auto-ongeluk


auto-ongeluk 1.0

afbeelding

Bron: Shuets Udono
(CC BY-SA 2.0)

ongeluk waarbij een auto betrokken is of waarbij verschillende auto's betrokken zijn; ongeluk met een of meer auto's; auto-ongeval

Semagram


Een auto-ongeluk…

is een ongeluk

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft een ongeluk met een of meer auto's

  Hoofdsemagram: ongeluk


  Algemene voorbeelden


  Ligt het aan het Nederlandse onderwijs dat mensen niet meer een gewone boze brief kunnen schrijven, zonder je meteen met de dood te bedreigen? Twijfelen ze aan de kracht van de taal en de argumenten, dat ze hun toevlucht nemen tot auto-ongelukken en pistoolschoten?

  http://www.google.nl/search?q=cache:ySm2UbFP4yAJ:www.nrc.nl/ramdas/artikel/1033362248030.html+achterlijkst+site:.nl=nl=lang_nl,

  'Hoe word je bij voorkeur gemold? Gif, kogel door je hoofd, buik of borst, auto-ongeluk, touw om je nek? Jij hebt het voor het zeggen.' 'Kogel,' zeg ik. 'Komt in orde,' zegt hij.

  Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

  Moordenaars en slachtoffers, uitslaande branden en auto-ongelukken, het zijn natuurlijk verplichte nummers voor een persfotograaf, maar de man die we hier aan het werk zien heeft duidelijk oog voor de schoonheid van misère.

  NRC,

  De verhalen die jullie elkaar rond het vuur vertellen over allerhande spuiters en blowers behoeven steeds minder hyperbool om de geschiedenis aan te dikken. Het drama komt naderbij. Er zijn echte gevangenisstraffen en auto-ongelukken om over te vertellen, ambtenaren van justitie en geflipten om bij te houden.

  Cherry, Mary Karr,

  Bijna-verdrinking leverde de meeste gevallen van panoramisch geheugen op (43%), daarna auto-ongelukken (33%) en als laatste een onverwachte val (9%).

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

  Je wilt zeggen: Openbarstende voeten of niet, makker, maar zeg maar dag tegen het ziekenhuis. Er is iets veel en veel vreselijkers voor nodig - een auto-ongeluk, een echte overdosis met hartstilstand - om deze stoet zonverbrande trippers in beweging te krijgen op weg naar de westerse medische wetenschap.

  Cherry, Mary Karr,

  "Van Dieren", schreef B. Scholtens, universitair docent financiële instellingen aan de UvA, "martelt de statistieken net zo lang tot ze bekennen dat de welvaart in Nederland is gedaald." "Dat was ruim een jaar geleden en in dat jaar is onze methodologie aanmerkelijk verfijnd. Die methodologie houdt in dat we de groei van het nationaal inkomen corrigeren voor milieuverliezen, zoals ruimte en de kosten van luchtvervuiling, en dat we ook schadeposten als auto-ongelukken aftrekken."

  NRC,

  De Amerikaanse psychiater Russell Noyes en de klinisch psycholoog Roy Kletti namen bij 205 personen die in levensgevaar waren geweest interviews en enquêtes af. Zij splitsten de oorzaken voor het levensgevaar gedetailleerder uit dan Ring, hun categorieën waren een val (57), een auto-ongeluk (54), verdrinking (48), ernstige ziekte (27) en gemengde ongevallen (29).

  Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Douwe Draaisma,

  Ik verzon het auto-ongeluk, ik misleidde hen allemaal, hoewel ik mijn leugens opzettelijk doorzichtig hield, om hen te waarschuwen.

  De Openbaring, Tom De Cock,

  Net als in andere gevallen werd ook de geest van de Blue Bell heuvel met een tragisch ongeval verbonden: een auto ongeluk dat op 19 november 1965 het leven kostte aan drie jonge vrouwen.

  http://users.pandora.be/laura1/2.Spooklifters%20en%20UFO's.htm

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • geschieden
  • plaatshebben
  • plaatsvinden
  • zich voordoen

  Als er ergens een auto-ongeluk heeft plaatsgevonden, gaan de jongens niet altijd kijken.

