baas in eigen huis zijn


baas in eigen huis zijn 1.0

het zelf voor het zeggen hebben

Algemene voorbeelden


In de pers, in politieke debatten keert steeds vaker de kritiek terug, openlijk of tussen de lijnen, dat Frankrijk geen baas meer in eigen huis is, dat het, in naam van Europa, de Franse belangen opoffert aan Duitse "dictaten".

De Standaard,

Debet daaraan was overigens ook dat de ondernemers zich verzetten tegen de publikatie van jaarverslagen en dat vooraanstaande industriëlen, zoals de textielbaronnen in Twente, het liefst baas in eigen huis bleven.

NRC,

Een bestendiging van de huidige status van Aruba is evident, terwijl Curaçao rijp is voor baas in eigen huis!

NRC,