arbeidsgeneesheer


arbeidsgeneesheer 1.0

((vooral) in België)

arts die is gespecialiseerd in de werkgerelateerde gezondheidszorg binnen bedrijven, en verantwoordelijk is voor taken zoals medische keuringen, de preventie van gezondheidsrisico's en de begeleiding van werkgebonden gezondheidsproblemen door diagnose, werkadviezen en behandelplannen; bedrijfsarts

Semagram


Een arbeidsgeneesheer…

is een arts; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Bepaalde werknemers moeten geregeld geneeskundige onderzoeken ondergaan. Na elk onderzoek vult de arbeidsgeneesheer een kaart van medisch onderzoek in waarin hij preciseert of de werknemer geschikt, ongeschikt of geschikt onder bepaalde voorwaarden is. De werknemer die niet akkoord gaat met het verbod van de arbeidsgeneesheer om de hem toevertrouwde taken nog langer uit te voeren of met de aanbeveling aan de werkgever om hem elders tewerk te stellen, kan tegen deze beslissing beroep instellen. Om geldig te zijn moet dit beroep bij aangetekend schrijven worden gericht aan de bevoegde geneesheer-arbeidsinspecteur [...]. De opmerkingen en besluiten van de behandelende arts van de werknemer moeten binnen dezelfde termijn worden gericht aan de geneesheer-arbeidsinspecteur. De geneesheer-arbeidsinspecteur brengt de arbeidsgeneesheer en de behandelende arts samen [...]. Deze drie artsen nemen een beslissing bij meerderheid van stemmen.

   http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

   Wanneer een werknemer naar een ander bedrijf overgaat, mag de arbeidsgeneesheer slechts met de goedkeuring van die werknemer en met inachtneming van het beroepsgeheim een medisch dossier overmaken aan de verantwoordelijke arbeidsgeneesheer van het ander bedrijf.

   http://www.ordomedic.be/nl/a45/A045009N.htm,