beleggingsadviseur


beleggingsadviseur 1.0

(beurshandel)

iemand die voor zijn beroep advies geeft om geld te beleggen in bepaalde effecten, vooral aandelen en obligaties; iemand die beroepshalve beleggingsadvies geeft; adviseur voor beleggingen

Semagram


Een beleggingsadviseur…

is een adviseur; is een persoon

 • [Activiteit of handeling] adviseert personen of instellingen om geld te beleggen in bepaalde effecten, vooral aandelen en obligaties

  Algemene voorbeelden


  Ik hoop dat de bankanalisten de moed er in houden en hun verwachtingen blijven prijsgeven, want zij geven ons waardevolle informatie. Vooral consensus onder beleggingsadviseurs is een belangrijk signaal.

  http://www.harbrinknuman.nl/

  Er zijn veel misverstanden over wat nu precies de verantwoordelijkheden van de bank en wat eigen verantwoordelijkheden van de belegger zijn. In ieder geval staat het buiten kijf dat beleggingsadviseurs veel meer informatie over de risico's zouden moeten geven aan hun klanten.

  de Volkskrant,

  Als een beleggingsadviseur andermans geld in bewaring neemt maar niet belegt, noemt men dat fraude.

  De Standaard,

  Je moet nooit in zee gaan met een bedrijf dat niet ingeschreven staat bij de Stichting of een beurs. Overigens hoeft een beleggingsadviseur, die zelf géén orders verzorgt, geen vergunning aan te vragen. Met zo'n raadgever kan men een relatie hebben die zelfs zover gaat dat men hem of haar machtigt voor een effectenrekening om zo toch te kopen en verkopen. Ook dan past voorzichtigheid.

  NRC,

  Adviesbureaus, juristen en beleggingsadviseurs verdienen een goede boterham aan het feit dat ruim 100.000 oudere ondernemers in Nederland uitkijken naar een opvolger.

  NRC,

  Een beleggingsadviseur kan wel op lange termijn voor zijn cliënt het hoogste rendement binnenhalen, maar als die cliënt voor zijn werk over twee jaar naar het buitenland emigreert, heeft hij gewoon liquiditeit nodig. De financial planner kan de beleggingsadviseur daarop wijzen.

  Reformatorisch Dagblad,

  Beleggingsadviseurs zijn nog steeds geen heiligen. Wie zelf niet snapt wat er met zijn belegde geld gebeurt, vraagt om moeilijkheden. Dat geldt vooral bij optiebeleggingen.

  de Volkskrant,

  Slaat de financiële waanzin toe? Het was een verbijsterende periode. Correcties duurden nooit lang. Beleggingsadviseurs liepen weinig risico ongelijk te krijgen, zolang ze maar tot aankopen aanzetten.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • een beleggingsadviseur veroordelen

  Er is wel een arrest van de Hoge Raad waarin een beleggingsadviseur is veroordeeld wegens het doordrijven van een foutief advies.

  NRC,

  met adjectief ervoor


  • een Canadese beleggingsadviseur
  • een Duitse beleggingsadviseur
  • een Leuvense beleggingsadviseur
  • een slaperige beleggingsadviseur
  • de voornaamste beleggingsadviseur

  Eigenaar van de gouden voorwerpen is de Canadese beleggingsadviseur Hunter Thompson.

  Meppeler Courant,

  In maart 1999 verdwijnt de Leuvense beleggingsadviseur Eric Goven met de noorderzon.

  http://www.hbvl.be/dossiers/-e/eeuw/1999/1999_18.html,

  De auteur is de voornaamste beleggingsadviseur voor het Quantum Fund en voorzitter van het internationale netwerk van Soros Foundations, die vestigingen hebben in alle landen van Midden- en Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie.

  NRC,

  Het verhoren van de Duitse beleggingsadviseur Elmar Koch, hoofdverdachte in een miljoenenfraude, gaat praktische problemen opleveren.

  De Limburger,

  Het kan gebeuren dat een slaperige arts moet beslissen welke spoedbehandeling het beste is voor een van uw familieleden, en het is mogelijk dat een slaperige beleggingsadviseur een besluit neemt dat rampzalig is voor uw spaarcenten.

  De Standaard,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • beginnende beleggingsadviseurs

  Om het lezen hierna makkelijk te maken delen wij de training in op basis van weinig ervaring of meer ervaring met opties op aandelen en aandeelindices. Starters: geen tot weinig ervaring met opties. Onder deze categorie vallen geïnteresseerden die aan het begin staan van de kennismaking met opties. Wie hebben wij daarbij in gedachten; Junior order-desk medewerkers van banken en effecteninstellingen. Financiële planners. Beginnende beleggingsadviseurs. Particuliere beleggers. Beleggingsstudieclubs. Werknemers met personeelsopties. Doorstarters: meer tot redelijk veel ervaring.

  http://www.buylow.nl/optie.html

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • beleggingsadviseurs in Londen
  • beleggingsadviseurs in New York

  De Amerikaanse en Britse beursgangers die worden geacht hun aandelenaankopen af te stemmen op hun verwachtingen van de economie, lijken zich in hun dolle bui dan ook te hebben laten inpakken door de altijd perfect formulerende en goed geklede beleggingsadviseurs in New York en Londen.

