bejaardenhelper


bejaardenhelper 1.0

(In Vlaanderen als beroepsnaam verouderend en vervangen door polyvalent verzorgende.)

iemand die voor zijn beroep instaat voor de dagelijkse verzorging van bejaarden en hen helpt met huishoudelijk werk of assisteert bij hun activiteiten, vaak in het kader van sociale zorgverlening door thuishulp, of in een rusthuis e.d.; ook: de functie, het beroep van bejaardenhelper

Semagram


Een bejaardenhelper…

is een persoon

 • [Plaats] werkt in een rusthuis, verzorgingsinstelling of bij de bejaarde thuis
 • [Activiteit of handeling] staat in voor de persoonlijke verzorging van bejaarden, levert huishoudelijke hulp en assisteert hen bij hun dagelijkse activiteiten
 • [Belanghebbende of begunstigde] verleent hulp aan bejaarden

  Algemene voorbeelden


  Een bejaardenhelper/gezinshelper staat in voor de dagelijkse praktische hulpverlening en helpt bij de gewone hygiënische zorgen. Dankzij de deskundigheid van de helper kan de thuissituatie van de hulpaanvrager worden in stand gehouden, verbeterd of zelfs hersteld. Indien nodig kan deze hulp ook ‘s avonds of tijdens het weekend worden aangeboden.

  http://www.evergem.be/product/1568/default.aspx?_vs=1_n&id=110

  De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid noemt [...] een aantal zowel in maatschappelijk als persoonlijk opzicht zinvolle banen waarvoor geen of weinig scholing vereist is. Zoals kondukteurs terug op de trams, klasseassistenten in het onderwijs, mensen in de zorgsektor, bejaardenhelpers en ga zo nog maar even door.

  http://www.solidariteit.nl/nummers/77/De_koude-pil_van_dokter_Melkert.html

  Eliane, vijfentwintig jaar. Is bejaardenhelper in een verzorgingstehuis en volgt daarnaast een opleiding voor sociaal-pedagogisch werk.

  http://www.karthuizer.hva.nl/content/karthuizer/lectoraten/burgerchap-en-culturele-d/publicaties/docs/UBZHrapportjan2006.pdf,

  Bejaardenhelper. Doelstelling van de opleiding. Zelfstandig diensten kunnen verlenen aan bejaarden en ze assisteren bij hun dagelijkse activiteiten. Basispakket. 1. Voorbereidende werkzaamheden en nazorg. 2. Werkmethode. 3. Praktische kennis van - veiligheid, gezondheid en EHBO-technieken - hygiëne, kwaliteitszorg en milieuzorg - uitrusting en materialen. 4. Kennis van - organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg - omgangskunde en deontologie - gericht observeren en rapporteren - communicatietechnieken. 5. Organisatie en onderhoud van het woon- en leefklimaat - ordelijk maken en houden van de leefruimte - persoonlijke kleding verzorgen - sanitair en rolstoelen - gemeenschappelijke ruimten. 6. Verzorging van de bejaarde: - persoonlijke hygiëne - elementaire verzorging en ADL - preventie en zorg voor decubitus (1e gr) - voeding - tiltechnieken - veiligheid en comfort.

  http://www.tisovzw.be/opleidingen/fiches%20deel%201/fiche%20bejaardenhelper.htm

  In onze reeks - hulpverleners in de thuiszorg - stellen we u als eerste het beroep van "polyvalent verzorgende" voor. Synoniemen voor dit beroep zijn: gezinshelper, familiale helper, of bejaardenhelper maar die woorden worden nu niet meer gebruikt.

  http://www.fsmb.be/pdf/mw/gezinnen/mwg200202.pdf

  Bejaardenhelper m/v gezocht: Voor een rusthuis in Brugge zoeken we een verzorgende voor afwisselend dag- en nachtdienst.

  www.zoekertjes.net/.../bejaardenhelper-mv-gezocht.html - België

  Functie van gezins-of bejaardenhelper [...]. De gezins- of bejaardenhulp maakt deel uit van de sociale dienstverlening. Hij wordt aangeworven door een erkende dienst voor thuishulp en werkt onder de verantwoordelijkheid en de controle ervan.

  http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2009/07/09/113629.pdf,

  De Raad Secundair Onderwijs stelt voor om met ingang vanaf 1 september 2008 de kwalificaties Bejaardenhelper en Familiale Helper te schrappen in de lijst van de goedgekeurde kwalificatiebenamingen voor het DBSO [...]. Door de schrapping in te laten gaan op 1 september 2008 kunnen jongeren die momenteel één van deze opleidingen volgen, hun opleiding afwerken gedurende het schooljaar 2007-2008. Wel dient in regelgeving opgenomen te worden dat er vanaf 1 september 2007 geen nieuwe jongeren meer kunnen starten met een opleiding die leidt tot de kwalificatie van Bejaardenhelper of Familiale Helper.

  http://www.vlor.be/bestanden/documenten/rso-adv011-0607.pdf,

  bejaardenhelper 1.1

  mannelijke bejaardenhelper

  Algemene voorbeelden


  Een gezins- en bejaardenhelper/-ster wordt nu 'verzorgende' genoemd. Dit is een professionele kracht die op deskundige wijze kan instaan voor o.m. de bereiding van maaltijden, boodschappen en de was en de strijk. Daarnaast kan deze persoon ook instaan voor het onderhoud van de woning, de persoonsverzorging van de zieke, gehandicapte of bejaarde persoon en de aandacht en de zorg voor de kinderen. De verzorgende kan ook helpen bij het scheppen van een aangename en rustige sfeer in huis en bij administratieve taken. In zijn/haar taak wordt de verzorgende ondersteund en begeleid door een maatschappelijk werker.

  http://www.thuis.zorg.mut400.be/Enkele%20belangrijke%20begrippen%20m.b.t.%20mantelzorg.htm