beleidsperiode


beleidsperiode 1.0

begrensde periode waarvoor een beleid wordt of is bepaald

Semagram


Een beleidsperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Duur] heeft een vastgelegde duur
 • [Tijd] begint en eindigt op de tijdstippen die in een beleidsplan worden aangeduid of waarbinnen een bestuur gemachtigd is beleid te voeren
 • [Object betroffen] heeft betrekking op het voeren van beleid

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  In 2001 moet de Taalunie al beslissende stappen nemen in de voorbereiding van haar nieuwe meerjarenbeleidsperiode (2003-2007). We hopen dat deze 'Tussenbalans' zowel de constanten in het beleid laat zien als de richting die de Taalunie inslaat op weg naar de nieuwe beleidsperiode.

  http://www.taalunie.org/_/publicaties/default.html

  Het Comité zou aan de hand daarvan een beslissing nemen over een gezamenlijk buitenlands beleid dat de fondsen in nauwe samenwerking met elkaar in de komende beleidsperiode zouden uitvoeren.

  http://www.poeziecentrum.be/pkrant/pk2601/dichterd.htm

  In dit beleidsplan voor de jaren 2002-2005 stelt de BNO haar beleidsdoelstellingen en prioriteiten voor de komende jaren vast. Tijdens de afgelopen beleidsperiode lag het accent op de integratie van designdisciplines die voorheen nog niet aangesloten waren bij de BNO.

  http://www.bno.nl/nl/bno/BNO_Beleidsplan.pdf,