arbeidsonbekwaam


arbeidsonbekwaam 1.0

((vooral) in België)

onbekwaam om arbeid of werk te verrichten; niet in staat om te werken; arbeidsongeschikt

Algemene voorbeelden


Dronken twintigers slaan parkeerwachter arbeidsonbekwaam in Mol. Twee dronken mannen van 21 en 26 jaar hebben gisterenmiddag een parkeerwachter afgetroefd in Mol. De man is vier dagen arbeidsongeschikt. Het duo werd opgepakt en is inmiddels aangehouden. Het slachtoffer is vier dagen arbeidsongeschikt, meldt het parket van Turnhout.

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1520965/2012/10/21/Dronken-twintigers-slaan-parkeerwachter-arbeidsonbekwaam-in-Mol.dhtml,

De stagiair in zwangerschapsverlof, ziekteverlof of die arbeidsonbekwaam is wegens een arbeidsongeval, wordt vast benoemd.

http://mymemory.translated.net/fr/Dutch/French/arbeidsonbekwaam

De erfwet van 1985 staat wat de orde der erfgenamen betreft dicht bij de erfwet die de Kwomintang-regering in 1930 het licht had doen zien, met dien verstande dat de positie van de echtgenote is verbeterd, en dat naast de adoptiefkinderen ook de onwettige kinderen met de wettige kinderen van de erflater worden gelijkgesteld [...]. Nieuw is de bevoordeling van behoeftige arbeidsonbekwame erfgenamen en van erfgenamen die in het levensonderhoud van de erflater hebben voorzien, terwijl erfgenamen die in staat waren hun onderhoudsplicht te vervullen maar niet zijn nagekomen, onderbedeeld of uitgesloten worden.

http://www.law.kuleuven.be/chineesrecht/burgerlijk%20recht/familierecht/erfrecht/erfrecht.htm

We nemen waarschijnlijk wel zonder discussie aan dat als iemand in zijn vrije tijd een ongeval krijgt, hij daardoor wel werkonbekwaam kan worden, maar dat dat toch wel verschilt van de situatie van iemand die op en door zijn werk arbeidsonbekwaam wordt.

http://www.vangool.fgov.be/2/Toesp-030607.htm,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding