auto-industrie


auto-industrie 1.0

geheel van economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal auto's worden geproduceerd; deelgebied in de industrie met als activiteit de vervaardiging van auto's; autoproducerende industrie

Semagram


Een auto-industrie…

is een industrie; is een geheel van activiteiten

 • [Product of vrucht] produceert auto's

  Algemene voorbeelden


  Hyundai zal zich voortaan concentreren op zes kernactiviteiten: scheepsbouw, electronika, auto-industrie, chemie, staal- en machinebouw en bouw.

  NRC,

  Mazda kan de ontwikkelingen in de auto-industrie zelfstandig niet meer volgen. Door de samenwerking kunnen de ondernemingen de strategie beter op elkaar afstemmen en grotere efficiency bereiken. Bovendien kan het Japanse concern zijn uitgaven voor onderzoek en ontwerp van nieuwe modellen meer en meer doorschuiven. Ook kan Ford zijn invloed aanwenden om de prijzen te verlagen die de toeleveranciers van Mazda hanteren.

  De Standaard,

  Al snel na de revolutie van 1917 realiseren de communisten zich dat een auto-industrie van waarde is voor de ontwikkeling van een land. De ogen zijn gericht op Amerika.

  http://www.paul-wouters.nl/comrades.htm,

  Gewenste samenwerkingsvorm: joint venture, aanpassing aan specifieke eisen. Type partner gezocht: industrie, R&D, universiteit. Specifi ek werkterrein van de partner: sectoren als glas-, polymeer-, halfgeleider- en auto-industrieën, zowel in het lab als bij de industriële productie.

  www.oppervlaktetechnieken.com/files/2009/01/09jan_EEN.pdf,

  auto-industrie 1.1

  geheel van bedrijven die werkzaam zijn in de automobielindustrie, beschouwd in hun totaliteit als bedrijfstak of in een ander verband, bv. in hun gemeenschappelijke geografische ligging, in een bepaald marktsegment e.d.; geheel van autoproducerende bedrijven

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Semagram


  Een auto-industrie…

  is een industrie; is een geheel van bedrijven

    Algemene voorbeelden


    Bij nieuwe wagens zouden vanaf volgend jaar de lichten automatisch aanspringen bij het starten van de motor [...]. Dat heeft de Europese Commissie in juli afgesproken met de auto-industrie. Het gaat om een vrijwillige verbintenis van de autoconstructeurs.

    http://www.komopstraat.be/vgbart.php?id=55,

    Door het gevoerde kwaliteitsbeleid verloor de Amerikaanse auto-industrie de concurrentieslag met de Japanse auto-industrie.

    http://www.lumc.nl/nieuws/archief/oratieteksten/oratieberg.html,

    2008 was ook het jaar dat Amerikaanse autogiganten als Chrysler, Ford en General Motors aan de rand van de afgrond bracht. Triest toonbeeld van een auto-industrie die te laat heeft ingezien dat de behoeften van automobilisten de afgelopen jaren zijn veranderd. Automobilisten maken immers massaal de overstap [...] naar kleinere, zuinige auto's, naar hybride auto's en straks elektrische auto's.

    http://www.athloncarlease.com/athlon-nl/Over-ons/Elektrisch-rijden/Elektrisch-rijden-info/

    Keller nam in Collision, GM, Toyota en VW onder haar scherpzinnige loep [...]. Het boek stelt de vraag: Welke van de drie ondernemingen, gegeven een lange, zeer succesvolle historie, zal de twintigste eeuw overleven […]. Keller heeft niet nagelaten elk van de drie auto-industrieën in een historisch perspectief te plaatsen.

    http://admin.nrcboeken.nl/recensie/klein-menselijke-eigenschappen-in-grote-autoconcerns,

    In de slag om de prijsbewuste consument zijn de westerse auto-industrieën bij voorbaat kansloos als ze het moeten opnemen tegen de goedkope auto's van Chinese en Indiase makelij.

    http://www.nuzakelijk.nl/automotive/2583591/chinese-auto-verdringt-westerse-merken.html,