armenschool


armenschool 1.0

school die in vroegere tijden bestemd was voor kosteloos onderwijs aan kinderen uit arme gezinnen

Semagram


Een armenschool…

is een school; is een instelling

   Algemene voorbeelden


   Daarnaast werden er, op last van de overheid, vanaf 1817 kerkelijke armenscholen opgericht, waar onderwijs werd gegeven in het hebreeuws en het Nederlands, met als expliciete doelstellingen: de terugdringing van het Jiddisch (de voertaal van de meeste arme joden) en de aankweking van Nederlands nationaal besef.

   NRC,

   In het lager onderwijs kwam toename van het schoolbezoek vooral voor onder de minvermogenden: armenscholen in de steden konden de groei nauwelijks bijhouden.

   http://examenblad.kennisnet.nl/cgi-bin/as.cgi/0303000/c/start/file=/9303000/modulesf/vgu0eoteverd,