  NRC,

  Voorzetsel: van

  • een beleggingsadviseur van de Provest Groep
  • een beleggingsadviseur van Mees Pierson

  De club is als een vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch en lid van de Nederlandse Vereniging van Beleggingsstudieclubs. De club wordt 'gecoached' door een beleggingsadviseur van Mees Pierson.

  http://www.vedin.nl/plutus/,

  "Beleggers hebben echter geen enkele reden om de bouwfondsen links te laten liggen," meent beleggingsadviseur J.P. van de Provest Groep.

  http://www.huijskens-istha.nl/archief/cobouw200301.html,

  in voorzetselgroep


  • overleggen met beleggingsadviseurs

  "Klanten kunnen net zo goed rechtstreeks overleggen met de beleggingsadviseurs, de financial planners en de business-bankers", oordeelt Göbel.

  Reformatorisch Dagblad,

  • de functie van beleggingsadviseur
  • gebruikmaken van beleggingsadviseurs

  Met name de functies van beleggingsadviseur en vermogensbeheerder worden vaak gecombineerd.

  http://www.ser.nl/_upload/databank_deeladviezen/b20927_b4.pdf

  Voor hun investeringsactiviteiten maakten de hoofdverdachten gebruik van beleggingsadviseurs.

  NRC,

  met substantief ervoor


  • een senior beleggingsadviseur
  • een legertje beleggingsadviseurs
  • een schare beleggingsadviseurs

  Rabobank Hardinxveld-Giessendam heeft 3 gecertificeerde senior beleggingsadviseurs in dienst.

  http://www.rabobank.nl/info/execute/node?node_id=168009

  Om het toeval een handje te helpen vindt men wel steeds een schare bankiers en beleggingsadviseurs die bereid zijn om aandelen "omhoog te praten", praktijken die dan nog eens ondersteund worden door een deel van de pers via de kritiekloze opname van het ene euforisch persbericht na het andere.

  http://www.pvda.be/belgie/LernoutHauspie.htm

  Twee jaar voor de Tweede Wereldoorlog riep hij het legertje accountants, beleggingsadviseurs, makelaars en kunstkenners samen dat hem tot dan toe had bijgestaan bij het beheren van het familiefortuin.

  Verdwaalde post, Walter van den Broeck,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • hun beleggingsadviseur
  • onze beleggingsadviseurs

  Wenst u een hoger rendement en bent u bereid enig risico te lopen dan bent u bij onze beleggingsadviseurs aan het juiste adres.

  http://www.rabobank-coevorden.nl/

  Het grote voordeel van papier is dat het "op papier staat", maar wees er zeker van dat tallozen van hun beleggingsadviseur en/of bankier gelijkaardige verhalen te horen kregen.

  http://www.pvda.be/belgie/LernoutHauspie.htm

  met eigennaam


  Eigenaar van de gouden voorwerpen is de Canadese beleggingsadviseur Hunter Thompson.

  Meppeler Courant,

  Het verhoren van de Duitse beleggingsadviseur Elmar Koch, hoofdverdachte in een miljoenenfraude, gaat praktische problemen opleveren.

  De Limburger,

  In maart 1999 verdwijnt de Leuvense beleggingsadviseur Eric Goven met de noorderzon.

  http://www.hbvl.be/dossiers/-e/eeuw/1999/1999_18.html,

  voorafgegaan door als


  • als beleggingsadviseur

  En tussen haakjes: als de maatschappijwetenschapper er, op instigatie van Popper, in slaagt de taak van het 'opsporen van de onbedoelde repercussies die het resultaat van opzettelijke handelingen kunnen zijn', tot een goed einde te brengen, zal de in deze vakken afgestudeerde ontzaglijk veel geld kunnen verdienen als effectenmakelaar en beleggingsadviseur.

  Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

  De gecombineerde opleiding Financierings- en Verzekeringswezen biedt je een waaier van toekomstmogelijkheden op een voortdurend ruimer wordende arbeidsmarkt. Je kunt terecht bij banken en verzekeringsmaatschappijen, wisselagentschappen en beursvennootschappen. In deze diverse sectoren kun je je ontplooien als kantoordirecteur, kantoormedewerker, commercieel afgevaardigde of relatiebeheerder. Je zult eveneens technische medewerking kunnen verlenen als risico-analist, dossierbeheerder, beleggingsadviseur of kredietanalist.

  http://www.khk.be/khk/brochures/pdf/Handelswet_Bedrijfsk/Handelswet_Bedrijsk.pdf

  met ander, nevengeschikt substantief


  • beleggingsadviseur en/of bankier
  • beleggingsadviseur en vermogensbeheerder
  • kredietadviseur of beleggingsadviseur
  • bankiers en beleggingsadviseurs
  • effectenhandelaren, beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders en beleggingsanalisten
  • effectenmakelaar en beleggingsadviseur
  • wisselagent, beleggingsadviseur en/of beursanalist

  Met name de functies van beleggingsadviseur en vermogensbeheerder worden vaak gecombineerd.

  http://www.ser.nl/_upload/databank_deeladviezen/b20927_b4.pdf

  En tussen haakjes: als de maatschappijwetenschapper er, op instigatie van Popper, in slaagt de taak van het 'opsporen van de onbedoelde repercussies die het resultaat van opzettelijke handelingen kunnen zijn', tot een goed einde te brengen, zal de in deze vakken afgestudeerde ontzaglijk veel geld kunnen verdienen als effectenmakelaar en beleggingsadviseur.

  Klaas kwam niet, W.F. Hermans,

  Met je uitgesproken feeling voor het financiële aspect staat de deur van de zuiver financiële wereld voor je open: wisselagent, beleggingsadviseur en/of beursanalist behoren tot de mogelijkheden.

  http://simon.stevin.be/r11.sst,

  Het grote voordeel van papier is dat het "op papier staat", maar wees er zeker van dat tallozen van hun beleggingsadviseur en/of bankier gelijkaardige verhalen te horen kregen.

  http://www.pvda.be/belgie/LernoutHauspie.htm

  Bij DSI staan in totaal ca. 7500 effectenbemiddelaars ingeschreven, maar ca. 400 van hen zijn dubbel geregistreerd. Het DSI hanteert namelijk een onderverdeling naar: effectenhandelaren (1600), beleggingsadviseurs (3950), vermogensbeheerders (1450) en beleggingsanalisten (500).

  http://www.ser.nl/_upload/databank_deeladviezen/b20927_b4.pdf

  Om het toeval een handje te helpen vindt men wel steeds een schare bankiers en beleggingsadviseurs die bereid zijn om aandelen "omhoog te praten", praktijken die dan nog eens ondersteund worden door een deel van de pers via de kritiekloze opname van het ene euforisch persbericht na het andere.

  http://www.pvda.be/belgie/LernoutHauspie.htm

  Naast bedrijfseconoom kun je financial controller worden, krediet- of beleggingsadviseur, administrateur of hoofd assurantiën bij een bank.

  http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

  beleggingsadviseur 1.1

  (beurshandel)

  bedrijf, bureau dat gespecialiseerd is in het geven van advies voor het beleggen in bepaalde effecten, vooral aandelen en obligaties; adviesbureau voor beleggingen

  Betekenisbetrekking


  metonymie
  Betrokken betekenissen1.0 : 1.1

  Semagram


  Een beleggingsadviseur…

  is een bedrijf

  • [Activiteit of handeling] adviseert personen of instellingen om geld te beleggen in bepaalde effecten, vooral aandelen en obligaties

   Algemene voorbeelden


   Als beleggingsadviseur is Spaaradvies De Baronie vertegenwoordiger van een groot aantal vermogensbeheerders, banken en verzekeringsmaatschappijen.

   http://www. debaronie. nl/

   Productieprocessen veranderen daadwerkelijk, oude intermediairs zoals boekhandels, reisbureaus en beleggingsadviseurs moeten een ander type bestaansrecht zien te vinden, terwijl nieuwe intermediairs de markten bestormen.

   http://www.infodrome.nl/infodromezine/e_zine5.html,

   Zogenaamde "vooraanstaande" advocaten, bedrijfsrevisoren, banken, verzekeraars, beleggingsadviseurs tot en met de door de bankwetten van 1934/35 opgerichte controleorganen (Commissie voor Bank- en Financiewezen) hebben boter op het hoofd, net zoals een massa politici alsmede het Koningshuis die door hun naam te verbinden aan dit bedrijf bij de bevolking de idee deden ingang vinden dat het hier om een bona fide bedoening ging.

   http://www.pvda.be/belgie/LernoutHauspie.htm

   Combinatiemogelijkheden


   met eigennaam


   "Voor zover ik begrijp betaalt Mexico een vergoeding voor de garantie van zijn schulden", zegt Micheal Casey, econoom bij beleggingsadviseur Maria Fiorini Ramirez.

   NRC,