assistent


assistent 1.0

iemand die is aangesteld om een ander onder diens leiding te helpen bij zijn werkzaamheden; ook: het beroep of de functie van assistent

Semagram


Een assistent…

is een persoon

 • [Rang of hierarchische positie] staat onder de leiding van degene die hij of zij bij diens werkzaamheden helpt
 • [Activiteit of handeling] helpt iemand bij zijn werkzaamheden

  Algemene voorbeelden


  Vóór september van dit jaar moeten de acht nieuwe directeuren bekend zijn. Ze krijgen elk twee tot drie assistenten.

  De Standaard,

  Op 8 juli ll. organiseerde de APB een persconferentie waarmee de aandacht van het grote publiek en [...] van de onderwijsverantwoordelijken en de studenten werd getrokken op het belang van het beroep van apotheekassistent. De scholen die deze opleiding inrichten hadden de APB eerder op het steeds groter wordende gebrek aan assistenten voor apothekers gewezen.

  http://www.apb.be/intranet/nl/info/flash/archief/apotheekassistent.htm,

  Hij pakt een pen en vult een aanvraagformulier in [...]. Hij steekt zijn hand [...] op en vrijwel direct wordt het vel papier door een assistent van de bibliothecaresse opgehaald.

  Verleden lichamen, Rob De Vos,

  Functie: Verricht alle taken behorend bij de functie van assistent van de CFO, zoals daar o.a. zijn: agendabeheer, telefoonafhandeling, regelen van afspraken, fax- en postbehandeling, correspondentie, archivering en vergelijkbare zaken.

  http://www.backinjob.nl/vacature_CIAO-Soest,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • persoonlijk assistent

  Voor de sleutelfunctionarissen (burgemeester, loco-burgemeester) is het essentieel dat beschikt kan worden over een persoonlijk assistent die meekijkt en volledig beschikbaar is ter ondersteuning.

  http://www.enschede.nl/Default.htm

  met ander, nevengeschikt substantief


  • assistent-opticien, assistent-tandtechnicus, assistent-verwarmingsmonteur

  Als assistent opticien kun je in optiekbedrijven aan de slag. Je adviseert klanten over de aanschaf van een bril die zowel qua kleur als wat betreft de maat goed bij hen past. Daarnaast voer je in de werkplaats diverse reparaties aan monturen uit.

  http://www.assistentensite.nl/?nav=deassistent&sub=functies#Assistent%20Opticien,

  Niet elk gebit is perfect en soms is correctie nodig. Als assistent tandtechnicus maak en repareer je, onder leiding van een ervaren tandtechnicus, hulpmiddelen (tandtechnische werkstukken) die het gebit corrigeren, ondersteunen of vervangen.

  http://www.assistentensite.nl/?nav=deassistent&sub=functies#Assistent%20Tandtechnicus,

  Met het diploma van deze opleiding kun je als montage-assistent aan de slag bij een installatiebedrijf. Je werkt, onder toezicht van een ervaren installatiemonteur, hoofdzakelijk in de nieuwbouw van woningen en gebouwen. Ook het renoveren (opknappen) van bestaande woningen behoort tot je werk. Soms help je bij het onderhoudswerk en reparatiewerk bij mensen thuis. Wil je verder leren dan kan dat in de basisberoepsopleiding tot assistent verwarmingsmonteur of assistent installatiemonteur.

  http://www.friesepoort.nl/

  Vaste verbindingen


  medisch assistent


  1. iemand die voor zijn beroep een arts, tandarts of apotheker e.d. helpt met administratieve werkzaamheden en onder diens leiding een aantal technische taken en medische basishandelingen verricht

   De opleiding Medische assistenten (v.h. AG) is bestemd voor mensen die belangstelling hebben voor een beroep in de gezondheidszorg [...]. Als je kiest voor medisch assistent heb je bij Friese Poort de volgende mogelijkheden: • apothekersassistent niveau 4 • doktersassistent niveau 4 • tandartsassistent niveau 4 Apothekersassistent.

   http://www.friesepoort.nl/

  pastoraal assistent


  1. iemand die na een vorming de plaatselijke geestelijkheid onder haar leiding helpt bij pastorale taken

   Een pastoraal assistent is een gevormde vrijwilliger die in de parochie werkt op één van de werkvelden liturgie, geloofsfoverdracht (catechese), diaconie of kerkopbouw. Bij een zending voor liturgie gaat het bijvoorbeeld om assistentie als lector, acoliet, avondwake of kosterswerk. Pastoraal assistenten (m/v) doorlopen een vierjarige cursus bij het bisdom voor geloofsinhoudelijke en praktische vorming.

   http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx?class=item&item=1022,

   De commissie constateert dat de doorgaande lijn is dat voor de pastoraal assistent die de predikantstaak grotendeels zelfstandig verricht, slechts plaats is in noodsituaties, en dat voor hem geen zelfstandige, ambtelijke status is weggelegd, om geen 'dominees in soorten' te scheppen [...]. Steeds meer is sprake van de verzelfstandiging van de kerkelijk werker. De oorspronkelijke opzet was dat deze naast de predikant werkzaam zou zijn als hulpkracht in pastoraat, catechese e.d. In de praktijk gaat het echter vaak anders. Na de aanstelling van een pastoraal assistent volgt nogal eens de bevestiging tot ouderling, de intrek in de pastorie en tenslotte de geleidelijke uitbreiding van werkzaamheden.

   http://books.google.nl/books?id=-UbukSoAEf8C&pg=PA117&lpg=PA117&dq=%22pastoraal+assistent%22&source=bl&ots=5a3Z1Rts12&sig=UTqcTLQW5-OPAo_WGj7wNHRMudA&hl=nl&ei=-aFNS82PLsX2-QbbwJSMDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CAoQ6AEwATge#v=onepage&q=%22pastoraal%20assistent%22&f=false,

  psychologisch assistent


  1. iemand die voor zijn beroep een psycholoog onder diens leiding bij zijn werkzaamheden helpt door het afnemen van psychologische tests en het verwerken van de testresultaten voor diagnoses

   Als psychologisch assistent ondersteun je de psycholoog bij diagnostiek. Je taken bestaan uit het zelfstandig uitvoeren van psychometrisch onderzoek en observatie bij kinderen en volwassenen van ieder functioneringsniveau.

   http://www.njobs.nl/vacatures-psychologisch-assistent.html,

   De psychologisch assistent verricht psychologisch onderzoek bij cliënten waarbij de samenstelling van de af te nemen tests en andere psychodiagnostische onderzoeksmethodieken met de psycholoog wordt afgestemd. De psychologische assistent scoort de tests en verwerkt de scores. De testresultaten en de bevindingen worden vervolgens overgedragen aan de psycholoog. Naast het testen bestaat het takenpakket o.m. uit het aanleggen van dossiers, registeren van gegevens, beheren van testmateriaal.

   http://www.dezorggroep.nl/default.aspx?pid=11&itemid=6013976,

  technisch assistent


  1. iemand die voor zijn beroep technisch ondersteunende werkzaamheden uitvoert door te werken met apparaten, systemen, gereedschap of laboratoriuminstrumenten e.d.

   Als Technisch Assistent [...] sta je in voor afwisselende activiteiten die zowel op terrein, in het labo als op kantoor plaatsvinden. * Je installeert het elektronisch materiaal, stelt het af en voert metingen uit [...]. * Je biedt technische ondersteuning [...] voor de organisatie van meetcampagnes en bij het beheer en onderhoud van het meetmateriaal. Dit houdt ook in dat je testen uitvoert om nieuwe meetapparatuur goed te keuren, je fouten in elektronische kaarten opspoort en herstelt, enzovoort. * Je verleent technische assistentie bij het beheer van het monitoringsysteem: hierbij horen een aantal taken op het niveau van de meettoestellen, de database en de applicatie (b.v. definiëren van de apparaturen, in dienst stellen of uit dienst nemen, oproepen opvolgen, afstellen, en voor bepaalde problemen ook ter plaatse interventies uitvoeren). * Je verwerkt de meetgegevens en stelt grafieken en tabellen op voor verdere analyse en rapportering.

