autodaten


autodaten 1.0

(auto's)

gedeeld gebruikmaken van een auto die niet het eigendom van de bestuurder is, vanuit het oogpunt dat mensen die zelf geen auto bezitten en incidenteel een auto nodig hebben, een auto kunnen delen en waarbij de auto meestal verhuurd wordt door een speciaal daartoe opgezet bedrijf; autodelen

Semagram


Autodaten…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   Het streven is om landelijke dekking te halen, vertelt Mentink. "Dan zal autodaten ook voor het grotere publiek aantrekkelijk worden." Nu zijn het volgens hem vaak nog de hoger opgeleiden die aan autodaten doen.

   Provinciale Zeeuwse Courant,

   In tegenstelling tot carpoolen hebben mensen die autodaten zelf geen auto. Ze spreken af op een autodateparkeerplaats en rijden samen naar een bestemming [...]. Het aantal kilometers dat autodelers afleggen is 33 procent minder dan wanneer ze zelf een auto zouden hebben.

   Brabants Dagblad,

   De heer Pitstra heeft gevraagd wat wij nu eigenlijk doen aan autodelen. [...]. Men wil een mobiliteitspakket aan de klanten aanbieden, waarbij ook deelauto, openbaar vervoer en leasefiets horen. Wij stimuleren consumenten door hierover voorlichting te verzorgen. Er is een doelgerichte landelijke paraplucampagne rond dit thema. Die actie is al in gang gezet onder de naam "autodaten". Af en toe aarzel ik of dat wel een goede naam is, maar het schijnt op de markt onderzocht te zijn en men vond dat een goede naam.

   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-ek-19971998-779-804.html,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • autodatebedrijf
   • autodatelocatie
   • autodateparkeerplaats
   • autodateplaats