arceren


arceren 1.0

in een vlak dicht naast elkaar geplaatste strepen aanbrengen, meestal schuin en evenwijdig aan elkaar, bv. om het vlak te markeren op een plan of kaart, of om in een ets of tekening een indruk van schaduw of reliëf te wekken
Vaak in de vorm van het voltooid deelwoord.

Semagram


Arceren…

is een handeling

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • een deel arceren
   • gebied arceren
   • vlak arceren
   • gearceerde delen
   • gearceerde gebieden
   • gearceerde stukken
   • gearceerde vlakken
   • het gearceerde gebied
   • het gearceerde gedeelte

   Verder was het papier tot in alle hoeken volledig gebruikt. Er was geen stukje wit. Er waren lijnen, kruisjes [...], zwarte vlakken, gearceerde vlakken en vlakken met stippen gevuld.

   Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel, Yvonne Keuls,

   Voordat er nauwkeurige plattegronden van de gehuurde ruimte kunnen worden getekend, dient elke verdieping van het nieuwe kantoor eerst zorgvuldig te worden opgemeten. Op deze bouwkundige plattegronden worden alle niet indeelbare gebieden gearceerd zoals de technische ruimten, trappen, liften, enz. Uiteindelijk houdt u de indeelbare gebieden over.

   http://www.verhuisbedrijf.be/verhuizen.html

   met verzwegen object


   Een nieuw en heel interessant produkt voor al uw decoraties op uw tegels en keramiekwerken. Ceraline is zeer milieu- en gebruiksvriendelijk, zonder lood of andere schadelijke stoffen! Het is geen glazuur in stiftvorm maar wel een pigment-liner. Men kan er mee arceren en "schaduwen".

   http://www.colpaert-ceramic.be/nieuw.htm

   met adjectief


   • horizontaal gearceerde vlakken
   • groen gearceerde delen

   Hun werk blonk, in vergelijking met het gemiddelde peil van de verzetsprentjes die toen heimelijk de ronde deden, uit in raffinement en perfectie. Dat gold vooral voor de prenten van Marten Toonder [...]: meermalen tekende hij de lugubere doodshoofden die achter de Duitse maskers schuil gingen. Zijn karikaturen [...] zijn schitterend gelijkend. In hoekige, vaak horizontaal gearceerde vlakken zette hij de onderdrukkers op hun nummer.

   NRC,

   De plannen in kaart gebracht [...]. De groen gearceerde delen staan ingetekend als gebieden met varianten natuur, landbouw en vaarverbindingen. De groene stippen duiden op nieuwe beheersgebieden.

   Meppeler Courant,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   arceren 1.1

   (computers algemeen)

   in een tekstverwerker een stuk tekst markeren of een tekstvak opvullen met een kleur of met een strepenpatroon

   Betekenisbetrekking


   specialisering
   Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

   Combinatiemogelijkheden


   met object


   • tekst arceren

   Voor het tekstverwerkingsprogramma Word kunt u bij ons terecht voor een basistraining [...]. Inhoud van de training: [...] Tekst arceren. Tekst markeren. Tekst verplaatsen.

   http://www.ip-capelle.nl/Wordtrainingen/Word2003Basis.html

   arceren 1.2

   (verkeersregeling, verkeersveiligheid)

   een weggedeelte markeren als verdrijvingsvak met witte schuine strepen

   Algemene voorbeelden


   Op het kruispunt was met witte verf een soort ellips geschilderd en gearceerd, ter waarschuwing en tevens om het verkeer wat verder uit elkaar te drijven.

   Betrekkelijke kleinigheden, H.J.A. Hofland,