   http://www.eerste-job.stepstone.be/eerste-job.cfm?click=yes&id=847627,

   De technisch assistent voert technisch ondersteunende werkzaamheden uit, verricht beheer- en administratieve werkzaamheden en neemt deel aan professionalisering. 3. Resultaatgebieden 1. Technisch ondersteunende werkzaamheden. * stelt de benodigde apparatuur op voor de demonstratieproeven; * stelt de benodigde apparatuur op voor de practica en stelt de daartoe benodigde materialen samen; * signaleert en verhelpt storingen van de apparatuur; * ziet toe op het gebruik van demonstratiemodellen, machines, gereedschappen, computers, e.d. * vervaardigt, onderhoudt en repareert (hulp)apparatuur, vervaardigt hulpconstructies aan apparaten, machines, instrumenten en/of past bestaande apparatuur aan; * vervaardigt lesondersteunende didactische demonstratiemodellen; * verricht reparaties aan lokaal, inventaris, speciaal meubilair, e.d. en vervaardigt aanpassingen; * onderhoudt en repareert machines, instrumenten, hulpmiddelen en technische installaties; * controleert, test en verricht de afregeling van mechanische en elektrische apparatuur; * stelt nieuwe machines op, verplaatst machines en verricht bijbehorende werkzaamheden; * controleert door derden verricht onderhoud en/of reparaties.

   http://www.bondkbo.nl/files/Technisch%20assistent%20.pdf

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • assistente
  • assistentje
  • ex-assistent
  • oud-assistent

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  assistent 1.1

  man die een ander onder diens leiding helpt bij zijn werkzaamheden

  Algemene voorbeelden


  Waar de medische 'tandheelkundige' handelingen tot de deskundigheid van de tandarts behoren, kan zijn of haar assistent of assistente - uiteraard in opdracht - taken uitvoeren op administratief, logistiek en (patiënt)informatief vlak.

  http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/toespraak/090517-Jette.htm,

  Hebt u vragen over uw dieren, ben je zelf een dier en heb je medische hulp nodig? Kom dan naar mijn dierenartspraktijk Dierenhulp. Ik probeer zo goed mogelijk mijn best te doen om een ziek dier weer gezond te maken en uw vragen over dieren te beantwoorden. De praktijk [...] is al open voor patiënten, al zoek ik nog wel een assistent of assistente en iemand voor in de dierenartsapotheek.

  http://forum.fok.nl/topic/348012,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • persoonlijk assistent

  In Nagasaki wordt buiten de muren van de universiteit nauwelijks Engels gesproken. Alleen bij hoge uitzondering kan je met iemand praten [...]. Gelukkig weten ze dat, en een gastdocent zonder kennis van het Japans krijgt dan ook een persoonlijk assistent of assistente toegewezen, op wie hij altijd een beroep kan doen.

  http://www.leidenuniv.nl/letteren/nieuwsbrief/index.php3-c=635.htm,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  assistent 2.0

  afgestudeerd arts in opleiding tot specialist

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 2.0

  Semagram


  Een assistent…

  is een persoon

  • [Plaats] oefent zijn beroep uit in een ziekenhuis
  • [Rang of hierarchische positie] werkt onder de verantwoordelijkheid van een ervaren specialist
  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is afgestudeerd als arts en in opleiding tot specialist
  • [Geslacht] is een man of een vrouw
  • [Activiteit of handeling] houdt spreekuur, loopt visite en verricht medische handelingen zoals het stellen van diagnoses, het voorschrijven van geneesmiddelen en het uitvoeren van medische ingrepen

  Algemene voorbeelden


  Het is zeker niet nodig schrik te hebben van behandelingen of raadplegingen die door assistenten uitgevoerd worden. Het gaat over jonge artsen, die wel degelijk hun basisartsdiploma al hebben. Bovendien worden ze nauwgezet begeleid door meer ervaren artsen.

  http://www.bestraling.com/auteur.html,

  Wie 's nachts of in het weekend op de dienst spoedgevallen van een ziekenhuis belandt, wordt meestal behandeld door een assistent, een geneesheer-specialist in opleiding. Tot voor kort was de kans erg groot dat de patiënt een oververmoeide assistent voor zich kreeg. Werkweken van meer dan tachtig uur waren geen uitzondering, onafgebroken diensten van 36 tot 60 uren kwamen meermaals voor.

  http://vgkfgen1.ugent.be/GVGA/archief/DS20000224.php,

  Voor u naar huis gaat, komt de uroloog of de assistent nog eerst bij u langs om u de nazorg uit te leggen.

