aquaduct


aquaduct 1.0

afbeelding

Bron: Bluedog423
(Publiek domein)

waterleiding waarmee de Romeinen in de oudheid hun grote centra van drinkwater voorzagen, bestaande uit een stenen kanaal dat afhankelijk van het landschap onder de grond of bovengronds over boogconstructies liep

Semagram


Een aquaduct…

is een waterleiding

 • [Vorm] heeft de vorm van een kanaal
 • [Materiaal] is van steen gemaakt
 • [Doel of bestemming] dient om de centra en industriegebieden van water te voorzien
 • [Herkomst of oorsprong] werd gebouwd door de Romeinen in de oudheid
 • [Pad of traject] loopt, afhankelijk van het terrein, ondergronds of boven de grond over boogconstructies

Algemene voorbeelden


De grote aquaducten zouden het begeven, de openbare waterfonteintjes opdrogen; en tot zeker duizend jaar daarna zouden de Romeinen hun water met de hand uit de Tiber moeten putten.

Het licht van vroeger dagen, Arthur C. Clarke & Stephen Baxter,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een Romeins aquaduct

Dan het platteland. In het glooiende [...] Turkse landschap de resten van een Romeins aquaduct te zien staan! Een rij pilaren als knotwilgen van steen. De middenstukken van de bogen die ze verbonden, zijn er al lang uitgevallen.

Boze brieven van Bijkaart, W.F. Hermans,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


 • aquaductje

aquaduct 2.0

afbeelding

Bron: Udo Ockema
(CC BY-SA 3.0)

brug waarover een waterweg wordt geleid en waaronder andere verkeersstromen dat kanaal kruisen

Semagram


Een aquaduct…

is een brug

 • [Doel of bestemming] dient om andere verkeersstromen onder een waterweg door te laten
 • [Plaats] bevindt zich onder een waterweg, zoals een kanaal of een rivier

  Algemene voorbeelden


  Daar waar de HSL-Zuid verdiept wordt aangelegd is het denkbaar dat de stroming van het grondwater wordt beïnvloed [...]. Het aquaduct bij de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, de boortunnel in het Groene Hart en de tunnel in Rotterdam sluiten slechts een gering deel van het watervoerende pakket af.

  http://212.0.231.50/~hslzuid/algemeen/trace/tbnvt.pdf

  aquaduct 3.0

  afbeelding

  Bron: gray'sanatomy
  (Publiek domein)

  (geneeskunde [wetenschap])

  buisvormige holte in de middenhersenen, gevuld met hersenvocht, die het derde en het vierde ventrikel met elkaar verbindt

  Semagram


  Een aquaduct…

  is een holte

  • [Vorm] is buisvormig
  • [Pad of traject] verbindt het derde en het vierde ventrikel
  • [Plaats] bevindt zich in de hersenen
  • [Stoffelijke inhoud] bevat hersenvocht

  Algemene voorbeelden


  Een betrekkelijk nieuwe techniek is die, waarbij met een endoscoop (een z.g. kijkoperatie) de bodem van de derde ventrikel wordt benaderd [...]. Deze bodem kan zonder veel risico worden doorgeprikt, waarbij dan een verbinding ontstaat tussen de hersenkamers en de ruimte rond de hersenen. De aquaduct (het buisje tussen derde en vierde ventrikel) is als het ware omzeild. Deze ingreep komt dan ook vooral in aanmerking bij een vernauwing van de aquaduct.

  http://www.nvvn.org/