beeldtolk


beeldtolk 1.0

iemand die voor blinden en slechtzienden verwoordt wat er te zien is; tolk die beeld omzet in gesproken taal

Semagram


Een beeldtolk…

is een persoon

  • [Activiteit of handeling] verwoordt wat er te zien is; zet beelden om in gesproken taal
  • [Belanghebbende of begunstigde] is een hulp voor blinden en slechtzienden

    Algemene voorbeelden


    Naast technische hulpmiddelen zijn er nog tal van andere facilitatoren die studenten met een visuele functiebeperking kunnen helpen bij het studeren zoals pedagogische hulp, dichtbij het bord gaan zitten, een beeldtolk (persoon die verwoordt wat er te zien is) ter beschikking krijgen.

    http://www.koc.be/kw/studerenvisus/studeren_visus.html