18 april
 • 19. 20 april
 • 21 april
 • 22 april
 • 23 april
 • 24 april
 • 25 april
 • 26 april
 • 27 april
 • 28 april
 • 29 april
 • 30 april
 • één april
 • vijf april
 • de tweede april
 • de derde april
 • de vijfde april

met telwoord erachter


 • april '84
 • april '93
 • april '96
 • april 1572
 • april 1940
 • april 1986
 • april 1990
 • april 1995
 • april 2003 enz.

met aanwijzend voornaamwoord


 • april dat jaar
 • april dit jaar

overig


(Met bijwoord ervoor.)
 • medio april

Vaste verbindingen


1 april


 1. Vormvariant: één april

  dag waarop mensen elkaar in de maling nemen door goedmoedige grappen met elkaar uit te halen

  Vroeger hadden we Candid Camera, waar mensen tien minuten voor de gek werden gehouden, nu lachen we tien weken met hen. 'Uitlachtelevisie is een nieuwe trend, maar het principe kennen we al veel langer. We hebben zelfs een nationale dag om mensen beet te nemen: één april', zegt professor Gust De Meyer.

  De Morgen,

  We vielen tegen elkaar aan en gilden '1 april, 1 april!' en stelden ons het verschrikte gezicht van onze vader en onze moeder en Memee voor, en spraken af dat we nog een paar 1 aprillen in het jaar moesten uitvinden. Een 3 mei , of pakweg een 21 juni.

  Broere, Bart Moeyaert,

1 april!


 1. uitroep waarmee men te kennen geeft dat men iemand gefopt heeft op 1 april, de dag waarop traditioneel grappen uitgehaald worden

  Mijn ene broer zei dat onze vader zijn bestelling niet zelf kon komen halen, omdat we zijn veters aan elkaar hadden geknoopt. Hij grinnikte, '1 april, 1 april!'

  Broere, Bart Moeyaert,

  Even nog denken wie ik een poets zal bakken. De kinderen? Neen, die roepen wel de hele dag door: '1 april, aprilvis, gefopt', maar in feite begrijpen ze er nog niets van.

  Die kleine dingen, Helene Hemelaers,

Spreekwoorden


April doet wat hij wil


 1. (In het hedendaagse Nederlands vaak in oneigenlijke contexten waarin gezinspeeld wordt op deze oude weerspreuk.)
  in de maand april kan het mooi maar ook slecht weer zijn

  Maart roert zijn staart, maar april doet wat ie wil. Vergeet het maar, april is de beste beursmaand en september de slechtste.

  http://www.iex.nl/forum/thread.asp?forum=23=944561,

Op 1 april verloor Alva zijn bril


 1. Vormvariant: Op één april verloor Alva zijn bril; De eerste april verloor Alva zijn bril

  op 1 april 1572 verloor de Spaanse landvoogd Alva (Fernando Álvarez de Toledo, hertog van Alva) de plaats Den Briel aan de watergeuzen. Als dooddoener fungerend, woordspelig rijmpje, dat vaak ten onrechte in verband wordt gebracht met 1 april als de traditionele dag waarop grappen uitgehaald worden.

  'Op één april verloor Alva zijn bril.' Dit rijmpje betekent dat op één april 1572 de Spaanse hertog Alva de stad Den Briel verloor aan de Nederlanders. Veel mensen denken dat het 'voor de gek hou feest' van één april daarmee te maken heeft. Nee dus. Het feest is veel ouder en ook niet typisch Nederlands of Vlaams. Al in oeroude tijden werd het nieuwe jaar begonnen met een vrolijk lentefeest waarbij men elkaar plaagde en voor de gek hield.

  http://www.kbspirouette.nl/kinderen/hoezitdat/hoezitdat.htm

  Ontstaan van de Verzenderkensdag. Het rijmpje dat hierop allusie maakt, is overbekend: Op één april verloor Alva zijn bril! Maar aangezien aprilgrappen niet alleen in de Nederlanden, maar [...] ook in de naburige landen, zelfs in heel Europa en tot in India bekend zijn, en aangezien deze grappen reeds voor de Middeleeuwen bekend waren , is het onmogelijk dat dit volksvermaak zijn oorsprong zou vinden in zo een beperkt lokale gebeurtenis.

  http://users.pandora.be/aandeschreve/april.htm

De vrouwen en aprillen hebben beide hun grillen


 1. ((vooral) in België)
  vrouwen en de maand april hebben gemeen dat ze wispelturig zijn

  De vrouwen en aprillen, hebben beide hun grillen.

  http://student.vub.ac.be/~pdriesse/het_weer_spreuken.htm

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • aprils

Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen