bestuurder


bestuurder 1.0

iemand die meestal voor zijn beroep leiding geeft aan een organisatie, onderneming of bedrijf en keuzes maakt die betrekking hebben op de koers en het beleid van de organisatie; iemand die een organisatie, onderneming of bedrijf bestuurt

Semagram


Een bestuurder…

is een persoon

 • [Uiterlijk] draagt vaak een pak
 • [Geheel] is onderdeel van het bestuur van een bedrijf of organisatie
 • [Geslacht] is vaker een man dan een vrouw, maar kan zowel een vrouw als een man zijn
 • [Activiteit of handeling] maakt keuzes die de koers van een organisatie, onderneming of bedrijf bepalen en voert het beleid uit
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep of soms in een organisatie als vrijwilliger

Algemene voorbeelden


De boeken neerleggen was volgens de directie de enige oplossing. Vakbonden en personeel leggen de verantwoordelijkheid van het faillissement volledig bij de bestuurders. "Dit bedrijf is een goudmijn", zegt Marcel Borghijs namens het gemeenschappelijk vakbondsfront. "Werk is er voldoende, enkel het management loopt fout."

De Standaard,

Sinds de ondergang van de apartheid hebben een aantal mensen in de leiding van de al meer dan honderd jaar bestaande NZAV ingezien dat de organisatie geen toekomst heeft als ze vast blijft houden aan dit verleden [...]. Deze bestuurderen hopen kennelijk met deze nieuwe koers de achterban langzaam om te krijgen in het aanvaarden van het nieuwe Zuid-Afrika.

http://www.sp.nl/nieuws/tribune/9611/gast.stm,

De ALO biedt je daarom ook ruimte om buiten het reguliere programma specifieke beroepsvaardigheden voor trainer, coach of bestuurder in verschillende takken van sport te verwerven.

http://www.hanze.nl/opleidingen/economie_&_management/default.asp?body=IDV.asp

Het wegennet slibt dicht, de werkdruk van directieleden en managers is hoger dan ooit, veiligheidsaspecten worden steeds belangrijker, de pers hanteert steeds brutalere werkmethodes, etc. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer bedrijven hun bestuurders ontlasten door een chauffeur ter beschikking te stellen.

http://www.chauffeur-driver.nl/

Nu het bijna zover is - er wordt bestuurlijk heringedeeld - is de tijd aangebroken om ook de burger erbij te betrekken. En die snapt het niet, of blijkt te primair te reageren [...]. Maar snapt de burger die opkomt voor zijn eigen stad het werkelijk niet? Of begrijpen zijn bestuurders het misschien niet helemaal?

NRC,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • aantreden

Onder de medische staf rees het vermoeden dat directeur Vennemann op 'personenjacht' was. Er stonden inderdaad mensen op de nominatie om het veld te ruimen, zo bevestigt organisatieadviseur Boudewijn de Greve hun vermoeden [...]. In januari 2000 kreeg De Greve het verzoek van Vennemann om als gedelegeerd bestuurder aan te treden.

NRC,

De nieuwe bestuurder treedt per 15 september aan bij het bedrijf.

http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/2058619/2009/07/22/Leiding-van-RET-nu-compleet.dhtml,

 • aftreden
 • moeten aftreden
 • opstappen

De volgorde van aftreding wordt bij loting door de raad zodanig geregeld dat geen enkel mandaat langer dan zes jaar duurt en dat er elk jaar ten minste één bestuurder aftreedt.

http://annualreport.ing.be/pdf/nl/ing012.pdf,

In de zomer van 1999 stond bestuurlijk Nederland op zijn kop door het riskante beleggingsbeleid van de provincie Zuid-Holland. Dat leverde de provincie een strop op van enige tientallen miljoenen, en leidde tot het ontslag van de verantwoordelijke ambtenaren. Vier bestuurders moesten aftreden, mede omdat men in de landelijke pers zijn oordeel snel klaar had.

http://www.leiden.pvda.nl/bordewijk/nieuwsbericht.php?id=10,

De gemeente betaalt bijna 125.000 gulden mee aan de oplossing van het financieel wanbeheer van de Centrale Meldkamer Drenthe. De meerderheid van de raadscommissie algemene zaken vond gisteravond dat alle betrokken bestuurders moeten aftreden.

Meppeler Courant,

Via dit Bredase vehikel - waarvan vrijdag nog twee bestuurders zijn opgestapt - zouden Belgische studenten aan een hogeschool zijn ingeschreven, zonder dat zij hiervoor onderwijs ontvingen.

Het Financieele Dagblad,

Een gerucht dat al langer de ronde deed, was dat afgevaardigd bestuurder Michael Spindler zou opstappen.

De Standaard,

als object bij een werkwoord


 • een bestuurder afzetten

Bij een vereniging kun je een bestuurder afzetten als hij een slecht beleid voert.

Meppeler Courant,

met koppelwerkwoord


 • verantwoordelijk zijn
 • verantwoordelijk worden

Pas veel later werden er vragen gesteld over het gezonde verstand van de bestuurders die verantwoordelijk waren voor een employée die ze niet goed begrepen (Enschede), die veel te veel ruimte kreeg (Deventer) of die men maar zijn gang liet gaan omdat je de kip met de gouden eieren niet van streek mag maken (Orange County).

NRC,

Export. Vlaanderen krijgt een gedelegeerd bestuurder die meer dan vroeger verantwoordelijk voor het dagelijks beleid wordt.

De Standaard,

De regionale zender RTV meldde gisteren dat de directie via een extern bureau de zaak liet onderzoeken. Daaruit bleek dat de afgevaardigde bestuurder verantwoordelijk was voor de onregelmatigheden. De raad van bestuur zette hem prompt aan de deur.

De Standaard,

met adjectief ervoor


 • centrale bestuurders
 • een landelijk bestuurder
 • een lokaal bestuurder
 • lokale bestuurders
 • plaatselijke bestuurders
 • provinciale bestuurders
 • regionale bestuurders

Het is belangrijk dat een groot aantal van dergelijke beeldbepalende en ingrijpende projecten als pilootinitiatieven en als trekkers van het stedelijk beleid in de kijker komen, ook als leeromgevingen voor de betrokken lokale en centrale bestuurders en ambtenaren en voor het versterken van de procesprofessionaliteit in Vlaanderen.

http://www.thuisindestad.be/html/witboek/downloads/Derynck.pdf

Hij is landelijk bestuurder voor het wegvervoer bij FNV Bondgenoten.

Dagblad van het Noorden,

Hoewel Indonesische politici tegenwoordig betrekkelijk ontspannen debatteren over het armoedeprobleem, ligt het onderwerp bij plaatselijke bestuurders nog steeds gevoelig.

NRC,

Na Heerma's presentatie op de televisie als de enige echte CDA-leider, kwam er donderdagavond een telefooncircuit tussen partijbestuurders-leden en regionale bestuurders op gang.

NRC,

Uitvoerders van publieke regelingen en producenten van publieke diensten hebben meer dan ambtenaren in Den Haag kennis van specifieke omstandigheden en oplossingen. Dit geldt ook voor lokale bestuurders.

http://www.wbs.nl/download.do/id/100004183/cd/true/

Als lokaal bestuurder kun je concreet bezig zijn, als Tweede-Kamerlid kun je veel minder bereiken.

http://www.tilburg.nl/index_domein.asp?DOMEINID=29

Overigens verklaarden allerlei Duitse regionale en lokale bestuurders zich onmachtig jegens het "natuurgeweld, waar de mens niets tegen kan doen".

NRC,

Bolkestein [...] verweet de bewindslieden, inclusief die van zijn eigen partij, "Randstedelijke arrogantie", omdat zij met hun voorkeur voor aanleg langs de westoever van de Maas voorbij zouden gaan aan de voorkeur van de provincie Limburg. "Het is hun provincie, hun landschap, hun natuur", aldus Bolkestein. "Zijn provinciale bestuurders dan zulke natuurbarbaren dat wij het in Den Haag beter weten?"

NRC,

 • een financieel bestuurder

Het is voor het eerst dat Amazon een kwartaalomzet van meer dan 1 miljard dollar boekt, aldus financieel bestuurder Warren Jenson tijdens een telefonische persconferentie.

NRC,

Jan Hommen, tweede man bij Philips, en tevens financieel bestuurder.

Trouw,

Tom de Swaan, financieel bestuurder van ABN Amro en binnen de raad van bestuur verantwoordelijk voor Lease Holding.

Het Financieele Dagblad,

 • een huidige bestuurder
 • huidige bestuurders
 • een toenmalig bestuurder
 • toenmalige bestuurders
 • een voormalig bestuurder
 • voormalige bestuurders

Als de huidige bestuurders schuldig worden bevonden aan "onopzettelijke slagen en verwondingen bij gebrek aan voorzorgen" riskeren zij een gevangenisstraf en boetes.

De Standaard,

KPN geeft in zijn jaarverslag alleen een totaalbedrag voor de beloning van huidige en voormalige bestuurders.

NRC,

Want Godfroid is een koppigaard en een betweter. Dat getuigt ook een voormalige bestuurder van Continental Foods die met Godfroid heeft samengewerkt.

De Standaard,

In plaats van 'lijdend voorwerp' in het geding te zijn treden de voormalige bestuurders nu als eisers op, zo stelt Driessen.

NRC,

Zijn eerste opdrachtgever was André Deleye, toenmalig bestuurder van de Kempische Steenkoolmijnen.

De Standaard,

In september 1993 verkochten de toenmalige bestuurders rond de familie Pieters de participatie in Europroject aan het Gentse advies- en vastgoedkantoor Follow-Up.

De Standaard,

((vooral) in Nederland)
 • de verantwoordelijke bestuurders
 • de verantwoordelijk bestuurder

De Rekenkamer stelt vast dat er sprake is van "wildgroei" bij de inrichting van deze ZBO's, waardoor een controle op beleid en uitgaven door de verantwoordelijke bestuurders en de Tweede Kamer nagenoeg onmogelijk is.

NRC,

Gisteren maakten de verantwoordelijke bestuurders Henmi en Takahashi van Showa hun aftreden bekend.

NRC,

In de raadsdebatten over deze affaire in november had het CDA zich nog met zijn volle gewicht op wethouder Louis Genet (volkshuisvesting) gestort. Het was ook niet niks, wat CDA-woordvoerder Spit de verantwoordelijke bestuurder voor de voeten kon werpen.

NRC,

 • de Bredewieder bestuurder
 • Belgische bestuurders
 • Nederlandse bestuurders
 • een Vlaamse bestuurder
 • een Groninger bestuurder
 • een Drentse bestuurders

Wethouder J. van de Belt somt een negental projecten op die volgens hem wél in aanmerking komt voor plaatsing op de lijst [...]. De Heerenbrug is volgens de Brederwieder bestuurder een project dat niet onder de verantwoordelijkheid van Brederwiede, maar van de gemeente Steenwijk valt.

Meppeler Courant,

Toen bekend raakte dat de Nederlandse clubs elk zo'n 60 miljoen kregen uit het tv-contract met Sport7, klonk afgunst in de stem van de Belgische bestuurders. "Met zo'n som is iedere Belgische profclub meteen uit de problemen", heette het.

De Standaard,

De BVD werd in toenemende mate geconfronteerd met vragen van Nederlandse bestuurders over hun Marokkaanse gesprekspartners en belangenorganisaties en de achtergronden en doelstellingen van deze personen of groeperingen.

http://www. minbzk. nl/pdf/vh/bvd/jaarverslag_bvd_00. pdf,

De benoeming van een Vlaamse bestuurder, die geen van de grote aandeelhouders vertegenwoordigt, in het beperkt comité, wordt gezien als een belangrijke toegeving van de Generale en Tractebel naar Vlaanderen toe.

De Standaard,

Maar gisteren na de presentatie van de miljoenennota namen Groninger en Drentse bestuurders geen blad voor de mond.

Dagblad van het Noorden,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • aftredende bestuurders
 • een scheidend bestuurder
 • scheidende bestuurders

De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

http://annualreport.ing.be/pdf/nl/ing012.pdf,

Burgemeester L. de Beij verraste de scheidende bestuurder aan het eind van de vergadering met een fraai wandbord der gemeente.

Meppeler Courant,

De scheidende bestuurders zijn vele jaren actief geweest binnen de coöperatieve aan- en verkoopsector.

Meppeler Courant,

((vooral) in Nederland)
 • graaiende bestuurders

Waarom bestaat er wel pluk ze-wetgeving voor gewone criminelen, en niet voor witteboordencriminelen zoals graaiende bestuurders, vraagt lezer Henk Vos zich af. "Ze jatten alles wat mogelijk is en wanen zich onaantastbaar."

http://www.telegraaf.mobi/article/21126185/comments,

'Dit zijn graaiende bestuurders die meer oog hebben voor hun eigen portemonnee dan voor het onderwijs. Bestuurders die over de schreef gaan moet je echt aanpakken en op non-actief stellen. Er moeten sancties zijn op zelfverrijking.'

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3356770/2012/12/01/Kamer-schrikt-van-graaiende-bestuurders-Amarantis.dhtml,

Miljoenen werknemers raken pensioen kwijt door falende graaiende bestuurders. Als ze zelf de keus hadden, zou 48 procent van de werknemers naar een ander pensioenfonds overstappen.

http://www.nujij.nl/algemeen/jongere-wil-pensioenfonds-kiezen.15472179.lynkx,

met adjectivisch voltooid deelwoord


((vooral) in Nederland)
 • een gekozen bestuurder
 • gekozen bestuurders

Blijkbaar hecht de kiezer meer waarde aan een democratisch gekozen raad, als hoogste orgaan in een gemeente dan aan een democratisch gekozen bestuurder.

http://www.js.nl/?id=347,

Kobes voegt daaraan toe dat op de gekozen bestuurder een grote verantwoordelijkheid rust om ideaal en maatschappelijke werkelijkheid gestalte te geven.

Meppeler Courant,

Gekozen bestuurders moeten de mogelijkheden hebben via externe communicatie verantwoording af te leggen naar de achterban.

http://www.wgs.nl/waterbeheersplan/default.htm

Het DB van een provincie, gemeente, of politieke partij bestaat uit gekozen bestuurders die deel uitmaken van een gekozen algemeen bestuur.

http://www.eurofractie.nl/

Zo blijft voor het gemeentebestuur niets anders over dan de bevolking ervan op de hoogte te stellen dat het referendum over de stadsprovincie zal worden afgelast wegen gebrek aan betekenis [...] en de Amsterdammers te smeken de legitimiteit van de gekozen bestuurders te vergroten door te stemmen over de bebouwing van een weilandje in Sloten.

NRC,

 • gewezen bestuurders
 • een gewezen bestuurder

Ook twee gewezen bestuurders van voetbalclub SK Beveren kwamen gisteren aan de beurt. Het duo zou van Stuyck voor 4,8 miljoen frank fictieve facturen hebben afgenomen.

De Standaard,

De twee bestuurders van het bedrijf worden er van verdacht de gewezen bestuurders te zijn van een firma in Duitsland, waarvan de toegang door het gerecht werd verzegeld.

De Standaard,

'Is de CPB niet in staat om de problemen, die er kennelijk heersen binnen eigen fractie, op een redelijke en goede manier op te lossen?', vroeg de gewezen bestuurder zich hardop af.

Meppeler Courant,

De Brusselse onderzoeksrechter [...] heeft intussen een omvangrijk dossier over de groep, op basis waarvan substituut Delvaux van het Brusselse parket aan de raadkamer vraagt de zeven betichten, gewezen bestuurders en directieleden, door te verwijzen naar de correctionele rechtbank.

De Standaard,

De Luikse onderzoeksrechter [...] heeft volgens het persbureau Belga de voorbije week in Brugge gewezen bestuurders en personeelsleden ondervraagd van het vakantiecentrum.

De Standaard,

In het jaar na de verkiezingen zou eenmalig een post voor outplacement opgenomen kunnen worden, want ook de nazorg voor gewezen bestuurders dient ter hand te worden genomen.

Meppeler Courant,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: bij

 • bestuurder bij een busmaatschappij
 • bestuurder bij een chemieconcern
 • een bestuurder bij een overheidsbedrijf

"Dat was toch een contract met een waarde van zo'n 50 miljoen op jaarbasis", zegt Willy Van Den Eynden, bestuurder bij de busmaatschappij.

De Standaard,

Hij zal in de loop van dit jaar vertrekken als bestuurder bij het chemieconcern DSM.

NRC,

Een bestuurder bij een overheidsbedrijf verdient jaarlijks tussen de 11.000 en de 15.000 euro, een regeringscommissaris krijgt 2.350 euro per maand en een voorzitter van een raad van bestuur 29.750 euro bij De Post en 52.000 euro bij Belgocontrol.

De Standaard,

Voorzetsel: in

 • bestuurders in het bedrijf
 • bestuurder in de organisaties van de boekenbranche
 • bestuurders in haar monetair comité

Een aantal van de grote aandeelhouders en bestuurders in het bedrijf had de bui evenwel al zien hangen en was ondertussen als ratten van boord gesprongen.

http://www.pvda.be/belgie/LernoutHauspie.htm

Kok was actief als bestuurder in de organisaties van de boekenbranche in Nederland, bekleedde tal van publieke functies en was intensief betrokken bij het plaatselijke en landelijke kerkelijke leven.

http://www.ijsselacademie.nl/bijdrage10.html,

De Banque de France, de Franse centrale bank, krijgt twee nieuwe bestuurders in haar monetair comité (CPM), het orgaan dat beslissingen neemt over de stand van de officiële Franse rentevoeten.

De Standaard,

Voorzetsel: van

 • bestuurders van de gemeenten
 • bestuurder van Agusta-België
 • bestuurders van de universiteiten
 • bestuurders van de verenigingen
 • bestuurders van bedrijven
 • bestuurders van de ondernemingen
 • bestuurder van de FNV
 • bestuurderen van het land

Met zijn uitlating ondersteunt hij bestuurders van achttien gemeenten die veel Antillianen herbergen.

Het Parool,

Rafaelo Teti, ex-topman van de Italiaanse helikopterfabrikant Agusta, en Ricardo Baldini, de vroegere bestuurder van Agusta-België, zijn maandag met elkaar geconfronteerd in het kantoor van onderzoeksrechter Véronique Ancia in Luik.

De Standaard,

Negen brieven staan er in het eerste nummer, met als historische brief een fraaie tekst van het Bureau de recherches surréalistes uit 1925, gericht aan de bestuurders van alle universiteiten in Europa.

NRC,

En alle bestuurders van alle verenigingen waaraan hij in zijn werkzame leven zijn beste krachten heeft gegeven heeft hij, zo maar gewoon langs zijn neus weg, op de hoogte gesteld.

Twee vorstinnen en een vorst, R.J. Peskens,

De inmiddels 72-jarige Buffet roert zich de laatste jaren vaker over de inhalige mentaliteit van de bestuurders van bedrijven.

Nederlands Dagblad,

Vandaar ook dat de code-Tabaksblat die per 1 januari jongstleden van kracht is geworden stelt dat bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen voortaan in principe nog maar voor vier jaar mogen worden aangesteld – met een mogelijkheid tot verlenging – en dat ze daarnaast niet meer dan twee commissariaten mogen vervullen; want meer werk kan een mens, als hij zijn taken serieus neemt, niet aan.

http://www.intermediair.nl/index.shtml?http://www2.intermediair.nl/artikel.jsp?id=50031,

Op 30-jarige leeftijd werd ik bestuurder van de FNV in Noord Brabant waar ik mij als bestuurder bezig hield met het organisatorisch en beleidsmatig reilen en zeilen van de organisatie.

http://www.leefbaar.nl/,

De bestuurderen van ons land en van onze universiteiten zijn niet altijd even wijs geweest in hun beleid, evenmin als de wetenschappers zelf trouwens.

NRC,

met eigennaam


Bestuurder Henk Otten uit Wapse zal dan na 35 jaar afscheid nemen van De Westhoek.

Meppeler Courant,

"België heeft één van de dichtste wegennetten", zegt bestuurder Mark van Snick.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • bestuurders en bestuurden
 • bestuurden en bestuurders

Er is geen bestuur en dus ook geen onderscheid tussen bestuurders en bestuurden.

http://allserv.rug.ac.be/~frvandun/Texts/Articles/Liberalisme,%20samenleving,%20maatschappij.htm

Met andere woorden er moeten structuren en procedures gecreëerd worden waarbinnen deze communicatie tussen bestuurders en bestuurden haar beslag kan krijgen.

http://www.risobrussel.be/publicaties/standpunten/standpunten.htm,

"De afstand tussen de bestuurden en bestuurders werd groter. De herziening van grondwetsartikel 41 maken de binnengemeentelijke territoriale organen, of districtsraden mogelijk. Dit brengt bestuur weer dichter bij de mensen".

De Standaard,

 • bestuurders en ambtenaren
 • bestuurders of ambtenaren
 • ambtenaren en bestuurders
 • ambtenaar of bestuurder

Wat de genoemde gemeenten gemeen hadden was hun corruptiegevoelige manier van opdrachten aanbesteden. Veelal ondershands, niet openbaar, aan dezelfde wegenbouwers of aannemers met wie de ambtenaren en bestuurders al jarenlang zo bijzonder goed konden opschieten.

http://www.nrc.nl/kreukbaar/artikel/1056086425601.html,

De gemeente schaft ook meer dienstfietsen aan, zodat ambtenaren en bestuurders hun afspraken in de binnenstad per tweewieler kunnen afwerken.

De Standaard,

Dat bestuurders en ambtenaren regelmatig de werking van de Wet Openbaarheid van Bestuur ter discussie stellen, maakt duidelijk dat die cultuur van openheid bepaald niet vanzelfsprekend is.

http://www.e-stem.nl/,

Er was geen enkele gelegenheid om overdag het Stadskantoor binnen te stappen om ambtelijke stukken te raadplegen of informatie bij bestuurders of ambtenaren in te winnen.

Meppeler Courant,

De afgelopen vijf jaar is menig ambtenaar of bestuurder voor de rechter gedaagd.

NRC,

 • aandeelhouders, bestuurders of managers
 • bestuurders en managers
 • managers en bestuurders

In geen enkel particulier bedrijf met vele duizende werknemers zouden aandeelhouders, bestuurders of managers het aandurven, zonder organisatie-deskundigen, een zo ingrijpende hervorming door te voeren als degene die het gerecht moet doorvoeren.

De Standaard,

Hij lichtte zijn plannen op 6 november 2003 in Utrecht toe aan zo'n vierhonderd bestuurders en managers van banken die deelnamen aan het seminar EYe on Banking van Ernst Young.

http://www.ey.nl/?pag=788_id=1816,

Het is verstandiger om ons lerend vermogen te vergroten. In veel recente publicaties wordt dit vermogen dan ook niet zonder reden gerekend tot de kerncompetenties van moderne managers en bestuurders.

http://www.raadvenw.nl/data/999159024.pdf,

((vooral) in België)
 • aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders
 • bestuurder of werkend vennoot
 • zelfstandig werkend vennoot, bestuurder of zaakvoerder

Vennootschappen worden vaak opgericht vanwege de beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders.

De Standaard,

De belastingadministratie gaat ervan uit dat een bestuurder of een werkend vennoot van een vennootschap (vanaf dit jaar een "bedrijfsleider") slechts kunnen beschouwd worden als "jonge zelfstandige" als zij een mandaat opnemen in een nieuw opgerichte vennootschap.

De Standaard,

Een zelfstandig werkend vennoot, bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap zal dus niet kunnen profiteren van het participatieplan.

http://www.ddv.be/artikel/20001117.htm,

Werknemers in een vastgoedmaatschappij hoeven niet op de lijst van het BIV te staan, tenzij ze zaakvoerder, bestuurder of vennoot zijn.

De Standaard,

((vooral) in Nederland)
 • bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
 • bestuurders en commissarissen
 • een commissaris of bestuurder

De wetgever heeft hiermee te kennen gegeven vertrouwen te hebben in het werk en de gedachtegang van de commissie, namelijk dat corporate governance een kwestie van maatwerk is en dat er behoefte is aan snel aanpasbare normen voor bestuurders, commissarissen en aandeelhouders.

http://www.google.nl/search?q=cache:j89Dj5eX3DYJ:www.ez.nl/upload/docs/MVOdocumenten/PDF-Documenten/CODE%2520Tabaksblat.doc+aandeelhouderskringen+site:.nl=nl=lang_nl=UTF-8,

Ook bijzondere aspecten komen aan de orde, zoals het recht met betrekking tot de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van commerciële stichtingen en verenigingen, de toepassing van het enquêterecht, alsook de positie van vereniging en stichting in concernverhoudingen.

http://www.uitgeverijparis.nl/paris/ibo070.isa?pag=700

Bedrijven die een commissaris of bestuurder vinden via de databank betalen ongeveer vierduizend gulden.

NRC,

((vooral) in Nederland)
 • bestuurders en beleidsmedewerkers
 • bestuurders en beleidsmakers
 • bestuurders, politici en beleidsbepalers
 • organisatieadviseurs, bestuurders en beleidsambtenaren

Veel centraler stond de vraag hoe mensen te mobiliseren en een effektieve tegenmacht op te bouwen zowel binnen de bedrijven als binnen de bonden. Dat kan alleen als we ons niet laten intimideren door het soort deskundigheid waar bestuurders en beleidsmedewerkers over beschikken, maar zelf onderzoek verrichten, al dan niet in samenwerking met door ons zelf aangewezen deskundigen.

http://www.solidariteit.nl/nummers/17/Hoe_flexibilisering_stoppen.html,

Terwijl de studentenpopulatie steeds verder groeide, politiek en overheid een krachtiger bestuursstructuur constant saboteerden en de geldkraan steeds verder dichtdraaiden, wisten wetenschapsbeoefenaren, bestuurders en beleidsmakers met succes de ergste broedstoven uit te roken, vele non-valeurs te verwijderen en de wetenschap aan de Nederlandse universiteiten op hoog internationaal niveau te houden.

NRC,

Bestuurders, politici en beleidsbepalers hebben nauwelijks oog voor het bestrijden van criminaliteit in de nieuwe eeuw.

De Limburger,

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) [...] is een bloeiend forum van ruim 1000 mensen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van het openbaar bestuur. Daaronder bevinden zich onderzoekers, studenten, organisatieadviseurs, bestuurders en beleidsambtenaren (uit alle lagen en sectoren van het openbaar bestuur).

http://www.bestuurskunde.nl/

 • bestuurders en ondernemers
 • een bestuurder en politicus
 • ondernemers en bestuurders
 • politici en bestuurders

Bestuurders en ondernemers onderschatten het werkloosheidsprobleem, meent Van Schilfgaarde.

NRC,

En die waarheid is, beste Jacques, dat je misschien een kundig bestuurder en politicus bent, maar van journalistiek heb je geen bal verstand.

http://www.dvhn.nl/Index/0,5481,,00.html?sHoofdUrl=http%3A%2F%2Fwww.dvhn.nl%2FPagina%2F0%2C7109%2C26-1-2-4106-2178105-1264-1694811-%2C00.html,

Het verantwoordelijkheidsbesef van ondernemers en bestuurders schiet tekort, evenals de regels en het toezicht erop.

http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

Politici en bestuurders zijn niet langer notabelen voor wie het volk de pet afneemt.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Politiekepartijen/stilte.html,

((vooral) in Nederland)
 • de bestuurder en de ondernemingsraad
 • de ondernemingsraad en bestuurder

Een van de agendapunten tijdens het overleg was het door de bestuurder en de ondernemingsraad overeengekomen voorstel inzake de reiskostenvergoeding.

http://www.caop.nl/shared/downloads/BDCO_RP_geschillen/BDCO_RP026_1998.pdf,

Deze bedrijfscommissie is niet gestoeld op een CAO, maar op de Wet op de Ondernemingsraden en heeft een bemiddelende taak bij conflicten tussen bestuurder en ondernemingsraad binnen een onderneming.

http://www.nuv.nl/nuv/jaarverslag.html

Zorg voor medewerkers ten aanzien van taakinhoud, tempo van verandering en loopbaanmogelijkheden maken dat ondernemingsraad en bestuurder ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid naar de optimale marsroute zoeken om tot het gewenste resultaat te komen.

http://www.heyacker.nl/

Vaste verbindingen


een afgevaardigd bestuurder; een afgevaardigde bestuurder


 1. ((vooral) in België)
  directeur van een vennootschap of naamloze vennootschap (nv); gedelegeerd bestuurder

  Synoniem: gedelegeerd bestuurder

  Synoniem: afgevaardigd beheerder ((vooral) in België)

  Semagram


  Een afgevaardigd bestuurder…

  is een persoon

    De afgevaardigd bestuurder liet weten dat bruggepensioneerden niet meer vervangen zouden worden door tijdelijk personeel.

    http://www.planetinternet.be/nl/magazine/nieuws/index.html,

    Paul Reutlinger, door de raad van bestuur van Sabena aangesteld als Chief Executive Officer, zeg maar afgevaardigd bestuurder, is een Swissair-man in hart en nieren.

    De Standaard,

    De regionale zender RTV meldde gisteren dat de directie via een extern bureau de zaak liet onderzoeken. Daaruit bleek dat de afgevaardigde bestuurder verantwoordelijk was voor de onregelmatigheden.

    de Standaard,

   een gedelegeerd bestuurder; een gedelegeerde bestuurder


   1. directeur van een vennootschap of naamloze vennootschap (nv); afgevaardigd bestuurder

    Synoniem: afgevaardigd bestuurder ((vooral) in België)

    Synoniem: afgevaardigd beheerder ((vooral) in België)

    Semagram


    Een gedelegeerd bestuurder…

    is een persoon

      Daar schuift de Vlaamse Mediaholding (VMH) Van Thillo naar voor als gedelegeerd bestuurder.

      De Standaard,

      Pierre Soubry, de zoon van de stichter en huidig gedelegeerd bestuurder van de firma, was er in het prille begin nog niet bij, maar heeft de informatie over het ontstaan van het bedrijf wel uit eerste hand.

      De Standaard,

      Voor het feit dat de nieuwe gedelegeerd bestuurder de pers niet meer te woord wilde staan, vroeg De Carvalho begrip. "Vandaag is voor mij de eerste openbare Heinekenbijeenkomst sinds het overlijden van mijn vader."

      http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20020426/teksten/fin.heineken.carvalho.vuursteen.html,

      De nieuwe structuurplanning in Vlaanderen zit wat de procedure betreft dus nog niet in de laatste rechte lijn. Die is er ook nog niet inzake de beoogde mentaliteitswijziging, als men op een studiedag een gedelegeerde bestuurder van een polderrijke intercommunale hoort schimpen op de "heilige koe van de open ruimte".

      De Standaard,

      Enkele weken geleden nog toonde hij zich in een gesprek optimistisch over de mogelijkheid dat hij als 'gedelegeerd bestuurder' zou aanblijven en in die functie Belgacom internationaal de weg zou mogen wijzen, richting een Angelsaksische partner als British Belgacom en eventueel een lokale Amerikaanse telefoonmaatschappij.

      NRC,

      De geraadpleegde naslagwerken vermelden bij afgevaardigd beheerder het algemeen Nederlandse equivalent gedelegeerd bestuurder. Het Woordenboek correct taalgebruik (1994) is het enige naslagwerk dat beide uitdrukkingen op gelijke hoogte stelt: afgevaardigd beheerder is volgens dit adviesboek een officiële benaming in België, gedelegeerd bestuurder in Nederland.

      http://taalunieversum.org/taal/advies/vraag/30/,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als deel van een afleiding


     • bestuurderschap

     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • ABN Amrobestuurder
     • ABP-bestuurder
     • AbvaKabo-bestuurder
     • adjunct-bestuurder
     • Aegonbestuurder
     • afdelingsbestuurder
     • afgevaardigde-bestuurder
     • AFM-bestuurder
     • Aholdbestuurder
     • AkzoNobelbestuurder
     • amateurbestuurder
     • atletiekbestuurder
     • AVRO-bestuurder
     • bankbestuurder
     • basketbalbestuurder
     • bedrijfsbestuurder
     • beroepsbestuurder
     • BES-bestuurder
     • bètabestuurder
     • beursbestuurder
     • boerenbestuurder
     • bondsbestuurder
     • bondssportbestuurder
     • bouwbestuurder
     • BRTN-bestuurder
     • BV-bestuurder
     • carrièrebestuurder
     • CDA-bestuurder
     • clubbestuurder
     • clusterbestuurder
     • CNV-bestuurder
     • collega-bestuurder
     • coöperatiebestuurder
     • deelgemeentebestuurder
     • deelraadbestuurder
     • directeur-bestuurder
     • districtsbestuurder
     • dorpsbestuurder
     • ECB-bestuurder
     • eilandbestuurder
     • erebestuurder
     • EU-bestuurder
     • Euronextbestuurder
     • faculteitsbestuurder
     • FED-bestuurder
     • FNV-bestuurder
     • gelegenheidsbestuurder
     • gemeentebestuurder
     • Gentbestuurder
     • gevangenisbestuurder
     • gildenbestuurder
     • GroenLinksbestuurder
     • GVB-bestuurder
     • havenbestuurder
     • holdingbestuurder
     • hoofdbestuurder
     • hulpbestuurder
     • hulpsportbestuurder
     • Hutubestuurder
     • ijsclubbestuurder
     • ING-bestuurder
     • instellingsbestuurder
     • interim-bestuurder
     • IOC-bestuurder
     • jeugdbestuurder
     • kandidaat-bestuurder
     • KB-bestuurder
     • kerkbestuurder
     • klant-bestuurder
     • KNAV-bestuurder
     • KNSB-bestuurder
     • KNSH-bestuurder
     • KNVB-bestuurder
     • koepelbestuurder
     • korfbalbestuurder
     • KPN-bestuurder
     • landsbestuurder
     • leraar-bestuurder
     • lid-bestuurder
     • LPF-bestuurder
     • LTO-bestuurder
     • Maagdenhuisbestuurder
     • medebestuurder
     • Microsoftbestuurder
     • modelbestuurder
     • moskeebestuurder
     • nazibestuurder
     • NMa-bestuurder
     • NMBS-bestuurder
     • NOC-bestuurder
     • no-nonsensebestuurder
     • NS-bestuurder
     • OCMW-bestuurder
     • omroepbestuurder
     • onderbestuurder
     • ondernemingsbestuurder
     • overheidsbestuurder
     • parochiebestuurder
     • partijbestuurder
     • pensioenfondsbestuurder
     • Philipsbestuurder
     • polderdistrictbestuurder
     • politiebestuurder
     • Postbankbestuurder
     • prachtbestuurder
     • provinciebestuurder
     • PTT-bestuurder
     • PvdA-bestuurder
     • rasbestuurder
     • rechtspersoon-bestuurder
     • regiobestuurder
     • reorganisatiebestuurder
     • rijksbestuurder
     • RUG-bestuurder
     • schaakbestuurder
     • schaatsbestuurder
     • schoolbestuurder
     • sectiebestuurder
     • sectorbestuurder
     • Shellbestuurder
     • sportbestuurder
     • staatsbestuurder
     • stadsbestuurder
     • stadsdeelbestuurder
     • stadsgewestbestuurder
     • stichtingsbestuurder
     • student-bestuurder
     • studentenbestuurder
     • telecombestuurder
     • tempelbestuurder
     • tennisbestuurder
     • Tivolibestuurder
     • topbestuurder
     • Uniebestuurder
     • unionbestuurder
     • universiteitsbestuurder
     • vakbondsbestuurder
     • vakgroepbestuurder
     • vakverenigingsbestuurder
     • VARA-bestuurder
     • vennootschapsbestuurder
     • verenigingsbestuurder
     • VN-bestuurder
     • VNU-bestuurder
     • VOC-bestuurder
     • voetbalbestuurder
     • volleybalbestuurder
     • vrijwilliger-bestuurder
     • VVD-bestuurder
     • VVV-bestuurder
     • waterschapsbestuurder
     • Woltersbestuurder
     • zelfbestuurder
     • ziekenhuisbestuurder
     • ZLTO-bestuurder
     • zwembadbestuurder

     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • bestuurder-directeur
     • bestuurder-notaris
     • bestuurdersaangelegenheid
     • bestuurdersaansprakelijke
     • bestuurdersaansprakelijkheid
     • bestuurdersbeurs
     • bestuurdersbond
     • bestuurderscultuur
     • bestuurdersdiscussie
     • bestuurdersfunctie
     • bestuurdersimago
     • bestuurdersjargon
     • bestuurderskringen
     • bestuurderslid
     • bestuurdersmandaat
     • bestuurdersmentaliteit
     • bestuurdersoverleg
     • bestuurderspartij
     • bestuurdersregeling
     • bestuurderstraditie
     • bestuurdersverbond
     • bestuurdersvereniging
     • bestuurdersvergoeding
     • bestuurdersvirus

     bestuurder 2.0

     iemand die een voertuig bestuurt; weggebruiker die geen voetganger is, zoals een fietser, bromfietser, automobilist, motorrijder of ruiter; ook: verkeersdeelnemer met een gemotoriseerd voertuig

     Semagram


     Een bestuurder…

     is een persoon

     • [Geheel] is een verkeersdeelnemer
     • [Plaats] bevindt zich op de weg
     • [Deskundigheid of vaardigheid] hoort voor gemotoriseerde voertuigen in het bezit te zijn van een rijbewijs
     • [Geslacht] is een man of een vrouw
     • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] mag niet dronken of onder invloed zijn
     • [Activiteit of handeling] bestuurt een gemotoriseerd voertuig, zoals een auto, brommer, vrachtwagen, trein of metro of soms ook een ander voertuig zoals een fiets of rijdt op een paard
     • [Oorzaak, reden of aanleiding] kan, als chauffeur of machinist, een voertuig besturen voor zijn of haar beroep, maar kan ook gewoon een automobilist of motorrijder ed. zijn
     • [Onderscheid of tegenstelling] is elke verkeersdeelnemer die geen voetganger is
     • [Voorbeeld of specimen] is een chauffeur, coureur, machinist, metrobestuurder, motorrijder, piloot, stuurman of ook fietser of ruiter

     Algemene voorbeelden


     Uit bijkomende getuigenissen veronderstelt het parket van Brugge dat het ongeval te wijten is aan een menselijke fout. Busreizigers hebben verklaard dat zij de 65-jarige bestuurder zagen indommelen.