  Meppeler Courant,

  De Cauberg heeft de twijfelachtige eer dat het eerste dodelijke Nederlandse auto-ongeluk juist in Valkenburg geschiedde.

  NRC,

  Op verschillende plekken in Nederland hebben zich donderdagavond en vrijdag zware auto-ongelukken voorgedaan.

  De Standaard,

  De Franse schilder Alfred Manessier, die in een abstracte beeldtaal met name godsdienstige onderwerpen gestalte gaf, is gisteren in een ziekenhuis in Orléans overleden aan de gevolgen van een auto-ongeluk dat vorige week woensdag tijdens zijn vakantie plaats had.

  NRC,

  als object bij een werkwoord


  • een auto-ongeluk hebben
  • een auto-ongeluk gehad hebben

  'Ik heb na de oorlog een keer een auto-ongeluk gehad en een hersenschudding, daarvan kon ik mij naderhand ook niets meer herinneren.'

  Siegfried, Harry Mulisch,

  Als je in Maryland, in de Verenigde Staten, een auto-ongeluk hebt, en niemand weet wie je bent, eindig je wis en zeker op de snijtafel van een anatomiedepartement.

  http://www.knack.be,

  In december heb ik een auto-ongeluk gehad en dit is eigenlijk mijn eerste toernooi in Nederland.

  Meppeler Courant,

  Hoe weet hij dat Sacha een auto-ongeluk heeft gehad?

  Westenwind, Simone Duwel,

  • een auto-ongeluk krijgen

  Kees Berkenbosch had in het begin van zijn huwelijk tegen zijn vrouw gezegd: 'Als jij ooit sterft, wil ik ook niet meer leven. Ik hoop dat we samen een auto-ongeluk krijgen of zo. Of dat ik eerder ga.'

  Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

  Commissaris Schreuder had pech: hij kreeg een auto-ongeluk, raakte twee maanden uit de roulatie en in de tussentijd had Broekhoff een krachtige lobby opgebouwd.

  NRC,

  Als voorbeeld noemt ze het auto-ongeluk dat ze een paar jaar geleden kreeg met haar dochter.

  Meppeler Courant,

  Vrolijk vertellen ze over het auto-ongeluk dat ze kregen op een van de autoloze zondagen van een jaar geleden.

  Engelenplaque, A.F.Th. van der Heijden,

  • auto-ongelukken ondergaan

  Het stuk eindigt prachtig met goede licht- en geluidseffecten waarmee de auto-ongelukken die men heeft ondergaan worden uitgebeeld.

  Meppeler Courant,

  • een auto-ongeluk veroorzaken

  Zaïre heeft, onder druk van Parijs, zijn ambassadeur in Frankrijk, Ramazani Baya, teruggeroepen. Die veroorzaakte tien dagen geleden in het Zuid-Franse Menton een auto-ongeluk, waarbij twee jongens om het leven kwamen.

  De Standaard,

  Zo had ik geen idee dat klaprozen werkelijk klappen wanneer je de knop opentrekt, dat magnolia's met flamingokleurige bloemen auto-ongelukken kunnen veroorzaken of dat je sommige planten compacter kunt maken.

  NRC,

  Berry ontkende uiteraard dat ze een extra gage had ontvangen, maar ze zal hoe dan ook tevreden zijn: de hijgerige publiciteit leidde de aandacht af van het auto-ongeluk dat ze een jaar geleden op een kruising veroorzaakte.

  ANP,

  In de Hollywood-satire State and Main komt ook al een filmster voor die extra geld wil voor een topless scène én een acteur die een auto-ongeluk veroorzaakt op de kruising waarnaar de titel verwijst.

