auto-ongeval


auto-ongeval 1.0

ongeval waarbij een auto betrokken is of waarbij verschillende auto's betrokken zijn; ongeval met een of meer auto's; auto-ongeluk
Zie voor de combinatiemogelijkheden het meer gangbare synoniem auto-ongeluk.
Zie ook : auto-ongeluk

Semagram


Een auto-ongeval…

is een ongeval

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft een ongeval met een of meer auto's

  Hoofdsemagram: ongeval


  Algemene voorbeelden


  Marc had ooit een auto-ongeval waarbij hij meermaals over de kop sloeg.

  http://www.marcherremans.be/columndetail.php,

  Wie heeft ruim 70 procent van alle auto-ongevallen met zware persoonlijke en materiële schade op zijn kerfstok? Mannen, allemaal mannen. Mannelijk rijgedrag is ruim dubbel zo moordend als dat van vrouwen, heeft de professor vastgesteld.

  De Standaard,

  Misbruik van alcohol kan reeds bestaande ziekten verergeren (zoals depressie of schizofrenie) of kan nieuwe problemen teweegbrengen (ernstig geheugenverlies, depressie of angst). De kans op overlijden ten gevolge van auto-ongevallen, moord en zelfmoord ligt ook hoger.

  http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbacksub029,

  In het begin van de jaren tachtig werd Derksen zwaar ziek. De kaarsen brandden aan mijn sterfbed, verklaarde hij later. Hij kreeg ook nog een auto-ongeval en zag zichzelf gered worden door vier engelen.

  De Standaard,

  Kluivert was enkele weken geleden betrokken bij een auto-ongeval met dodelijk afloop.

  Meppeler Courant,

  De klachten zijn 4 maanden na een auto-ongeval begonnen. De pijn verbetert op het moment dat deze meneer op de rug gaat liggen met een kussen in de knieholten.

  http://home.wish.net/~homeopat/inhoud-2.htm

  Hij verloor toen bij een auto-ongeval zijn volledige gezichtsvermogen.

  De Standaard,

  Hij is, na een ernstig auto-ongeval, niet meer actief als detective.

  Meppeler Courant,

  Heeft het verschrikkelijke auto-ongeval dat u zelf meemaakte in 1976 op de Nürnburgring u in enige mate geholpen in uw carrière als zakenman?

  De Standaard,

  Dit jaar zwaaide een zestigtal studenten af en de oogst was zowel gevarieerd als interessant. Charlotte Vandamme ging bijvoorbeeld uit van de vaststelling dat 25 tot 30 procent van de fatale auto-ongevallen het gevolg is van vermoeidheid achter het stuur en van het feit dat chauffeurs die vermoeidheid verkeerd inschatten.

  http://www.ha.be/attachments/wim/tekst_knack.pdf

  Gherri zette een procedure in nadat zijn zoontje in 1985 bij een auto-ongeval om het leven was gekomen.

  De Standaard,

  In een groot aantal gevallen was de arbeidshandicap opgelopen in het werk, of door een auto-ongeval.

  http://www.arbeid.tno.nl/kennisgebieden/arbeidsmarkt_arbeidsverhoudingen/index.html

  Iry LeJeune stierf op 8 oktober 1954 door een auto-ongeval.

  http://www.billybop.be/styles/cajuncorner/music.asp

  Bufalino stierf aan de gevolgen van een auto-ongeval.

  De Standaard,

  De knieproblemen van Cipollini zijn een gevolg van een auto-ongeval in 1989.

  De Standaard,

  Zijn moeder, de aanbeden koningin Astrid, kwam een jaar later om bij een auto-ongeval in Zwitserland.

  NRC,

  Van de kinderen die in een ziekenhuis komen na een fiets- of auto-ongeval, heeft tussen de 5,8 en 6,3 procent een verwonding die in deze categorie kan worden ondergebracht.

  ANP,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • auto-ongevalletje