     De Standaard,

     De politie roept de burgers dan ook op kentekens te noteren van auto's, waarvan de bestuurder zich verdacht gedraagt.

     Meppeler Courant,

     Eén op de tien bestuurders wordt volgend jaar gecontroleerd op het rijden onder invloed.

     Meppeler Courant,

     Het was een tweedehands wagen met een deuk in het portier van de bestuurder.

     Hokwerda's kind, Oek de Jong,

     Uit een enquête van Marketing Unit blijkt dat twee ondervraagden op drie weten dat Bob degene is die niet drinkt en de drinkers veilig thuis brengt. Bijna dertig procent van de ondervraagde bestuurders is al eens tot Bob verkozen.

     De Standaard,

     Combinatiemogelijkheden


     als subject bij een werkwoord


     • afslaan
     • inhalen

     Agenten voerden een verkeerscontrole uit op de A58 bij Rilland en zagen dat de man de verkeerde afslag nam naar de snelweg. De bestuurder sloeg af naar de oprit van de A58 en kon met behulp van lichtsignalen worden tegengehouden.

     http://www.hvzeeland.nl/Nieuws/Item?nid=4406,

     Toen de bestuurder afsloeg naar de Scheutlaan reed de politie het voertuig klem en openden de inspecteurs het vuur.

     http://www.medium4you.be/Le-monde-des-bloggers.html?idp=17623&lang=nl&n=,

     Toen de bestuurder de motorrijder inhaalde gaf die opeens richting aan en stuurde direct naar links.

     Meppeler Courant,

     De bestuurder haalde een voorliggend voertuig in, op een plaats waar dat niet is toegestaan. Hij botste daarbij met een tegenliggend voertuig.

     http://www.gva.be/regio-waas/temse/man-20-in-levensgevaar-na-frontale-botsing.aspx,

     • de gordel dragen
     • een gordel dragen
     • geen gordel dragen

     Ondanks het feit dat de bestuurder de gordel draagt, kan het zijn dat hij met het hoofd nog in contact komt met het stuur.

     http://users.skynet.be/exp.christiaens/hoofdstuk5.htm,

     Op de Oldemarktsweg in Steenwijkerwold, waar van 14.30 tot 14.45 uur een steekproef werd gehouden, droegen van de achttien gecontroleerde voertuigen alle bestuurders een gordel.

     Meppeler Courant,

     Er wordt repressief opgetreden: een bekeuring als de bestuurder of inzittenden geen gordel dragen.

     Meppeler Courant,

     Een persoon die niet is vastgeklikt, verandert bij een frontale botsing met een snelheid van 50 km/h in een dodelijk projectiel van zo'n 2,5 ton, en 3 ton bij 70 km/h. Reden genoeg dus om als bestuurder en passagier altijd de gordel te dragen!

     http://www.bivv.be/main/VeiligRijden/Verkeerstips.shtml?language=nl

     • rijden

     Bovendien rijdt een bestuurder met kinderen in de wagen vaak minder anticiperend en wordt hij sneller afgeleid.

     De Standaard,

     Op deze wegen reden 55 bestuurders te snel.

     Meppeler Courant,

     • onder invloed rijden
     • onder invloed verkeren

     In de Denderstreek en het Waasland reden gemiddeld 10,6 procent bestuurders onder invloed.

     De Standaard,

     In Engeland bleek uit recentelijk onderzoek dat 18% van de verongelukte bestuurders onder invloed verkeerde van drugs, waarvan 70% onder invloed van cannabis.

     http://www.itctraffic.com/drugs,me.htm

     als object bij een werkwoord


     • een bestuurder aanhouden
     • bestuurders aanhouden

     De politie hield de bestuurder aan omdat hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat.

     http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=LJ2LAU34,

     Ook troffen agenten een vermoedelijk gestolen navigatiesysteem aan. De politie hield de bestuurder aan voor verhoor.

     http://www.omroepbrabant.nl/?news/1677161033/Drie+verdachten+opgepakt+voor+drugshandel+in+Stampersgat.aspx,

     Hier werden in de eerste helft van dit jaar 79 bestuurders aangehouden, 30 meer dan over dezelfde periode in 1994 en 24 meer dan in de tweede helft van 1994.

     Meppeler Courant,

     De 60-jarige bestuurder uit IJsselmuiden, is aangehouden, omdat hij na het ongeval doorreed.

     Meppeler Courant,

     met adjectief ervoor


     • een dronken bestuurder
     • dronken bestuurders
     • een nuchtere bestuurder
     • nuchtere bestuurders

     In Leuven betrapte de verkeerspolitie zaterdagnacht zeventien dronken bestuurders, die hun rijbewijs zes uur lang moesten inleveren.

     De Standaard,

     De alcoholgrens voor automobilisten gaat omlaag van 0,5 naar 0,2 promille en op auto's komt een 'alcoholslot' zodat een dronken bestuurder zijn voertuig niet kan starten.

     de Volkskrant,

     Opvallend daarbij is dat de dronken bestuurders zich vooral in de leeftijdscategorie van 30 tot 39 jaar bevinden.

     De Standaard,

     Uit het onderzoek van de rijksrecherche de afgelopen weken, blijkt dat er een opeenstapeling van fouten is gemaakt vanaf het moment dat een taxichauffeur op 7 januari om kwart voor drie 's nachts meldde dat hij 'een dronken bestuurder' met zijn auto tegen een paaltje had zien botsen.

     NRC,

     In vergelijking met ouderen veroorzaken jonge dronken bestuurders vaker ongevallen.

     NOS Nieuws,

     In de eindejaarsperiode was het aantal dronken bestuurders geleidelijk gedaald tot 1,4 procent in de Kerstperiode en amper 0,6 procent in de dagen voor Nieuwjaar.

     De Standaard,

     De vrouwen van de vereniging Veilig Verkeer Nederland beloonden alle nuchtere bestuurders met een geschenkje: een sleutelhanger met hun ter plaatse genomen foto erin, of een kogelpen met de slogan "Rij alcoholvrij".

     De Standaard,

     Automobilisten die alcohol- en drugsgebruik combineren hebben een extreem grote kans om bij een verkeersongeval betrokken te raken en daarbij ernstig letsel op te lopen. Die kans is enkele honderden keren groter dan voor nuchtere bestuurders.

     http://www.verkeersrecht.nl/htm/0206/artikelen.htm

     • mannelijke en vrouwelijke bestuurders
     • vrouwelijke bestuurders

     Tientallen mannelijke en vrouwelijke bestuurders werden er met onverwachte noodsituaties geconfronteerd.

     De Standaard,

     Vrouwen blijken veel minder te drinken: amper anderhalf procent van de vrouwelijke bestuurders jonger dan 35, had teveel op.

     NOS Nieuws,

     De trams begonnen te rijden, bemand door vrouwelijke bestuurders.

     De Hunnen. Dl. 3: Vrede, Jan Cremer,

     in voorzetselgroep


     • naast de bestuurder

     Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan bepaalde serviceauto's waarin naast de bestuurder alleen plaats is voor gereedschappen en reserveonderdelen.

     http://grijs.kenteken.leaseautovoordeel.nl/?p1=vp=leaseautovoordeel.nl=

     De bekleding van de stoel naast de bestuurder is weg en uit het schuimrubber zijn grote happen genomen.

     Een soort Engeland, Robert Anker,

     Ik stond te kijken of Patricia er misschien aankwam, want die was nog niet geweest, toen er een auto langs kwam scheuren en de kerel naast de bestuurder keek me zo recht in mijn gezicht.

     Ritueel des doods, Willem Zebregs,

     Degene die naast de bestuurder zat raakte de rand van zijn hoed en glimlachte bijna, terwijl de bestuurder alleen maar zijn hoofd schudde en verder reed.

     De wolvenlus, Nicholas Evans,

     met ander, nevengeschikt substantief


     • bestuurder of conducteur
     • conducteurs en bestuurder

     In een tram met een conducteur moet u instappen bij de achterste deur, maar als u een geldig abonnement heeft mag u ook bij de voorste deur instappen. De bestuurder of conducteur zal bij het instappen uw vervoerbewijs willen zien.

     http://www.apti.is.nl/gen_nl.html

     Als het stempel niet correct is, kan de bestuurder of conducteur van de betreffende tram het ter plekke aanpassen.

     http://www.gvb.nl/,

     De dienstleiding heeft een chef naar de tram gestuurd, om conducteurs en bestuurder op te vangen.

     NRC,

     • bestuurders en passagiers
     • bestuurder en passagier
     • zowel de bestuurder als de passagier

     De Belgische chauffeurs dragen niet genoeg hun gordel. Ze twijfelen aan het nut ervan en beseffen niet dat de gordel hun leven kan redden. Om de bestuurders en de passagiers daarvan bewust te maken, liet de provinciale verkeerseenheid van Oost-Vlaanderen afgelopen weekend al wie geen gordel droeg, vrijwillig even in de tuimelwagen plaatsnemen.

     De Standaard,

     Vooraan beschikken bestuurder en passagier over ruim plaats en het gekende (harde) komfort van de Audi-stoelen.

     De Standaard,

     De Car-PcKlem biedt echter nog meer mogelijkheden omdat deze is uitgerust met een hoogteverstelling en een zwenkarm met daarop de laptophouder. Hierdoor is het mogelijk dat zowel de bestuurder als de passagier in een comfortabele zitpositie op de laptop kunnen werken.

     http://www.camperpunt.nl/index.html

     Vaste verbindingen


     bewust onbeschonken bestuurder


     1. persoon die terugrijdt zonder gedronken te hebben; bob

      Synoniem: bob

      Dat een Bob (bewust onbeschonken bestuurder) iemand is die broodnuchter achter het stuur zit met een wagen vol aangeschoten stappers is duidelijk in de campagne van 3VO.

      Utrechts Nieuwsblad,

      Volgens sommigen staat Bob voor Bewust Onbeschonken Bestuurder, maar de initiatiefnemers verzekeren dat het geen afkorting is.

      NRC,

      Twee jaar na introductie van de uit Vlaanderen overgewaaide bewust onbeschonken bestuurder 'Bob', blijkt dit frisse prototype meer en meer navolging te vinden in Europa.

      http://www.verkeerskunde.nl/nieuws2003a/alcohol.htm,

      Wie is vanavond de BOB, de Bewust Onbeschonken Bestuurder?

      Brabants Dagblad,

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • ABS-bestuurder
     • autobestuurder
     • autobusbestuurder
     • autocarbestuurder
     • automobielbestuurder
     • BMW-bestuurder
     • bromfietsbestuurder
     • brommerbestuurder
     • busbestuurder
     • combinebestuurder
     • Dafbestuurder
     • heftruckbestuurder
     • hijskraanbestuurder
     • kamikazebestuurder
     • kraanbestuurder
     • locomotiefbestuurder
     • machinebestuurder
     • metrobestuurder
     • motorbootbestuurder
     • motorfietsbestuurder
     • Opelbestuurder
     • pantserwagenbestuurder
     • privébestuurder
     • probleembestuurder
     • rondvaartbootbestuurder
     • ruiter-bestuurder
     • scooterbestuurder
     • skelterbestuurder
     • Spartabestuurder
     • standaardbestuurder
     • tandembestuurder
     • tankbestuurder
     • taxibestuurder
     • Thalysbestuurder
     • tractorbestuurder
     • trambestuurder
     • treinbestuurder
     • truckbestuurder
     • vorkliftbestuurder
     • vrachtwagenbestuurder
     • wagenbestuurder
     • wielerbestuurder
     • winkelwagenbestuurder
     • ziekenwagenbestuurder

     Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     • bestuurdersairbag
     • bestuurdersassistent
     • bestuurderscabine
     • bestuurderscompartiment
     • bestuurdersdeur
     • bestuurdersgedeelte
     • bestuurderskaart
     • bestuurderskant
     • bestuurdersplaats
     • bestuurdersportier
     • bestuurderspost
     • bestuurdersraam
     • bestuurdersstoel
     • bestuurdersvriendelijk
     • bestuurderszetel
     • bestuurderszijde
     • bestuurderszit

     Overige woordfamilieleden


     • bob