arbeiderskind


arbeiderskind 1.0

(verouderend)

kind van arbeiders; kind met een vader die als arbeider de kost verdient; kind uit het arbeidersmilieu; kind uit een arbeidersgezin

Semagram


Een arbeiderskind…

is een kind; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een kind van arbeiders; komt uit het arbeidersmilieu; is een kind uit een arbeidersgezin
 • [Onstoffelijke eigenschap algemeen] had vroeger nauwelijks mogelijkheden om aan zijn milieu te ontstijgen; heeft tegenwoordig meer mogelijkheden om hogerop te komen, maar dit gaat nog steeds niet vanzelf
 • [Betrokkene] heeft een vader die als arbeider de kost verdient

  Hoofdsemagram: kind


  Algemene voorbeelden


  Een arbeiderskind had een totaal andere toekomst dan een kind van een advocaat.

  http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/01hoogla.htm,

  Wanneer Van Kemenade bepleit dat er meer arbeiderskinderen naar het vwo zouden moeten en meer hoger-milieu-kinderen naar het lbo, pleit hij niet voor een vermindering van de sociale ongelijkheid, zoals hij zelf zegt, maar voor een vergroting van de sociale mobiliteit, dat is niet hetzelfde, ook al bestaat er verband tussen de twee begrippen.

  Wennen aan vrede, K.L. Poll,

  Arbeiderskinderen kunnen tegenwoordig doorstromen naar het algemeen secundair en het hoger onderwijs, maar zij moeten zich nog steeds harder bewijzen.

  http://www.schoolzonderracisme.be/index_nl.html

  Arbeiderskinderen werden door de schoolhoofden naar de fabriek gedwongen.

  De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • het vertrapte arbeiderskind

  En ik zal dus wel weer de knipsels toegezonden krijgen met het verhaal over de armoede in zijn jeugd, over het lot van het vertrapte arbeiderskind, over de krotwoning waarin hij was geboren, en over de strijd van de arbeidersklasse onder de rode vanen van het socialisme.

  Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • arbeiderskindje