autoverkoop


autoverkoop 1.0

verkoop van auto's; het verkopen van auto's; ook: getal, percentage e.d. dat het aantal verkochte auto's aangeeft; autoverkoopcijfer

Semagram


Autoverkoop…

is verkoop

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft de verkoop van auto's of het aantal verkochte auto's

  Hoofdsemagram: verkoop


  Algemene voorbeelden


  De afgelopen vijfentwintig jaar hebben de autoverkopen, op een jaar na, nooit eerder beneden de barrière van 400.000 stuks gelegen.

  NRC,

  De autoverkoop is een goede graadmeter voor de stijgende welvaart.

  De Standaard,

  Tot 1989 was Daimler-Benz een holding die haar broodjes vooral smeerde met de winst uit de autoverkoop.

  De Standaard,

  Voor de autodealers zelf zal er niet al te veel veranderen, denkt Ploeg. Hij is niet bang voor autosupermarkten of grootschalige verkoop via internet. 'In de Verenigde Staten, waar de autoverkoop al vrij is, worden auto's ook nog steeds via dealers verkocht.'

  de Volkskrant,

  Febiac noemt dat een zwakke verkoop, omdat 1994 het slechtste salonjaar sinds 1984 was. Het voorspelt dat de autoverkoop dit jaar op 380.000 stuks uitkomt, net als in 1994.

  De Standaard,

  De verkopen waren over de gehele linie uitstekend en voor 1995 verwacht Ford werderom een sterk jaar. De autoverkopen brachten 3,8 miljard dollar binnen, 800 miljoen daarvan van buiten de VS.

  NRC,

  "De vrees voor jobverlies wordt groter", zegt Schwennicke. "Ook in sectoren waar dat vroeger niet het geval was zoals de autoverkoop of de reclamesector. Daar werd enkele jaren geleden heel snel van job gewisseld."

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • aantrekken
  • achterblijven
  • dalen
  • groeien
  • kelderen
  • klimmen
  • omhooggaan
  • stagneren
  • stijgen
  • tegenvallen
  • teruglopen
  • terugzakken
  • toenemen
  • uitstijgen

  Ook in België - waar de verkoop eind september al 12,6 procent hoger lag dan tijdens de eerste negen maanden van 1995 - zou de autoverkoop amper boven de cijfers van dit jaar uitstijgen.

  De Standaard,

  Na een sterke daling in de eerste helft van het jaar, stegen de autoverkopen weer in het derde kwartaal.

  Meppeler Courant,

  In Groot-Brittannië gingen de autoverkopen vorig jaar licht omhoog na een daling gedurende drie jaar.

  NRC,

  De autoverkoop stagneert volgend jaar.

  De Standaard,

  Met die cijfers blijft de autoverkoop nog ver achter op de verkoopaantallen die Febiac aan het eind van de jaren tachtig en begin van de jaren negentig noteerde.

  De Standaard,

  In Finland steeg de autoverkoop met 19,4 procent, in Griekenland werden 14,7 procent meer wagens ingeschreven.

  De Standaard,

  De autoverkoop klom met 6,7 procent.

  De Standaard,

  Autoverkopen in VS nemen verder toe.

  NRC,

  In juli en augustus vielen de autoverkopen in vergelijking met een jaar eerder juist tegen.

  Meppeler Courant,

  In Europa steeg de autoverkoop in dezelfde periode met 6,2 procent tot 9.083.000 stuks.

  De Standaard,

  Volgens Febiac, de beroepsfederatie van de autosektor, is de autoverkoop in 1995 teruggezakt tot op het peil van 1984.

  De Standaard,

  Ondanks bemoedigende vooruitzichten op lagere rente in Europa trekt de autoverkoop in 1994 met slechts drie procent aan.

  NRC,

  Autoverkoop groeide. In West-Europa zijn in de eerste drie maanden van dit jaar bijna 3,5 miljoen nieuwe personenwagens verkocht.

  Meppeler Courant,

  Autoverkopen groeien weer. Personenautobedrijven zien in de maand september de omzet weer groeien.

  Meppeler Courant,

  Intussen stijgt de autoverkoop fenomenaal.

  de Volkskrant,

  Volgens Wilson lopen de autoverkopen en huizenverkopen al terug.

  NRC,

  Volgens Febiac keldert de autoverkoop door de fiscale politiek van de regering.

  De Standaard,

  De autoverkopen daalden in het derde kwartaal met 4,6 procent tot 904,71 miljard yen (15,5 miljard gulden).

  NRC,

  als object bij een werkwoord


  • de autoverkoop ondersteunen
  • de autoverkoop opkrikken
  • de autoverkoop omhoogstuwen
  • de autoverkopen opvoeren
  • de autoverkoop staken

  Het autosalon wist de autoverkoop in België vorig jaar op te krikken tot 397.359 stuks, een stijging van 10,7 procent ten opzichte van 1995.

  De Standaard,

  Daarom rekent Febiac op een vervanging van het bestaande wagenpark om de autoverkoop te ondersteunen.

  De Standaard,

  Alfa Romeo staakt autoverkoop in VS. De Italiaanse autofabrikant Alfa Romeo heeft besloten eind dit jaar de verkoop in de VS en Canada te staken.

  NRC,

  De verhuizing naar Amsterdam maakt deel uit van de strategie om agressiever te penetreren op de Europese markt en de autoverkopen in Europa in 1997/1998 op te voeren tot 180.000 stuks per jaar.

  NRC,

  Het tweejaarlijkse autosalon stuwde de autoverkoop in de eerste zes maanden van dit jaar met 15 procent omhoog.

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • goede autoverkopen
  • gunstige autoverkoop
  • internationale autoverkoop
  • de totale autoverkoop
  • vrije autoverkoop

  Ondanks de sterk verbeterde kleinhandelsverkopen (+3%) tijdens het eerste kwartaal van het jaar - vooral te danken aan de gunstige autoverkoop - blijft het vertrouwen van de consument haperen.

  De Standaard,

  Twee eigen zaken, vijf franchiseondernemingen. Cardoen is daarmee marktleider van de vrije autoverkoop in België.

  Reformatorisch Dagblad,

  In het marktsegment van de topklasse-berlines (14 procent van de totale autoverkoop) neemt de Safrane als polyvalente gezinswagen (onder meer door de praktische achterklep en de enorme bagageruimte) een aparte plaats in.

  De Standaard,

  Het D-segment van de betere gezinswagens is in Europa goed voor 23,8 procent van de totale autoverkoop en dus voor elke constructeur van groot belang.

  De Standaard,

  PSA Peugeot Citroën profiteerde van goede autoverkopen, terwijl Eurotunnel 2,32 procent zakte omdat de gesprekken met de banken over een schuldherschikking niet van een leien dakje blijken te lopen.

  De Standaard,

  Internationale autoverkoop aangetrokken; General Motors na 5 jaar terug op winst.

  NRC,

  • de Amerikaanse autoverkoop
  • de Belgische autoverkoop
  • de Europese autoverkoop
  • de Franse autoverkoop
  • de Spaanse autoverkoop
  • Nederlandse autoverkopen

  Europese autoverkoop 4,8 procent hoger.

  De Standaard,

  In 1921 nam de T 61% van de Amerikaanse autoverkoop voor zijn rekening en leverde hij Ford (na belastingen) 6 miljoen dollar per maand op.

  De Standaard,

  Zo anticipeerden de Duitse consumenten op nakende prijsstijgingen, konden de Fransen nog genieten van schrootpremies en werd de Spaanse autoverkoop gestut door een verlaging van de inschrijvingsbelasting.

  De Standaard,

  Na afloop daalde de Franse autoverkoop begin dit jaar prompt met respectievelijk 33,6 % en 24,6 % in januari en februari.

  De Standaard,

  Wanneer echter de Nederlandse autoverkopen blijken te groeien met dertien procent (van '97 op '98 dus) rijzen de levertijden werkelijk de pan uit.

  http://www.autokompas.nl/archief/Jaarboek/1999/Voer_voor_zenuwpezen/index.html,

  De ekonomische onzekerheid die zich doorheen Europa laat gevoelen, zou de Europese autoverkoop dit jaar met nauwelijks twee procent doen groeien, schat de autobouwer.

  De Standaard,

  Belgische autoverkoop 8,8 % hoger.

  De Standaard,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • dalende autoverkoop
  • stijgende autoverkoop
  • teruglopende autoverkopen

  De verwachting is dat de consumentenbestedingen in het vierde kwartaal minder snel zullen groeien als gevolg van teruglopende autoverkopen.

  NRC,

  Een verse stroom Amerikaanse cijfers - gaande van een dalende autoverkoop en stijgende voorraden tot lager dan verwachte inflatiecijfers - schetsten het beeld van een afkalvende economie en gaven het startsein voor een nieuwe koopronde op de obligatiemarkt, waardoor de rentetarieven naar historisch lage niveaus werden geduwd.

  De Standaard,

  Het aantal klanten dat nu definitief op zoek gaat naar andere oplossingen zal binnenkort af te lezen zijn uit de teruglopende reizigersaantallen en uit de stijgende autoverkoop; de organizatoren van het autosalon kunnen zich al in de handen wrijven.

  De Standaard,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een verminderde autoverkoop

  Een verminderde autoverkoop heeft de semesterresultaten van Volvo een fameuze knauw gegeven.

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • de autoverkoop in België
  • de autoverkoop in Europa
  • de autoverkoop in Europese landen
  • de autoverkoop in Frankrijk
  • de autoverkoop in Nederland
  • de autoverkoop in de Verenigde Staten
  • de autoverkoop in de VS

  De autoverkoop in 17 Europese landen (EU plus Zwitserland en Noorwegen) lag in november 5,2 procent lager dan in dezelfde maand van vorig jaar.

  De Standaard,

  De minder goede cijfers hebben te maken met een daling van de autoverkoop in Frankrijk.

  De Standaard,

  Met een stijging van ruim 6400 verkochte wagens tot 39.771 heeft Volkswagen in 1994 Ford (37.096 stuks) verdrongen van de tweede plaats in de top drie van autoverkopen in Nederland.

  Meppeler Courant,

  Autoverkopen in Europa dalen overigens.

  http://www.studioitalia.nl/article_173.shtml,

  Het autosalon wist de autoverkoop in België vorig jaar op te krikken tot 397.359 stuks, een stijging van 10,7 procent ten opzichte van 1995.

  De Standaard,

  Vorig jaar werd 2,53 miljard dollar winst geboekt, zij het vooral dankzij het aantrekken van de autoverkoop in de Verenigde Staten.

  NRC,

  Later op de dag herstelde de obligatiemarkt zich door cijfers over de autoverkoop in de VS.

  NRC,

  • de autoverkoop in ons land
  • de autoverkoop in onze regio

  Traditioneel heeft het tweejaarlijkse autosalon in Brussel een positieve invloed op de autoverkoop in ons land.

  De Standaard,

  Op dit moment telt de vereniging zestien leden, die tachtig procent van de autoverkoop in onze regio voor hun rekening nemen.

  http://www.unizowaasland.be/WieZijnWij/ZO-maga/verslag%20vesiac.htm

  • de autoverkoop in 1994
  • de autoverkoop in 1995
  • de autoverkoop in 1996

  Ondanks bemoedigende vooruitzichten op lagere rente in Europa trekt de autoverkoop in 1994 met slechts drie procent aan.

  NRC,

  Volgens Febiac, de beroepsfederatie van de autosektor, is de autoverkoop in 1995 teruggezakt tot op het peil van 1984.

  De Standaard,

  In Amerika deed de stijgende autoverkoop in 1996 - goed voor een totaal van 15,5 miljoen personenwagens en lichte trucks - de teleurstellende cijfers van de voorbije jaren vergeten.

  De Standaard,

  • de autoverkoop in het eerste semester
  • de autoverkoop in in de eerste zes maanden van het jaar
  • de autoverkoop in het vierde kwartaal
  • de autoverkopen in november

  Die vergelijking leert dat de autoverkoop in het eerste semester van dit jaar slechts 0,7 % hoger ligt dan in dezelfde periode van 1994.

  De Standaard,

  In 13 van de 17 Westeuropese landen lagen de autoverkopen in november hoger dan vorig jaar.

  NRC,

  Het tweejaarlijkse autosalon stuwde de autoverkoop in de eerste zes maanden van dit jaar met 15 procent omhoog.

  De Standaard,

  Bovendien blijkt uit andere cijfers dat de autoverkopen in het vierde kwartaal duidelijke groei vertoonden.

  NRC,

  Voorzetsel: tussen

  • de autoverkoop tussen januari en november van dit jaar

  Toch is de gecumuleerde Europese autoverkoop tussen januari en november van dit jaar opgelopen tot 12,025 miljoen stuks, 6,4 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

  De Standaard,

  Voorzetsel: overig

  • autoverkoop via internet
  • autoverkoop via supermarkten

  De ontwerpverordening zet ook de deur open voor autoverkoop via het internet en via supermarkten.

  De Financieel-Economische Tijd,

  in voorzetselgroep


  • de groei in de autoverkoop

  Gezien de groei in de autoverkoop zal ook het aantal autowrakken stijgen.

  http://www.milieucentraal.nl/download/autokopen.pdf,

  • invloed (hebben) op de autoverkoop

  Door het toenemen van de levensduur van auto's - ze worden steeds beter - is de gemiddelde leeftijd in het park gestegen. Op langere termijn kan dit enige invloed hebben op de autoverkoop.

  NRC,

  Traditioneel heeft het tweejaarlijkse autosalon in Brussel een positieve invloed op de autoverkoop in ons land.

  De Standaard,

  • cijfers over de autoverkoop

  Later op de dag herstelde de obligatiemarkt zich door cijfers over de autoverkoop in de VS.

  NRC,

  • het aantrekken van de autoverkoop
  • bevordering van de autoverkoop
  • daling van de autoverkoop
  • daling van de autoverkopen
  • stagnatie van de autoverkoop
  • stijging van de autoverkoop

  De Fiat-groep, die de helft van zijn inkomsten uit de produktie van auto's haalt en verder onder meer actief is op het gebied van verzekeringen, spoorwegen en luchtvaart, heeft zwaar geleden onder de daling van de autoverkoop.

  NRC,

  De verbruiksstijging was voor een kwart te verklaren door de traditionele stijging van de autoverkoop naar aanleiding van het tweejaarlijkse autosalon.

  De Standaard,

  Vorig jaar werd 2,53 miljard dollar winst geboekt, zij het vooral dankzij het aantrekken van de autoverkoop in de Verenigde Staten.

  NRC,

  Het blijkt dat de maatregelen ter bevordering van de autoverkoop die alleen dit voorjaar golden, een positief effect blijven hebben.

  NRC,

  Maar Febiac, de vereniging van autoconstructeurs, leest in de cijfers een stagnatie van de autoverkoop.

  De Standaard,

  Voor dit jaar verwachten deskundigen een scherpere daling van de autoverkopen.

  NRC,

  • x % van de autoverkoop
  • x procent van de autoverkoop
  • een kwart van de autoverkoop

  In 1991 was de monovolume-auto goed voor amper 0,98 procent van de autoverkoop, in 1993 steeg het aandeel lichtjes tot 2,1 procent.

  De Standaard,

  Toch heerste er gisteren tevredenheid op de stands van de vijf belangrijkste merken die samen ruim 50 % van de autoverkoop voor hun rekening nemen.

  De Standaard,

  Op dit moment telt de vereniging zestien leden, die tachtig procent van de autoverkoop in onze regio voor hun rekening nemen.

  http://www.unizowaasland.be/WieZijnWij/ZO-maga/verslag%20vesiac.htm

  In de daarop volgende jaren hebben Toyota Co in België - net zoals elders in Europa - in de autohandel ware ravages aangericht. Eerst met technisch simplistische, maar goedkope en betrouwbare wagens. Daarna met overvloedig van toebehoren voorziene én nog steeds goedkope automobielen. In ons land palmden ze aldus een kwart van de hele autoverkoop in.

  De Standaard,

  met substantief ervoor


  • de sector autoverkopen

  Ook voor de huizenmarkt en de sector autoverkopen was zij pessimistisch. "Beleggingen in deze sectoren dienen dan ook zoveel mogelijk vermeden te worden", aldus Abby Cohen.

  http://www.wegwijs.nl/pages/wegwijs/getpage.php?action=infopage=pag50.htm

  met ander, nevengeschikt substantief


  • autoverkoop en autoherstelling

  Ook de concurrentie in de klantenservice moet toenemen door autoverkoop en -herstelling van elkaar los te koppelen.

  De Financieel-Economische Tijd,

  Woordfamilie


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • autoverkoopmilieu

  Overige woordfamilieleden