bestuursperiode


bestuursperiode 1.0

begrensde periode waarin iemand of een instantie het bestuur voert over iets, hetzij door aanstelling binnen bepaalde tijdstippen of louter op grond van een machtspositie

Semagram


Een bestuursperiode…

is een periode; is een tijd

 • [Duur] heeft een duur die al dan niet is vastgelegd
 • [Tijd] begint en eindigt op de tijdstippen waarbinnen een bestuur aangesteld is beleid te voeren of waarbinnen de machtspositie van een instantie of iemand in de praktijk bestaat
 • [Object betroffen] heeft betrekking op het voeren van bestuur

  Hoofdsemagram: periode


  Algemene voorbeelden


  In dit beleidsplan worden de hoofdlijnen van het beleid voor de lopende bestuursperiode verwoord.

  Meppeler Courant,

  Bij de aanvang van deze bestuursperiode heeft het college nochtans aangekondigd de belastingen niet te zullen verhogen.

  http://www.leuven.be/showpage.asp?iPageID=290,

  Vanaf de werkvloer opgeklommen door de Fiat hiërarchie, nam Vittorio Valletta in 1946 zitting als voorzitter van Fiat. In zijn bestuursperiode zijn vele succesvolle modellen gelanceerd.

  http://www.fiat.nl/ditemi/default.htm

  Daendels kan door invoering van salariëring en hiërarchisering van beide bestuurskorpsen als de overgrootvader van de ambtenarenstaat worden aangemerkt. De Britten bouwden tijdens hun korte bestuursperiode tussen 1811 en 1816 naarstig op zijn werk voort.

  NRC,