basisschool


basisschool 1.0

(onderwijs basis [basisonderwijs])

school waar regulier basisonderwijs wordt verschaft aan jonge kinderen tot ongeveer twaalf jaar

Semagram


Een basisschool…

is een school; is een instelling

 • [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor jonge kinderen tot ongeveer twaalf of dertien jaar
 • [Handelende persoon] beschikt voor zijn werking over leerkrachten, onderwijzers, onderwijzeressen en vakleerkrachten voor gymnastiek en muziek
 • [Product of vrucht] verstrekt basisonderwijs, vooral inzake taal, rekenen, lichamelijke opvoeding en elementaire wereldkennis

  Algemene voorbeelden


  Het blijft waar dat lang niet alle ouders uit milieus waar het gymnasium geen vertrouwd schooltype is, en lang niet alle schoolhoofden van basisscholen die moeten adviseren, de sprong naar het gymnasium durven wagen.

  Wennen aan vrede, K.L. Poll,

  Ook de buitenschoolse kinderopvang die een plaats heeft in basisscholen krijgt binnen het meersporenbeleid op vandaag nauwelijks gerichte ondersteuning.

  www.miekevogels.be/documentendocs/Beleidsbrief%20buitenschoolse%20kinderopvang%20april%202002.doc,

  Gesprek met een leraar en beleidsondersteuner in het basisonderwijs. Benny Lansens was tot vorig jaar leraar in de basisschool De Kievit in Kiewit-Hasselt.

  http://users.pandora.be/arseen.de.kesel/armondma.htm,

  Uit deze 650 door de inspectie beoordeelde basisscholen is een gestratificeerde steekproef van 400 scholen getrokken voor het survey-onderzoek.

  http://ord-www.uia.ac.be/ord/proceedings/docs/beroepsonderwijs_bedrijfsopleidingen.pdf

  Onder regie van de gemeente en in samenspraak met de ouders en de besturen en directies van de omliggende scholen wordt een plan opgesteld om de huidige leerlingen onder te brengen in de bestaande basisscholen in de omgeving, waarbij de eventuele huisvestingsconsequenties door de gemeente worden opgevangen.

  http://www.minocw.nl/download/doc/perspectiefemre.doc,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een christelijke basisschool
  • een gemeentelijke basisschool
  • een gemengde basisschool
  • een islamitische basisschool
  • een katholieke basisschool
  • een lokale basisschool
  • een Nederlandstalige basisschool
  • een openbare basisschool
  • een plaatselijke basisschool
  • een reguliere basisschool
  • een speciale basisschool
  • een stedelijke basisschool
  • een vrije basisschool

  Het Mozaïek is een openbare basisschool voor Daltononderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar.

  http://www.hetmozaiek.nl/startpagina.htm

  De school is nu een Speciale Basisschool, wat betekent dat er Moeilijk Lerende Kinderen (MLK), In Ontwikkeling Bedreigde Kleuters (IOBK) (vanaf hun vijfde jaar) en leerlingen met Leer-en Opvoedings-Moeilijkheden (LOM) bij ons op school zitten.

  http://www.tref.nl/nijkerk/emmaschool/

  In de katholieke basisschool zijn echter weinig andersgelovige allochtone leerkrachten.

  http://www.digilife.be/schoolnet/nieuws/vakbonden/vakbonden00062.htm

  Solderen doen ze als ze voor vaderdag een brievenklem maken. "Zelf gebakken". Bij directeur Guido Vandebrouck van de vrije basisschool De Sleutel in Sledderlo-Genk is het niet anders: "We gebruiken de technokisten van de basisschool De Wichelroede uit Udenhout (Nederland)."

  http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=8470,

  In Nederland bestaan momenteel 29 islamitische basisscholen waar zo'n 8500 leerlingen onderwijs krijgen.

  http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail=3530,

  In 1992 is op initiatief van Hans Gauchez, klastitularis van het 6de leerjaar van onze Gemeentelijke Basisschool en ex-Incar-danser en met medewerking van een paar mensen de jeugddansgroep Gembada boven de doopvont gehouden.

  http://www.merchtem.be/gbm/gembada/gembadastart.htm

  in voorzetselgroep


  • op de basisschool

  Uit het eerdergenoemde onderzoek onder ouders met kinderen op de basisschool kan worden opgemaakt dat aan het eind van het jaar 2000 in 43% van de huishoudens het kind een- tot viermaal per week tussen de middag op school overbleef; in de overige 57% van de huishoudens bleef het kind nooit over.

  http: //www.omv.nl/ATEST/fnieuwsbrief/FNIEUWS.html,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • basisschoolachtig
  • basisschooltje

  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • daltonbasisschool
  • dorpsbasisschool
  • gemeenschapsbasisschool
  • montessoribasisschool
  • rijksbasisschool

