asieltoerist


asieltoerist 1.0

iemand die zich voordoet als toerist of als toerist naar een bepaald land afreist om daar vervolgens asiel aan te vragen

Semagram


Een asieltoerist…

is een toerist; is een persoon

 • [Toepassingsgebied of bereik] doet zich voor als een toerist maar reist eigenlijk af naar een bepaald land om daar asiel aan te vragen

  Hoofdsemagram: toerist


  Algemene voorbeelden


  Mocht het een asieltoerist toch lukken een advocaat voor zijn zaak te winnen - "een enkeling zal het, om welke redenen dan ook, wèl doen" - dan nog maakt hij volgens Hamerslag geen kans. "In principe mag iemand de voorlopige voorziening afwachten in Nederland. Maar de Vreemdelingenwet biedt op dat punt een ontsnappingsclausule."

  http://www.trouw.nl/krantenarchief/1994/08/05/2645239/Advocaat_helpt_niet_Asieltoeristen_maken_geen_schijn_van_kans.html

  Het grote aanbod van zogenaamde asieltoeristen, zoals daar elders in het land bij opvangcentra wel sprake van is, wordt bij het Opvang Centrum Nijeveen niet waargenomen.

  Meppeler Courant,

  En wanneer ze worden voorgeleid aan de Vreemdelingendienst vallen de zogenaamde asieltoeristen al snel door de mand, omdat ze geen duidelijk motief kunnen noemen en tevens geen echt vluchtverhaal te vertellen hebben.

  Meppeler Courant,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • asieltoeriste