  http://urologiehasselt.be/patienten.html

  Combinatiemogelijkheden


  met ander, nevengeschikt substantief


  • assistent neurologie
  • assistent psychiatrie

  Elke assistent zou in het kader van een psychiatrische stage gedurende minstens één jaar (deeltijds) klinische ervaring moeten opdoen met organiciteit in het algemeen. Afhankelijk van de interesse van de assistent, kan dit zijn op een afdeling gespecialiseerd in organische psychiatrie of op een dienst neurologie, inwendige geneeskunde, gyneco-verloskunde, pediatrie, dermatologie,... De assistent psychiatrie neemt daarbij het werk van de assistent neurologie, inwendige,... niet over, maar werkt samen in complementariteit. Hij of zij neemt dus kennis van het medische dossier en voegt daar vanuit zijn deskundigheid en onder supervisie van een psychiater-stagemeester een dimensie aan toe. De assistent neurologie onderzoekt bijvoorbeeld de tremor en rigiditeit van een Parkinsonpatiënt, terwijl de assistent psychiatrie ingaat op neuro- psychologie, persoonlijkheidsveranderingen, verwerking, psychiatrische co-morbiditeit.

  http://www.kuleuven.ac.be/vvap/Standpunten/neuroinleiding.htm,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  assistent 2.1

  mannelijke arts in opleiding tot specialist

  Algemene voorbeelden


  Deze chronische patiënte is sedert meer dan 25 jaar onafgebroken gehospitaliseerd [...]. Haar psychotische achtervolgingswanen worden gedeeltelijk gedempt door zeer veel en zeer zware medicatie. Komt er een nieuwe assistent of assistente, dan krijgt deze zowel van haarzelf als van het vaste behandelteam de goede raad vooral niets aan haar medicatie te wijzigen teneinde de vrede met haar voor de rest van het academiejaar niet op het spel te zetten.

  http://books.google.nl/books?id=A2HHy3iFkhkC&pg=PA247&lpg=PA247&dq=%22assistent+of+assistente%22+hospitaal&source=bl&ots=muS6U774-2&sig=ZQhSDy8BQ_7Qz2TSalKvENhM4mE&hl=nl&ei=SEVQS4OpMoHm-QbktvzRCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAkQ6AEwAA#v=onepage&q=&f=false,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  assistent 3.0

  iemand die als wetenschappelijk personeelslid aan een universiteit of hogeschool is aangesteld om een hoogleraar bij diens onderwijs en onderzoek te helpen; ook: de functie of rang van assistent

  Betekenisbetrekking


  specialisering
  Betrokken betekenissen1.0 : 3.0

  Semagram


  Een assistent…

  is een persoon

  • [Groep] behoort tot het wetenschappelijk personeel van een universiteit of hogeschool
  • [Deskundigheid of vaardigheid] heeft een volledige opleiding op academisch niveau of op HBO-niveau voltooid
  • [Activiteit of handeling] assisteert een hoogleraar bij diens onderwijs en onderzoek en is vaak nog bezig met het schrijven van een proefschrift

   Algemene voorbeelden


   Veel colleges en alle oefeningen vinden in beperkte groepen plaats. Groot genoeg om te leren samenwerken, klein genoeg om individuele begeleiding mogelijk te maken. En op vaste tijden ('spreekuren') kan je bij je professoren en hun assistenten rechtstreeks met vragen en problemen terecht.

   http://www.vub.ac.be/downloads/sg-apo.pdf,

   Zit je met vragen of problemen die een weerslag hebben op je studie, neem dan eerst contact op met iemand van je faculteit. Studenten van de eerste kandidatuur kunnen bij het monitoraat terecht, ouderejaars kunnen met hun vragen naar een prof of assistent stappen.

   http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/

   Op de universiteit is het principe heel normaal: de professor geeft les, maar heeft ook assistenten. Waarom zou dat binnen het voortgezet onderwijs niet kunnen werken?

   http://www.betawijs.nl/files/pal-haalt-werkdruk-van-de-ketel-prima-vopdf.pdf,

   Hoewel je in theorie al twee jaar na het behalen van de graad van apotheker doctor kan worden, is in de praktijk een voorbereiding van drie tot zes jaar normaal. Je kan het doctoreren combineren met een functie als assistent aan de universiteit.

   http://www.vub.ac.be/downloads/sg-apo.pdf,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • deeltijds assistent
   • voltijds assistent

   Aan de Vrije Universiteit Brussel is er een vacature vrijgekomen voor een deeltijds (25%) assistent binnen de vakgroep archeologie en kunstwetenschappen. Hij/zij helpt onder meer bij de werkcolleges in het eerste en tweede jaar, met speciale aandacht voor de avondstudenten. Daarnaast wordt de assistent betrokken bij het aantrekken van nieuwe studenten en is er ook ruimte voor onderzoek.

