autodelen


autodelen 1.0

(auto's)

gedeeld gebruikmaken van een auto die niet het eigendom van de bestuurder is, met de bedoeling dat mensen die zelf geen auto bezitten en er incidenteel een nodig hebben, op een voordelige manier toch gebruik kunnen maken van een auto

Semagram


Autodelen…

is een handeling

   Algemene voorbeelden


   De overheid werkt een wettelijke regeling uit voor autodelen, carpooling en andere systemen van gemeenschappelijk autogebruik en stimuleert deze vervoerswijzen.

   http://www.agalev.be/programma2003/index.html

   Het idee voor autodelen komt uit het buitenland. In Berlijn bestaat al zo'n netwerk met tweehonderd wagens met een zwarte doos, waarin alle gegevens automatisch opgeslagen worden. Zo kan de centrale perfekt weten wie wanneer en hoe lang met welke wagen heeft gereden.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   met bijwoord


   • elektrisch autodelen
   • free-floating autodelen
   • P2P autodelen
   • peer-to-peer autodelen

   2017 was een goed jaar voor het elektrisch autodelen met een vervijfvoudiging van het aantal elektrische deelwagens in Vlaanderen. Elektrisch autodelen zorgt voor een maximale milieuwinst en is de ideale kennismaking met elektrisch rijden. De partners zijn ambitieus en mikken op minstens 1.000 elektrische deelwagens in 2020.

   https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/vijf-keer-meer-elektrische-deelwagens-2017,

   Free-floating autodelen heeft als nadeel dat het aantal autokilometers toeneemt, in plaats van afneemt.

   http://www.verkeerskunde.nl/trends-2018/2018-deel-1/free-floating-overlast.51843.lynkx,

   Een bedrijf stelt een online platform ter beschikking waarop eigenaars hun wagen kunnen registreren. Iedereen die zich vervolgens als gebruiker aanmeldt, kan elke wagen op het platform huren tegen een door de eigenaar bepaalde vergoeding (kilometerprijs en/of uurprijs). Een deel van deze opbrengst gaat naar het bedrijf voor het gebruik van het online platform, verzekering en pechbijstand. Dit autodeelsysteem wordt in de praktijk ook peer-to-peer (P2P) autodelen genoemd.

   https://www.autodelen.net/vormen-van-autodelen/

   Door de opkomst van het peer-to-peer-autodelen (een deelauto huren via een particulier, met tussenkomst van een professionele organisatie) is het aantal deelauto’s de laatste jaren in Nederland procentueel fors toegenomen.

   https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjYqrq4juPeAhVGKVAKHUYEDZoQFjAGegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.vna-lease.nl%2Fcms%2Fstreambin.aspx%3Fdocumentid%3D745&usg=AOvVaw0UWBpH6cEFyc-M7pKmHsT0,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   • autodeelaanbieder
   • autodeelbedrijf
   • autodeelproject
   • autodeelwagen