bediendevakbond


bediendevakbond 1.0

((vooral) in België)

vakbondsvereniging voor werknemers die een dienstbetrekking hebben als bediende bij een bedrijf of instelling, in tegenstelling tot de arbeiders die worden beschouwd als een aparte werknemersgroep volgens het Belgische arbeidsrecht
In de voorbeelden vaak afwijkend van de geldende spellingregels met een tussen-n geschreven.

Semagram


Een bediendevakbond…

is een vakbond; is een vereniging

 • [Deel] heeft als leden bedienden, in tegenstelling tot de volgens het Belgische arbeidsrecht apart onderscheiden arbeiders

  Hoofdsemagram: vakbond


  Algemene voorbeelden


  De jongste jaren zijn er fusies doorgevoerd die aanleiding gaven tot oprichting van de Internationale van de onderwijsbonden of recenter nog (januari 2000) tot de oprichting van UNI, die vandaag vier internationale regionale federaties van representatieve bediendevakbonden groepeert uit alle sectoren en uit de sectoren telecommunicatie, media en uitgeverijen.

  http://www.abvv.be/code/nl/Documents/2003/wereldspeler/c15_06e0605.htm,

  Vrijdag verwierpen de bediendenvakbonden het directievoorstel, nadat ook de arbeidersbonden dat gedaan hadden.

  De Standaard,

  De pogingen om bedienden en arbeiders te hergroeperen volgens industrietak - een operatie die tot ledenverlies van de bediendenvakbonden zou kunnen leiden - zijn in beide vakbonden zonder resultaat stopgezet.

  De Standaard,

  Ze zijn ontevreden over de manier waarop de direktie onderhandelt over de afvloeiing van 43 bedienden en kaderleden. Zes gesprekken tussen bediendenvakbonden en direktie hebben volgens het personeel nog niets opgeleverd .

  De Standaard,