   http://www.archeonet.be/?p=15419,

   Voor assistenten geldt de regel dat ze vijftig procent van hun opdracht aan wetenschappelijk onderzoek moeten besteden. Een voltijds assistent moet, concreet, twee en een halve dag per week het eigen onderzoek kunnen uitvoeren of één volledig semester per jaar voltijds aan onderzoek kunnen wijden.

   http://cas1.elis.ugent.be/avrug/pdf02/tips.pdf

   met ander, nevengeschikt substantief


   • assistent internationaal recht
   • assistent taalkunde

   Intussen zette ik mijn eerste stapjes in de academische wereld. Aan de VUB, de Vrije Universiteit Brussel, werd ik assistent internationaal recht.

   Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

   Ze studeerde Germaanse Talen aan de Katholieke Universiteit Leuven en bleef van 1989 tot 1995 als assistent Taalkunde verbonden aan de K.U. Leuven.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Goedele_Devroy

   Vaste verbindingen


   assistent in opleiding


   1. Vormvariant: aio

    ((vooral) in Nederland, verouderend)
    iemand die tijdelijk is aangesteld om zich verder te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper door de vervaardiging van een proefschrift of proefontwerp of door deelname aan een onderzoeksproject, en het volgen van onderwijs

    Synoniem: promovendus

    Een assistent in opleiding of een promovendus is iemand die tijdelijk bij een universiteit is aangesteld om zich door wetenschappelijk onderzoek en het volgen van onderwijs verder te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper.

    http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen/lb22_afdrachtverminderingen/lb22_afdrachtverminderingen-11.html

    In 1986 werd het AIO-stelsel ingevoerd, waarmee een duidelijk juridisch en formeel kader voor assistenten en onderzoekers in opleiding (AIO/OIO) werd vastgelegd [...]. Met de invoering van de UFO (Universitaire Functie Ordening) in 2003 werd de term AIO en OIO vervangen door de term promovendus. De opvolger van het AIO-stelsel was hierdoor ook gekomen (al was dat formeel pas in 2005 door de CAO NU): het promovendistelsel.

    http://www.hetpnn.nl/index.php?id=76a5c&s=pnnbiz&lang=nl,

    Ingeval de assistent in opleiding wordt aangesteld ter vervaardiging van een proefschrift dan wel proefontwerp, bedraagt de aanstellingsduur ten hoogste vier jaren dan wel, ingeval toepassing wordt gegeven aan artikel 10, vijfde lid, onder b , ten hoogste twee jaren [...]. Ingeval de assistent in opleiding wordt aangesteld om gedurende een beperkte tijd mee te werken aan een onderzoekproject dan wel ter vervaardiging van een beperkt technologisch ontwerp, bedraagt de aanstellingsduur ten hoogste twee jaren.

    http://www.st-ab.nl/wettennr01/0033-048_Rechtspositieregeling_assistenten_in_opleiding_en_akademie-onderzoekers_bij_de_rijksonderzoekinstituten.htm,

    "AIO" is een afkorting van Assistent in Opleiding, "OIO" staat voor Onderzoeker in Opleiding. De financiering van een AIO- of OIO- plaats kan op verschillende manieren plaatsvinden. In de eerste plaats is er eerste geldstroom onderzoek. Iedere universiteit heeft een vast aantal AIO's dat aangesteld mag worden. Deze AIO's worden gefinancieerd via de "eerste geldstroom" (geld van de universiteit). Er zijn ook AIO's die vanuit een fonds van buiten de universiteit - derde geldstroom - zijn aangesteld. Ook deze AIO's zijn in dienst van de VU. OIO's daarentegen worden gefinancieerd via de tweede geldstroom, geld van niet-commerciële stichtingen, zoals NWO (de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

    http://www-old.vu.nl/aios/Brochure/3_AIO.htm

    Na de introductie van de assistent in opleiding (aio), gingen de buitenpromovendi meer en meer tot de universitaire exotica behoren. De bulk van de promovendi kwam geleidelijk aan voort uit de onderzoeksscholen, proefschriftfabrieken waarin aio's met een tijdelijk dienstverband intensief worden opgeleid en begeleid. Voordeel: het ontstaan van een kweekvijver van jong, zuiver wetenschappelijk talent. Nadeel: proefschriften die minder 'academische rijpheid' en maatschappelijke relevantie hebben dan vroeger.