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • basisschooladvies
  • basisschoolafdeling
  • basisschooldirecteur
  • basisschooldocent
  • basisschoolgroep
  • basisschooljeugd
  • basisschoolkampioenschap
  • basisschoolkind
  • basisschoolklas
  • basisschoolleerkracht
  • basisschoolleerling
  • basisschoolonderwijzer
  • basisschoolproject
  • basisschoolrapportage
  • basisschoolteam
  • basisschooltheater
  • basisschoolvoorziening

  basisschool 1.1

  (onderwijs basis [basisonderwijs])

  basisonderwijs

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Semagram


  De basisschool…

  is onderwijs

    Algemene voorbeelden


    Zij bezorgen ons, samen met de gekozen handboeken, leerlijnen en zorgen voor een stapsgewijze planning en realisatie van de ontwikkelingsdoelen bij kleuters en de eindtermen in de andere leerjaren van de basisschool.

    http://home2.pi.be/saobasis/opvoedingsproject.htm

    Men werkt aan de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van krachtige leeromgevingen voor omvangrijker onderdelen van het curriculum van de basisschool, om zo de eindtermen vorm te geven.

    http://www.argo.be/ond/ccv/wetond/hoewetond5.htm,

    Combinatiemogelijkheden


    in voorzetselgroep


    • naar de basisschool gaan

    Ook een kwart van de vrouwen onderschreef de opvatting dat het buitenshuis werken niet kan samen gaan met het hebben van kleine kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.

    http://www.cbs.nl/nl/producten/artikelen/algemeen/a-152/2001/01/leven_in_stijl.pdf,

    • op de basisschool

    De kennis en vaardigheden die een kind opdoet op de basisschool, vormen een stabiele factor, waar niet snel verandering in komt.

    http://www.citogroep.nl/po/eb/eind_fr.htm

    Interessant is hierbij ook het metalinguïstische bewustzijn van kinderen op de basisschool: zij worden zich steeds beter bewust van de dingen die je met taal kunt doen.

    http://www.efa.nl/opleidingen/pabo/ontwpsy.doc

    • de eerste vier jaren van de basisschool
    • de laatste twee jaar van de basisschool
    • klas drie van de basisschool

    Zelfstandigheid, een goed taakbesef, een goede werkhouding en eigen verantwoordelijkheid zijn ons inziens zaken waaraan niet pas in de laatste twee of drie jaar van de basisschool gewerkt moet worden.

    http://home.wanadoo.nl/emmaus/gids.htm

    Er worden 'per jaar' steeds maximaal 70 kinderen toegelaten. De personeelsformatie bestemd voor de verkleining van de groepen in de eerste vier jaren van de basisschool, wordt door ons daarvoor gebruikt.

    http://home.wanadoo.nl/emmaus/gids.htm

    als object bij een werkwoord


    • de basisschool afmaken
    • de basisschool doorlopen
    • de basisschool verlaten

    Hij mocht in eigen tempo de basisschool doorlopen.

    Alle verhalen, Manon Uphoff,

    Doel van het doubleren is dan een sterkere basis voor het kind te ontwikkelen, zodat het vervolgens de basisschool gewoon kan afmaken.

    http://www.het-erf.nl/

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    • basisschoolachtig

    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    • basisschooladvies
    • basisschoolafdeling
    • basisschoolcatechese
    • basisschoolcurriculum
    • basisschooljeugd
    • basisschoolkind
    • basisschoolklas
    • basisschoolleeftijd
    • basisschoolleerkracht
    • basisschoolleerling
    • basisschoolloopbaan
    • basisschoolniveau
    • basisschoolonderwijzer
    • basisschoolperiode
    • basisschooltijd
    • basisschoolverleden

    basisschool 1.2

    (onderwijs basis [basisonderwijs])

    gebouw waarin een basisschool gevestigd is

    Betekenisbetrekking


    metonymie
    Betrokken betekenissen1.0 : 1.2

    Semagram


    Een basisschool…

    is een gebouw

      Algemene voorbeelden


      In september 1941 stortten de schuilplaatsen van de twee basisscholen te Middelkerke in.

      http://home.planetinternet.be/~ld997743/middelkerke/middelkerke_hfst_7.htm

      Ook al telt het Friese dorp Dronrijp nog geen drieduizend inwoners, tóch is er op vrijdagavond 'kinderdisco'. Op de deur van basisschool De Romte hangt een affiche in kleurpotlood, dat alle leerlingen van groep zeven en acht daarvoor van harte uitnodigt.

      NRC,

      Het voortbestaan van "zijn Villa Kakelbont", gevestigd in een afgeschreven houten basisschool, is onzeker.

      NRC,

      Combinatiemogelijkheden


      met adjectief ervoor


      • een stedelijke basisschool

      Vlak naast de Leuvensesteenweg ligt de stedelijke basisschool De Bercht.

      http://www.wereldwijd.be/archief/assyr.htm,

      Woordfamilie


      Als deel van een afleiding


      • basisschooltje