beren op de weg zien


beren op de weg zien 1.0

ergens problemen of bezwaren zien, vaak met de bijgedachte dat de bezorgdheid voorbarig is en dat de getoonde voorzichtigheid, terughoudendheid e.d. overdreven zijn
Naar de Bijbel, 1 Koningen 13:24.

Algemene voorbeelden


Bij Power Unlimited, het oudste gamesblad van de Benelux, wordt hevig getwijfeld. 'Lezers lopen nog niet echt warm voor deze nieuwigheid', klinkt het oordeel na een steekproef op de website. Power Unlimited ziet ook andere beren op de weg. Zo zullen spelers die met Microsoft, Sony of de producenten van games in zee willen, moeten beschikken over een creditcard. Dat is geen bezwaar voor de al stemgerechtigde redacteuren van Power Unlimited: 'Maar veel jonge gamers hebben geen plastic geld en sommigen zijn ook te jong om een creditcard aan te vragen.'

de Volkskrant,

De PvdA zag echter een hoop beren op de weg en was bang dat de Nederlandse instellingen door de onderlinge concurrentie het loodje zouden leggen.

http://www.sharondijksma.nl/hoofdpagina_nieuwsbrief.htm,

Er zijn schrijnende voorbeelden van doven die stapels sollicitatiebrieven hebben geschreven zonder op gesprek te zijn geweest. Indien men wel deze fase weet te passeren ziet de potentiële werkgever niets dan enge beren op de weg voordat hij deze dove sollicitant aan durft te nemen.

http://www.ivd.nl/

Sommige directies zien beren op de weg [...]. Ze zijn bang dat werknemers al hun energie in dit soort projecten gaan steken, maar dat is meestal niet zo.

NRC,

Indien men wel deze fase weet te passeren ziet de potentiële werkgever niets dan enge beren op de weg voordat hij deze dove sollicitant aan durft te nemen.

http://www.ivd.nl/

Kortom: eerst leek het alsof de chipkaart voorzag in een diepgevoelde behoefte bij twee grote projecten en na een periode van felle discussie bleek dat men allerlei beren op de weg zag.

http://www.rug.nl/rc/pictogram/2000-12/redactioneel.htm#qtop