bediendecontract


bediendecontract 1.0

((vooral) in België)

contract volgens het Belgische arbeidsrecht voor een werknemer in een bedrijf van wie de werkzaamheden in hoofdzaak bestaan uit intellectuele arbeid en die onderscheiden wordt van de arbeider die voornamelijk handenarbeid verricht; soms ook in beperktere zin: contract volgens het Belgische arbeidsrecht voor iemand die behoort tot de personeelslaag tussen de bedrijfsleiding en de arbeiders die productiearbeid verrichten; contract voor een bediende

Semagram


Een bediendecontract…

is een contract

 • [Belanghebbende of begunstigde] is een contract voor een bediende; is een contract volgens het Belgische arbeidsrecht voor een werknemer in een bedrijf van wie de werkzaamheden in hoofdzaak bestaan uit intellectuele arbeid en die onderscheiden wordt van de arbeider die voornamelijk handenarbeid verricht; is soms ook in beperktere zin een contract volgens het Belgische arbeidsrecht voor iemand die behoort tot de personeelslaag tussen de bedrijfsleiding en de arbeiders die productiearbeid verrichten

  Algemene voorbeelden


  Jobaanbiedingen [...]. Voor onmiddelijke indiensttreding in onze jeugdherberg in Mechelen zijn wij zoek naar enthousiaste mensen; 2 halftime of 1 full time jh-assistent (bediendecontract) vanaf nu. Het is heel belangrijk dat je goed met mensen om kunt gaan.

  http://www.jeugdherbergen.be/N/TL-home.htm

  Allen samen verenigen deze sectoren 300 tot 350.000 bedienden, of ongeveer een kwart van de Belgische werknemers met een bediendecontract.

  http://www.bbtk.org/code/nl/page.cfm?id_page=800

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een bediendecontract aanbieden

  De dokwerkers nemen het niet dat het Antwerpse havenbedrijf zijn personeel een bediendencontract aanbiedt met een loon [...] lager dan dat van de havenarbeiders.

  De Standaard,

  • een bediendecontract afsluiten

  De bediendecontracten worden afgesloten conform de wettelijke bepalingen ter zake.

  http://www.ordevanarchitecten.be/nl/texts/Kwaliteitshandboek.pdf,

  in voorzetselgroep


  • met een bediendecontract beginnen

  De adviseurs beginnen met een bediendencontract, maar kunnen later, indien ze dat wensen, overstappen naar een zelfstandigenstatuut.

  De Standaard,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • arbeiderscontract of bediendecontract

  Dit protocol is van toepassing op: - werknemers uit de privé-sector die onder arbeiders- of bediendencontract zijn tewerkgesteld; - het contractueel personeel uit de openbare sector; - ambachtsbazen (alleen voor het Ereteken van de Arbeid eerste klasse).

  http://meta.fgov.be/pc/pcc/nlcc10.htm

  • arbeidscontracten en bediendecontracten

  De tewerkstelling kan heel wat vormen aannemen zoals arbeids- en bediendencontracten, meewerken in de zaak thuis en interimarbeid.

  http://www.atheneum-groenkouter.be/deeltijds.htm