  ANP,

  met adjectief ervoor


  • een bloederig auto-ongeluk
  • een dodelijk auto-ongeluk
  • een dramatisch auto-ongeluk
  • een ernstig auto-ongeluk
  • een fataal auto-ongeluk
  • een mysterieus auto-ongeluk
  • een tragisch auto-ongeluk
  • een vreselijk auto-ongeluk
  • een zwaar auto-ongeluk
  • zware auto-ongelukken

  Niet veel later krijgt ze met haar geliefde een fataal auto-ongeluk.

  http://www.muztheater.nl/docs/rectruckstop.html,

  Zo beschrijft hij met weemoed de krampachtige wijze waarop de oude Kapitza zich vastklampte aan een vruchteloos idee over het opsluiten van plasma's. Of over het tragische auto-ongeluk van Landau, waarvan de 'Mozart van de theoretische natuurkunde' weliswaar fysiek herstelde maar dat hem van zijn genie beroofde.

  NRC,

  Ook even aandacht voor For Squirrels' debuut, dat wegens een dramatisch auto-ongeluk meteen ook het eindpunt betekent van dit groepje uit Florida.

  De Standaard,

  In 1983 kwamen Dick Matenje, de secretaris-generaal van de regeringspartij, en twee ministers en een parlementslid om het leven bij een mysterieus auto-ongeluk.

  NRC,

  Het verhaal speelt voor een belangrijk deel in de Nightingale-kliniek in Salisbury, waar de 34-jarige fotografe Jane Kingsley (Jinx) herstelt van een mysterieus auto-ongeluk.

  De Standaard,

  Het zou allemaal beginnen met de dood van de vrouw van Mus, tijdens een zeer bloederig en aangrijpend auto-ongeluk.

  Berichten uit Maanzaad Stad, Abdelkader Benali,

  Over Guido Van den Bossche gesproken: hij floreerde werkelijk op zijn opendeurdag, terwijl de flashbacks er ons aan herinnerden dat zijn huwelijks mislukt was, zijn zoon in een sekte verdwenen en vervolgens gestorven, dat Guido zelve ooit was ontvoerd, maandenlang opgesloten had gezeten, een bloederig auto-ongeluk had gehad, en bijna gruwelijks was verdronken.

  Dwarskijker, Rudy Vandendaele,

  Hij werd ontslagen en kreeg een fataal auto-ongeluk, wat niet wegnam dat zijn sombere voorspelling uit zou komen.

  NRC,

  Noch een oorlog noch een vreselijk auto-ongeluk kan hem zijn pas verworven kennis afnemen, en dat is maar goed ook.

  Het nietigste, Marie Kessels,

  Ternauwernood ontsnapt aan een zwaar auto-ongeluk en een vliegramp, arriveert ze in Libanon.

  De Standaard,

  Men spreekt van een posttraumatische stressstoornis als er na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een aardbeving, ernstig auto-ongeluk of oorlog, herhaalde herbelevingen van deze gebeurtenis zijn, die gepaard gaan met extreme angst.

  http://www.socmut.be/ziekenfonds/s_magazine/062002/angst.htm,

  Op verschillende plekken in Nederland hebben zich donderdagavond en vrijdag zware auto-ongelukken voorgedaan.

  De Standaard,

  De Cauberg heeft de twijfelachtige eer dat het eerste dodelijke Nederlandse auto-ongeluk juist in Valkenburg geschiedde.

  NRC,

  • een Hollands auto-ongeluk
  • een Nederlands auto-ongeluk

  Geef toe dat sport in onze maatschappij maatgevender is dan al het andere - en als u het niet voetstoots wil toegeven, reken dan maar na wat er in de publiciteit voor wordt ingeruimd. Een Hollands auto-ongeluk kan in de media nooit op tegen Vitesse, en 5000 dooie inwoners van Ethiopië leggen het altijd af tegen de korfbalcompetitie.

  Ben ik eigenlijk wel links genoeg?, Jan Blokker,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een aangrijpend auto-ongeluk

  Het zou allemaal beginnen met de dood van de vrouw van Mus, tijdens een zeer bloederig en aangrijpend auto-ongeluk.

  Berichten uit Maanzaad Stad, Abdelkader Benali,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een door iemand veroorzaakt auto-ongeluk
  • een nooit opgehelderd auto-ongeluk

  Met Fritz Langs Metropolis (1926) begon Helm een opvallende, maar korte filmcarrière waarin ze steeds de rol moest vertolken van de blonde, sensuele verleidster. Na een door haar veroorzaakt auto-ongeluk met dodelijke afloop en een gevangenisstraf nam ze afscheid van de filmstudio's.

  De Standaard,

  Zo was hij in het najaar van 1990, toen president Gorbatsjov worstelde met verzet tegen zijn hervormingsprogramma, anderhalve maand uit de roulatie wegens een nooit opgehelderd auto-ongeluk.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: bij

  • een auto-ongeluk bij Paleis Huis ten Bosch

  Volgens de waterwerper is in Nederland iedereen gelijk, maar staan de Oranjes daar boven. "Ze krijgen onschendbaarheid en andere privileges mee, waar een ander slechts van droomt." Hij memoreert onder meer de snelle verblijfsvergunning voor Máxima en het feit dat zij niet wordt vervolgd voor het auto-ongeluk bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

  ANP,

  Voorzetsel: in

  • een auto-ongeluk in Amsterdam
  • een auto-ongeluk in Frankrijk

  Directeur Marten Putman (56) van de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen is zaterdag om het leven gekomen bij een auto-ongeluk in Amsterdam.

  Meppeler Courant,

  Een medewerkster hier op het bureau heeft vorig jaar een ernstig auto-ongeluk gehad in Frankrijk.

  NRC,

  • een auto-ongeluk in '78
  • een auto-ongeluk in augustus 1993
  • een auto-ongeluk in 1993

  Lentini, nooit meer de oude sinds een auto-ongeluk in 1993, scoorde al snel voor Milan in de topper tegen Parma.

  NRC,

  Na een auto-ongeluk in augustus 1993 heeft de aanvallende middenvelder zijn vorm nooit helemaal teruggevonden en daardoor weinig gespeeld: zeven competitiewedstrijden vorig seizoen, zes in dit seizoen.

  NRC,

  Over Jacques' zware auto-ongeluk in '78, in de verijzelde 'Virage de l'Empereur' in zijn kiesdistrict Corrèze, de dood van zijn oudste dochter, de dood van Claude's man.

  NRC,

  Voorzetsel: op

  • een auto-ongeluk op de Autobahn

  Het auto-ongeluk op de Autobahn nabij München maakte intussen, onbedoeld maar overduidelijk, een einde aan een paar weken van gissingen over de nieuwe vriendin van Willem-Alexander die het karakter van een nationaal gezelschapspel hadden aangenomen, en soms neigden naar collectieve hysterie.

  NRC,

  Voorzetsel: uit

  • een auto-ongeluk uit 1989

  En altijd zal hij dat relaas van zijn auto-ongeluk uit 1989 met zich mee blijven torsen.

  NRC,

  Voorzetsel: van

  • een auto-ongeluk van iemand

  Zo beschrijft hij met weemoed de krampachtige wijze waarop de oude Kapitza zich vastklampte aan een vruchteloos idee over het opsluiten van plasma's. Of over het tragische auto-ongeluk van Landau, waarvan de 'Mozart van de theoretische natuurkunde' weliswaar fysiek herstelde maar dat hem van zijn genie beroofde.

  NRC,

  in voorzetselgroep


  • iets aan een auto-ongeluk overhouden
  • aan een auto-ongeluk ontsnappen
  • aan een auto-ongeluk overlijden

  De artsen beweerden dat ik geen nadelige gevolgen aan het auto-ongeluk zou overhouden, dat mijn geheugen vanzelf weer op orde zou komen.

  Buiten is het maandag, J. Bernlef,

  De sierlijke skiër overleed kort na het WK van Saalbach Hinterglemm ('91) aan een auto-ongeluk.

  De Telegraaf,

  Ternauwernood ontsnapt aan een zwaar auto-ongeluk en een vliegramp, arriveert ze in Libanon.

  De Standaard,

  • bij een auto-ongeluk
  • bij een auto-ongeluk om het leven komen
  • bij een auto-ongeluk omkomen
  • bij een auto-ongeluk overlijden
  • bij een auto-ongeluk sterven
  • bij een auto-ongeluk verongelukken
  • bij auto-ongelukken omkomen
  • bij een auto-ongeluk betrokken raken
  • bij een auto-ongeluk betrokken zijn
  • iemand bij een auto-ongeluk verliezen
  • hulpverlening bij auto-ongelukken

  'Mijn man was ingenieur...' Er verschenen tranen in haar ogen. '... was, want een paar weken geleden is ook hij omgekomen bij een auto-ongeluk.'

  Het Primus Inter Pares Project, Kasper van Zuilekom,

  Whiplash, het engelse woord voor zweepslag, ontstaat vooral bij een auto ongeluk.

  http://www.tlichtpuntje.be/info/whiplash,%20het%20leven%20is%20geen%20stripverhaal.htm,

  Tot voor kort werd hij bijkans naar eigen zeggen 'krankjorum', maar sinds zijn vrouw betrokken raakte bij een auto-ongeluk heeft Ton Berkman, kapitein en voormalige 2e dirigent van de Koninklijke Militaire Kapel, een deel van het coördinatiepakket overgenomen.

  Meppeler Courant,

  Volgens Blaauw-Smit draagt dit kleinere voertuig, uitgerust met hulpverleningsgereedschap, bij tot een nog betere en snellere hulpverlening bij auto-ongelukken, maar ook bij incidenten waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.

  Meppeler Courant,

  Bij een auto-ongeluk verbrijzelde hij zijn linkerbeen.

  Meppeler Courant,

  Kinderen die een val maken op kinderspeelplaatsen, raken relatief vaker ernstig gewond dan hun leeftijdgenoten die betrokken zijn bij een fiets- of auto-ongeluk.

  ANP,

  Hij mocht dan twee vrouwen hebben gehad die beiden aan kanker waren gestorven, een kind hebben verloren bij een auto-ongeluk en zeker zes vrienden op hun sterfbed moed hebben ingesproken, zijn rouwverzen getuigden van een kinderlijk verzet tegen meerduidigheid en nuance.

  Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

  Zoals hij het zelf met sublieme ironie samenvatte: "Veel van mijn vrienden zijn omgekomen bij auto-ongelukken, vliegtuigrampen en door een overdosis drugs."

  NRC,

  Op belangrijke vragen als er in het leven echt iets gebeurt, als mensen doodgaan, als er oorlogen zijn of hongersnoden, dan heeft popmuziek ook niet veel meer te zeggen. Bij de Beatles zag je dat destijds op het album "Sergeant Peppers". Het laatste nummer daarvan, A Day In The Life, beschrijft een ervaring van John Lennon en Paul McCartney met een vriendin die bij een auto-ongeluk was verongelukt.

  http://iaspm.soundscapes.ws/,

  Op 30 september 1955, een paar dagen na de laatste opnamen, stierf de acteur bij een auto-ongeluk, vlak voor de première van Rebel without a cause.

  Meppeler Courant,

  Bill Blythe overleed vlak voor de geboorte van Clinton bij een auto-ongeluk.

  NRC,

  Naar het meisje gevraagd, vertelt ze dat haar enige dochter omgekomen is bij een auto-ongeluk, precies op de plek waar hij het meisje had opgepikt.

  http://users.tijd.com/delink/,

  De majoor heeft zijn oudste zoon bij een auto-ongeluk verloren, zijn vrouw verblijft in een inrichting.

  Weerloos, Jan Siebelink,

  Haar biologische vader en moeder hadden hun toevlucht genomen tot kunstmatige inseminatie omdat de vrouw geblokkeerde eileiders had. Een eerste poging mislukte en vlak daarna kwam de vrouw bij een auto-ongeluk om het leven.

  NRC,

  • door een auto-ongeluk
  • door een auto-ongeluk doodgaan
  • door een auto-ongeluk om het leven komen
  • door een auto-ongeluk overlijden
  • iemand door een auto-ongeluk verliezen

  Twee weken geleden overleed een speelster van het team door een auto-ongeluk na de training.

  Meppeler Courant,

  De dood van bokslegende Carlos Monzon, die zondag door een auto-ongeluk om het leven kwam, heeft veel Zuidamerikanen aangegrepen.

  NRC,

  De vrouw, die haar beide ouders in één klap door een auto-ongeluk verloren heeft, vertelde hem dat haar beste vriendin nauwelijks enig medeleven had getoond ten tijde van haar ouders' dood.

  http://www.xs4all.nl/~dood/index.html,

  Door een auto-ongeluk en door het bezoek van een erg nieuwsgierig achternichtje uit Australië komen flarden van zijn verleden, dat hij tegenover zijn kinderen zo veel mogelijk heeft verzwegen, naar boven.

  Meppeler Courant,

  'Als mijn man opeens iets overkomt, als hij bij voorbeeld bij een auto-ongeluk om het leven komt, wordt mijn verblijfsrecht me dan ontnomen of niet?'

  Russendisco, Wladimir Kaminer,

  Oom David ging dood door een auto-ongeluk, maar anders was hij ook wel doodgegaan, want ze waren allemaal tussen de veertig en vijftig toen ze stierven.

  Lachen; Marlene Dietrich; Plattegrond van de oppervlakte, Dave Goldstein,

  Iemand met een bijna-dood-ervaring door een auto-ongeluk, zag zichzelf door een tunnel gaan en in de astrale wereld gezond van lijf en leden rondlopen.

  http://www.stervensbegeleiding.nl/boek/index.html,

  • in een auto-ongeluk
  • in een auto-ongeluk omkomen
  • in een auto-ongeluk sterven
  • iemand in een auto-ongeluk verliezen

  Een middenvelder die dit seizoen nauwelijks speelde, omdat hij tijdens de voorbereidingsperiode in een auto-ongeluk een ernstige blessure aan de schouder opliep.

  De Standaard,

  Jenny kwam om in een auto-ongeluk maar volgens haar vader was ze daar te voorzichtig voor.

  http://www.ou.nl/open/rma/spiegel/frames11.htm

  Trompettist Clifford Brown was nog geen 26, toen hij in 1956 omkwam in een auto-ongeluk.

  De Standaard,

  Maar uit Todds meeslepend geschreven biografie blijkt hoe vroeg al bij Camus, die op 46 jaar in een auto-ongeluk stierf, de overtuiging leefde van een roeping om te schrijven, van een te verwezenlijken oeuvre.

  De Standaard,

  Ik heb mijn vrouw, kind en broer - deze laatste in een auto-ongeluk - verloren en sta gans alleen op de wereld.

  http://user.online.be/~btorfs/bill_evans.html

  ((vooral) in België)
  • ingevolge een auto-ongeluk

  Ada is op dat moment ingevolge een auto-ongeluk in coma geraakt.

  De Standaard,

  • na een auto-ongeluk

  Als u zwanger bent van uw eerste kind krijgt u bij 30 weken een injectie (prik) om te voorkomen dat u tijdens de laatste weken van de zwangerschap nog antistoffen maakt. Mogelijk krijgen in de toekomst alle zwangeren deze injectie. Ook na een auto-ongeluk of een schop tegen uw buik tijdens de zwangerschap is zo’n injectie verstandig.

  http://www.nvog.nl/

  Versuft strompelt ze naar beneden, en overnacht in een bloemenperk. Om er daarna nog net zo betoverend uit te zien (alleen bij Lynch zien actrices er na een auto-ongeluk én een nacht in een bloemenperkje nog onweerstaanbaar uit).

  ANP,

  • de gevolgen van een auto-ongeluk
  • de schuld van een auto-ongeluk
  • als gevolg van een auto-ongeluk
  • herstellen van een auto-ongeluk
  • preventie van auto-ongelukken

  In 1985 verloor ze het bewustzijn als gevolg van een auto-ongeluk.

  De Standaard,

  In haar memoires gaf ze het personeel de schuld van het auto-ongeluk dat Ted Kennedy in 1969 overkwam bij Chappaquiddick, waarbij Mary Joe Kopechne verdronk.

  NRC,

  En als laatste is zijn relatie met skifanaat Fiat-directeur Agnelli, die als gevolg van een auto-ongeluk niet meer kan skiën, zodanig dat het hem aan niets hoeft te ontbreken.

  NRC,

  In zestig procent van de whiplash-gevallen als gevolg van een auto-ongeluk gaat het om vrouwen, ondanks het feit dat er meer mannen dan vrouwen aan het verkeer deelnemen.

  http://members.lycos.nl/whiplash_nl/index.html,

  Hoogeveen mag de boel opengooien, maar doet dat nog niet - hij herstelt van een auto-ongeluk - en volgens zijn raadsman mr. J.C. Werner is het Theehuis in de huidige vorm niet te exploiteren.

  Meppeler Courant,

  De Franse schilder Alfred Manessier, die in een abstracte beeldtaal met name godsdienstige onderwerpen gestalte gaf, is gisteren in een ziekenhuis in Orléans overleden aan de gevolgen van een auto-ongeluk dat zich vorige week woensdag tijdens zijn vakantie plaats had.

  NRC,

  De preventie van auto-ongelukken dank zij alkoholtests georganizeerd door de overheid, leidde tot preventief testen bij de burgers.

  De Standaard,

  • voor een auto-ongeluk vervolgd worden

  Hij memoreert onder meer de snelle verblijfsvergunning voor Máxima en het feit dat zij niet wordt vervolgd voor het auto-ongeluk bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

  ANP,

  • wegens een auto-ongeluk

  Voor het eerst hebben in Oostenrijk twee dieren smartengeld gekregen wegens een auto-ongeluk. De honden Nemo en Baghira zaten in de auto van hun baasje Ursula Aigner, toen die op de snelweg werd aangereden.

  http://www.ad.nl/ad/nl/5596/Planet-Watch/article/detail/1897225/2011/03/26/Honden-krijgen-smartengeld-wegens-auto-ongeluk.dhtml,

  met telwoord ervoor


  • 1 op de 5 auto-ongelukken

  Belangrijkste doel is verandering te brengen in het cijfer dat bij 1 op de 5 auto-ongelukken een bestuurder uit de leeftijdsgroep van 17 tot 21 jaar is betrokken, terwijl slechts 1 op de tien autobestuurders uit die categorie afkomstig is.

  NRC,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • zijn auto-ongeluk

  Ze pinken een traantje weg wanneer de plaatselijke held Hilbert van der Duim zich na zijn auto-ongeluk voor het eerst voorzichtig op het ijs begeeft.

  NRC,

  De 40 jaar oude man B.G. kon zich niets meer herinneren van zijn auto-ongeluk, maar elke keer als hij een kruising moest oversteken sloeg de angst hem om het hart.

  NRC,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • een fietsongeluk of auto-ongeluk

  Kinderen die een val maken op kinderspeelplaatsen, raken relatief vaker ernstig gewond dan hun leeftijdgenoten die betrokken zijn bij een fiets- of auto-ongeluk.

  ANP,

  overig


  • sinds een auto-ongeluk

  Lentini, nooit meer de oude sinds een auto-ongeluk in 1993, scoorde al snel voor Milan in de topper tegen Parma.

  NRC,

  De leider van de Hongaarse Socialistische Partij draagt sinds een ernstig auto-ongeluk, ruim twee weken geleden, een metalen klem om het hoofd om zijn nekwervels te stabiliseren.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • auto-ongelukje