    http://www.uvt.nl/univers/nieuws/0001/23/promo.html,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   assistent 3.1

   mannelijk, wetenschappelijk personeelslid dat aan een universiteit of hogeschool is aangesteld om een hoogleraar bij diens onderwijs en onderzoek te helpen

   Algemene voorbeelden


   Titelblad: Naam, richting, academiejaar, titel oefening of werkcollege, titel van de zelf gekozen probleemstelling, naam van de verantwoordelijke professoren en assistent(e)(n).

   http://www.vub.ac.be/SCOM/papers_fase4.htm

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   assistent 4.0

   ((vooral) in België)

   iemand die voor zijn beroep mensen in maatschappelijk en sociaal opzicht begeleidt en in probleemsituaties ondersteunt; maatschappelijk werker; ook: de functie of het beroep van maatschappelijk werker
   Aangetroffen in de onderstaande verbindingen maatschappelijk assistent, sociaal assistent.

   Semagram


   Een assistent…

   is een persoon

   • [Organisatie of instelling] is vaak in dienst van een overheidsinstelling voor welzijnszorg of van grotere werkgevers die vaak met probleemsituaties in contact komen, zoals de politie e.d.
   • [Activiteit of handeling] begeleidt en ondersteunt mensen in sociaal en maatschappelijk opzicht

    Vaste verbindingen


    maatschappelijk assistent


    1. ((vooral) in België)
     maatschappelijk werker

     Maatschappelijk assistenten zijn mensen die oog hebben voor de problemen van mens en samenleving: de mens in zijn gezin, in zijn omgeving, in zijn werksituatie, in zijn vrije tijd. Als maatschappelijk assistent werkt de maatschappelijk assistent met mensen in de meest uiteenlopende situaties.

     http://www.ha.be/bls/,

     Professionele Bachelor in het Sociaal Werk. Titel: Maatschappelijk Assistent (SAW/PBA/SW) [...]. Je kunt kiezen uit twee afstudeerrichtingen + Maatschappelijk Werk + Personeelswerk [...] Maatschappelijk assistent: [...] Centraal in het beroep van een maatschappelijk assistent staat het 'assisteren' van mensen bij hun individuele, sociale, beroepsmatige, psychologische en fysiologische noden en bewogenheden.

     http://www.xios.be/portal/alias__Rainbow/lang__nl-BE/tabID__3438/DesktopDefault.aspx,

     Enerzijds helpen de maatschappelijke assistenten de gedetineerden bij de voorbereiding van de reïntegratie maar anderzijds hebben zij er een stem in of verloven of voorlopige vrijlatingen ook effectief toegestaan worden.

     http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/beleid/documenten.htm,

    sociaal assistent


    1. ((vooral) in België)
     maatschappelijk werker

     Elke metadonbehandeling die een arts verstrekt, wordt geregistreerd en de verslaafde krijgt daarbij een begeleiding, onder meer door sociaal assistenten.

     De Standaard,

     De steun van de dienst slachtofferopvang wordt altijd aangeboden, nooit opgedrongen. De deontologie impliceert uiteraard het beroepsgeheim, dat inherent is aan het beroep van sociaal assistent

     http://www.senate.be/doc/misc/slachtoffers_22-6-2001.html,

    assistent 4.1

    mannelijke maatschappelijk werker

    Algemene voorbeelden


    In opdracht van Kind Gezin evalueert het adoptieteam gezinnen die zich bij Kind Gezin als kandidaat adoptanten hebben opgegeven [...]. Hoe verloopt de gezinsevaluatie? Samen met deze folder sturen wij een verkennende vragenlijst op. Binnen de twee weken na het verkrijgen van de ingevulde vragenlijst, neemt de maatschappelijk assistent(e) contact op voor een eerste afspraak.

    http://dehallen.vgc.be/adoptie.htm

    Het 'Aanvraagformulier voor financiële steun' dient ingevuld te worden door een sociaal assistent(e) verbonden aan een instelling/organisatie. U kan hiervoor terecht op de sociale dienst van het ziekenhuis, de mutualiteit, de gemeentelijke sociale dienst, het OCMW.

    http://dilbeek.digitaalsociaalhuis.be/module/dsh/show?pid=Product346_ocmw-dilbeek.be&titel=Kankerpati%C3%ABnten%20-%20Kankerfonds,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding