avonduur


avonduur 1.0

uur dat valt in de periode van de dag die avond genoemd wordt; uur van de avond

Semagram


Een avonduur…

is een uur; is een tijdsruimte

 • [Tijd] situeert zich in de avond

  Hoofdsemagram: uur


  Algemene voorbeelden


  Musea moeten hun publiek omarmen, door de openingstijden naar de avonduren te verleggen en thematische tentoonstellingen te organiseren die onverwachte samenhangen aan het licht brengen.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  in voorzetselgroep


  • in de avonduren
  • tijdens de avonduren

  Afhankelijk van de animo voor het experimentele spreekuur gaan ook andere medisch specialisten in de avonduren patiënten ontvangen.

  Meppeler Courant,

  Door de bereidheid van de vakbonden om in ruil voor herverdeling van arbeid mee te denken over mogelijkheden om personeel op andere tijden in te zetten, blijken werkgevers opeens over de streep van arbeidsduurverkorting te kunnen worden getrokken. Zo kunnen de banken en de zorgverzekeraars hun werknemers vanaf volgend jaar vrijwel zonder extra kosten in de avonduren en op zaterdag inzetten.

  NRC,

  "We denken nu aan een soort mengvorm, bepaalde wedstrijden op het open net, andere via een decoder. Tot nu toe sluiten we niets uit. Daardoor staat ook open of we willen kiezen voor een heel eigen zender of voor een blok op een bestaande zender." Vooralsnog heeft de werkgroep een voorkeur voor een dagelijks vast blok zendtijd in de avonduren, van 18.00 tot 23.00 uur.

  Haagsche Courant,

  Betaald werk tijdens de avonduren vormde tot in 1995 nog nauwelijks een bedreiging van het huiselijk gezinsleven.

  http://www.scp.nl/boeken/studies/studie29/nl/samenvatting.htm,

  • in de late avonduren
  • in de vroege avonduren

  De klassieke likeuren - vaak met een hoog alcoholpercentage - worden meestal gedronken na een gezellig diner of in de late avonduren.

  http://www.uto.nl/Nederlands/Interface/Producten_Interface/pUTOnl.htm

  De jongeren die nu in de vroege avonduren naar RTL5 kijken zijn een traditioneel voor adverteerders zeer moeilijk bereikbare doelgroep.

  NRC,